Diarium Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (293 stycken)
HS 2020-00068
2020-01-21
Överenskommelse om tjänsteköp/samverkan inom hälso- och sjukvård 2020-2022
-
Lena Bernander

Händelser

Senaste händelse står överst
307
Dok 1
2021-04-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse samverkan - Jenny Nilsson RPT Ohälsosam viktutveckling hos barn 2021
2021-04-12 -
Lena Bernander
306
Dok 1
2021-04-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Tjänsteköp - Åsa Rejnö NAG Stroke 2021
2021-04-08 -
Lena Bernander
305
Dok 1
2021-04-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Tjänsteköp - Ulrika Källman NAG Svårläkta sår 2021
2021-04-08 -
Isabelle Alknäs
304
Dok 1
2021-04-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Tjänsteköp - Johan Hellgren RPO NPO Öron- näsa- och halssjukdomar 2021
2021-04-08 -
Lena Bernander
303
Dok 1
2021-04-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Tjänsteköp - Helen Sundberg NAG Levnadsvanor (generiskt vårdförlopp) 2021
2021-04-08 -
Lena Bernander
302
Dok 1
2021-04-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan, Billingen vårdcentral. Uppdragstagare: Kristina Bengtsson Boström
2021-04-06 -
Peter Amundin
301
Dok 1
2021-04-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse samverkan - Henrik von Sydow RPT Hjärtsvikt 2021
2021-04-01 -
Lena Bernander
300
Dok 1
2021-04-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse samverkan - Henrik von Sydow Regionala Primärvårdsrådet 2021
2021-04-01 -
Lena Bernander
299
Dok 1
2021-03-31 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse samverkan - Åsa Lind RPT Uppföljning efter covid-19 2021
2021-03-31 -
Lena Bernander
298
Dok 1
2021-03-31 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse samverkan - Sara Jarl RPT Förvärvad hjärnskada 2021
2021-03-31 -
Lena Bernander
297
Dok 1
2021-03-31 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse samverkan - Monica Sjöström RPT Smärta 2021
2021-03-31 -
Lena Bernander
296
Dok 1
2021-03-31 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse samverkan - Malene Rod RPT Sekundärprevention 2021
2021-03-31 -
Isabelle Alknäs
295
Dok 1
2021-03-31 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse samverkan - Kristina Boström NAG Hyperparatyreoidism 2021
2021-03-31 -
Lena Bernander
294
Dok 1
2021-03-31 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse samverkan - Klas Fellbrant RPT Hyperthyreos 2021
2021-03-31 -
Lena Bernander
293
Dok 1
2021-03-31 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse samverkan - Camilla Kristensson NAG PSV KOL Steg 2 2021
2021-03-31 -
Lena Bernander
292
Dok 1
2021-03-31 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Tjänsteköp - Olof Lekholm NAG Subarachnoidalblödning 2021
2021-03-31 -
Lena Bernander
291
Dok 1
2021-03-31 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Tjänsteköp - Britt-Marie Akre NAG obstruktiv sömnapné hos 2021
2021-03-31 -
Lena Bernander
290
Dok 1
2021-03-31 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Tjänsteköp - Anna Edelvik Tranberg NAG Epilepsi 2021
2021-03-31 -
Lena Bernander
289
Dok 1
2021-03-31 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Tjänsteköp - Ann Sörbo RPT Förvärvad hjärnskada 2021
2021-03-31 -
Lena Bernander
288
Dok 1
2021-03-25 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan Maria Lorenz RPT Endometrios 2021
2021-03-25 -
Isabelle Alknäs
287
Dok 1
2021-03-25 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan Lena von Heideken RPT Uppföljning efter covid-19 2021
2021-03-25 -
Lena Bernander
286
Dok 1
2021-03-25 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan Gunilla Enlund RPT Uppföljning efter covid-19 2021
2021-03-25 -
Lena Bernander
285
Dok 1
2021-03-25 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan Gunilla Enlund Regionala Primärvårdsrådet 2021
2021-03-25 -
Lena Bernander
284
Dok 1
2021-03-25 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan Eva Angesjö RPT Psoriasis 2021
2021-03-25 -
Lena Bernander
283
Dok 1
2021-03-25 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan Emelie Göök RPT Lins 2021
2021-03-25 -
Lena Bernander
282
Dok 1
2021-03-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan Carl-Peter Anderberg RPT KOL 2021
2021-03-24 -
Lena Bernander
281
Dok 1
2021-03-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan Carl-Peter Anderberg Regionala Primärvårdsrådet 2021
2021-03-24 -
Lena Bernander
280
Dok 1
2021-03-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan Anna Svärd RPT Glaukom 2021
2021-03-24 -
Lena Bernander
279
Dok 1
2021-03-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan Andreas Edjersjö RPT Diabetes 2021
2021-03-24 -
Lena Bernander
278
Dok 1
2021-03-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Tjänsteköp Åsa Nilsson RPT Uppföljning efter covid-19 2021
2021-03-24 -
Lena Bernander
277
Dok 1
2021-03-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Torpavallen vårdcentral, Göteborg. Uppdragstagare: Alexandra Schulhof Rydz
2021-03-24 -
Lena Bernander
276
Dok 1
2021-03-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum. Uppdragstagare: Constanze Wartenberg
2021-03-24 -
Lena Bernander
275
Dok 1
