Diarium Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (9 stycken)
HS 2020-00748
2020-08-11
Uppdragshandling Medicintekniska produkter, nationella rekommendationer och nya regelverk
-
Peter Amundin

Händelser

Senaste händelse står överst
2020-08-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Uppdragshandling Medicintekniska produkter, nationella rekommendationer och nya regelverk
2020-08-11 -
Peter Amundin
8
Dok 1
2022-11-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Beslut om tillsättning av regulatoriskt ansvarig person, PRRC
2022-11-24 RS - Läkemedel och hjälpmedel
Mia Isacson
7
Dok 1
2022-11-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Uppdragshandling Medicintekniska produkter, nationella rekommendationer och nya regelverk
2022-11-24 RS - Läkemedel och hjälpmedel
Mia Isacson
6
Dok 1
2021-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Beslut om tillsättning av tillförordnad regulatoriskt ansvarig person, PRRC
2021-08-19 -
Peter Amundin
5
Dok 1
2021-07-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Informationsbrev medicintekniska produkter 2021 (HS 2020-00748).pdf
2021-07-06 -
Peter Amundin
4
Dok 1
2021-01-27 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Rapporter gällande medicintekniska produkter, nationella rekommendationer och nya regelverk
UT2021-01-27 Enligt lista
Peter Amundin
3
Dok 1
2021-01-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Rapport - Nya regelverk för medicintekniska produkter - kartläggning av konsekvenser och förändringsbehov i Västra Götalandsregionen
2021-01-12 -
Peter Amundin
2
Dok 1
2021-01-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Rapport - Hantering av nationella rekommendationer gällande medicintekniska produkter - Kunskapsstyrningen inom Västra sjukvårdsregionen och Västra Götaland
2021-01-12 -
Peter Amundin
1
Dok 1
2020-08-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Uppdragshandling Medicintekniska produkter, nationella rekommendationer och nya regelverk
2020-08-20 -
Peter Amundin