Diarium Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
HS 2020-00501
2020-05-22
Uppföljning plan för intern kontroll för regionstyrelsen till och med mars 2020
-
Frida Bjurström

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2020-05-22 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Beslut från regionstyrelsen 2020-05-12 § 139 - Uppföljning plan för intern kontroll för regionstyrelsen till och med mars 2020
IN2020-05-20 Regionstyrelsen (motpart)
-