Diarium Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (5 stycken)
HS 2021-00170
2021-02-08
Regional rutin - Bäckenbottenbesvär - handläggning av besvär som uppkommit i samband med förlossning
-
Nina Brandström

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2021-02-23 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
EXPEDIERAT Regional rutin - Bäckenbottenbesvär - handläggning av besvär som uppkommit i samband med förlossning
UT2021-02-23 Säs, Universitetssjukhuset Sahlgrenska, Skaraborgs Sjukhus FB, Sjukhusen väster styrelsen FB, NU Nusjukv kansli, PV Närhälsan, Regionhälsan, Ordförande PrimÖR, Serney Bööj, SU - Omr 1 Verks Kvinnosjuk
Nina Brandström
4
Dok 1 Dok 2
2021-02-23 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Regional rutin - Bäckenbottenbesvär - handläggning av besvär som uppkommit i samband med förlossning
2021-02-23 -
Nina Brandström
3
Dok 1
2021-02-23 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Konsekvensbeskrivning - Bäckenbottenbesvär - handläggning av besvär som uppkommit i samband med förlossning
2021-02-23 -
Nina Brandström
2
Dok 1
2021-02-23 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Nominering Regional rutin Bäckenbottenbesvär - handläggning
2021-02-23 -
Nina Brandström
1
2021-02-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Beslut Regional rutin Bäckenbottenbesvär - Handläggning av besvär i bäcken botten som uppkommit i samband med förlossning
IN2021-02-08 Serney Bööj
Nina Brandström