2021-03-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse samverkan - Jan Alvång, RPT Sekundärprevention (AKS), 2021
2021-03-19 -
Lena Bernander
274
Dok 1
2021-03-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse samverkan - Karin Borg, Regionala Primärvårdsrådet, 2021
2021-03-19 -
Lena Bernander
273
Dok 1
2021-03-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse samverkan - Robert Häger, RPT KOL, 2021
2021-03-19 -
Lena Bernander
272
Dok 1
2021-03-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp/projektanställningar mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Psykiatri psykos Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdragstagare: Nina Martinsson Grbic
2021-03-19 -
Lena Bernander
271
Dok 1
2021-03-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Trollhättan Rehabmottagning. Uppdragstagare: Anna Pålsson
2021-03-19 -
Lena Bernander
267
Dok 1
2021-03-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan. Uppdragstagare: Josefine Lilja
2021-03-12 -
Lena Bernander
266
Dok 1
2021-03-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Gibraltar rehabmottagning. Uppdragstagare: Maria Östman
2021-03-12 -
Lena Bernander
265
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan. Uppdragstagare: Martin Hammar
2021-03-11 -
Lena Bernander
264
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Boda vårdcentral. Uppdragstagare: Maria do Ferraz da Silva
2021-03-11 -
Lena Bernander
263
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Torpavallen vårdcentral. Uppdragstagare: Helena Gotte
2021-03-11 -
Lena Bernander
262
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan. Uppdragstagare: Gudrun Greim
2021-03-11 -
Lena Bernander
261
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Carlanderska sjukhuset. Uppdragstagare: Alexandra Schylhof Rydz
2021-03-11 -
Lena Bernander
260
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Upprättat Tjänsteköp mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Sjukhus, Läkare kirurgi Skövde. Uppdragstagare, Erik Haraldsson
2021-03-11 -
Lena Bernander
259
Dok 1
2021-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Närhälsan Sörhaga rehabmottagning. Uppdragstagare, Karin Byström
2021-03-10 -
Lena Bernander
258
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret och Närhälsan. Uppdragstagare, Linda Sunnerdahl
2021-03-11 -
Lena Bernander
257
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och SU, Reumatologi Gemensamt. Uppdragstagare, Egidija Sakiniene
2021-03-11 -
Lena Bernander
256
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Sjukhusen i väster. Uppdragstagare, Olof Lekholm
2021-03-11 -
Lena Bernander
255
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och SU, Ortopedteknik mottagning GBG. Uppdragstagare, Ulla Tang
2021-03-11 -
Lena Bernander
254
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Närhälsan Töreboda vårdcentral. Uppdragstagare, Camilla Hermansson
2021-03-11 -
Lena Bernander
253
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Närhälsan Lidköping rehabmottagning. Uppdragstagare, Chan-Mei Ho-Henriksson
2021-03-11 -
Lena Bernander
252
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan träffats mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Närhälsan Billingens Vårdcentral. Uppdragstagare, Kristina Boström
2021-03-11 -
Lena Bernander
251
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Närhälsan, Ledning. Uppdragstagare, Helen Jarl
2021-03-11 -
Lena Bernander
250
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, VGR och Södra Älvsborgs Sjukhus, Verksamhet Gemensamt KK. Uppdragstagare, Serney Bööj
2021-03-11 -
Lena Bernander
249
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Närhälsan, område 7. Uppdragstagare, Sandra Weineland
2021-03-11 -
Lena Bernander
248
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och SU, VO Verksamhetsledning. Uppdragstagare, Fredrik Hansson
2021-03-11 -
Lena Bernander
247
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, VGR och SU, VO Verksamhetsledning. Uppdragstagare, Birgitta von Fieandt
2021-03-11 -
Lena Bernander
246
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan träffats mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Närhälsan, Chefläkarenheten. Uppdragstagare, Margareta Berzén
2021-03-11 -
Lena Bernander
245
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Närhälsan, Chefläkarenheten. Uppdragstagare, Monica Radeberg
2021-03-11 -
Lena Bernander
244
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, VGR och SU, VO Gynekologi och reproduktionsmedicin gemensamt. Uppdragstagare, Corinne Pedroletti
2021-03-11 -
Lena Bernander
243
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Närhälsan Chefläkarenheten. Uppdragstagare, Kristoffer Wennerström
2021-03-11 -
Lena Bernander
242
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Närhälsan, Chefläkaravdelningen. Uppdragstagare, Jens Halldin
2021-03-11 -
Lena Bernander
241
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och VO Reumatologi Gemensamt, SU. Uppdragstagare, Mats Dehlin
2021-03-11 -
Lena Bernander
240
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Närhälsan, Chefläkaravdelningen. Uppdragstagare, Mats Elm
2021-03-11 -
Lena Bernander
239
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Närhälsan, Chefläkaravdelningen. Uppdragstagare, Mats Elm
2021-03-11 -
Lena Bernander
238
Dok 1
2021-03-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Närhälsan. Uppdragstagare, Jens Halldin.docx
2021-03-11 -
Lena Bernander
237
Dok 1
2021-03-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, Team Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH), enhet kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdragstagare: Johan Sahlsten Schölin
2021-01-29 -
Lena Bernander
236
Dok 1
2021-03-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp/projektanställningar mellan Koncernkontoret, Kunskapsstöd psykisk hälsa, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och VO Beroende. Uppdragstagare: Ulrika Sandén Praetorius
2021-02-15 -
Lena Bernander
235
Dok 1
2021-03-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan. Uppdragstagare: Sandra Weineland
2021-02-12 -
Lena Bernander
234
Dok 1
2021-03-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och Psykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus. Uppdragstagare: Magnus Skog
2021-02-15 -
Lena Bernander
233
Dok 1
2021-02-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Palliativa sektionen. Uppdragstagare: Elisbeth Löfdahl
2021-02-19 -
Lena Bernander
232
Dok 1
2021-02-15 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp/projektanställningar mellan Koncernkontoret, Kunskapsstöd psykisk hälsa, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Vuxenpsykiatriska kliniken. Uppdragstagare: Claes Ridderbjelke
2021-02-15 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
231
Dok 1
2021-02-15 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp/projektanställningar mellan Koncernkontoret, Kunskapsstöd psykisk hälsa, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och Närhälsan Mosseberg VC. Uppdragstagare: Mathilda Ben Salem
2021-02-15 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
230
Dok 1
2021-02-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp/projektanställningar mellan Koncernkontoret, Kunskapsstöd psykisk hälsa, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och Neuro-Psykiatri-Rehabilitering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdragstagare: Gunilla Paulsson Karlsson
2021-02-12 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
229
Dok 1
2021-02-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Region Halland, Psykiatrin Halland. Uppdragstagare: Harald Aiff
2021-02-12 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
228
Dok 1
2021-02-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp/projektanställningar mellan Koncernkontoret, Kunskapsstöd psykisk hälsa, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och Verksamhet beroende, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdragstagare: Annika Stenström
2021-02-12 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
227
Dok 1
2021-02-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Södra Regionvårdsnämndens kansli. Uppdragstagare: Claes Gustafsson
2021-02-10 -
Lena Bernander
226
Dok 1
2021-02-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetsområde Handkirurgi. Uppdragstagare: Christer Sollerman
2021-02-10 -
Lena Bernander
224
Dok 1
2021-02-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och HTA-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdragstagare: Annika Strandell
2021-01-21 -
Lena Bernander
223
Dok 1
2021-02-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Capio Vårdcentral Axess. Uppdragstagare: Titti Borin
2021-02-08 -
Lena Bernander
222
Dok 1
2021-02-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, Team Kunskapsstöd för psykisk hälsa, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och BUP Skaraborgs Sjukhus. Uppdragstagare: Ranja Knez
2021-02-08 -
Lena Bernander
221
Dok 1
2021-02-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, Kunskapsstöd psykisk hälsa, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och Psykiatri psykos Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdragstagare: Nina Martinsson Grbic
2021-02-08 -
Lena Bernander
220
Dok 1
2021-01-29 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Kungsportsläkarna AB. Uppdragstagare: Carl-Peter Anderberg
2021-01-29 -
Lena Bernander
219
Dok 1
2021-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Regionalt Cancercentrum Väst. Uppdragstagare: Marcela Ewing
2021-01-28 -
Lena Bernander
218
Dok 1
2021-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdragstagare: Bert Andersson
2021-01-28 -
Lena Bernander
217
Dok 1
2021-01-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Capio Vårdcentral Mölndal. Uppdragstagare: Karolina Sandell
2021-01-26 -
Lena Bernander
216
Dok 1
2021-01-25 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Hybrid och intervention. Uppdragstagare: Lill-Marie Persson
2021-01-25 -
Lena Bernander
215
Dok 1
2021-01-22 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och OCD-Tvångssyndrom Lerum. Uppdragstagare: David Lopes och Isac Blixt
2021-01-22 -
Lena Bernander
214
Dok 1
2021-01-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan, område V7. Uppdragstagare: Sandra Weineland
2021-01-21 -
Lena Bernander
213
Dok 1
2021-01-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Administrativa enheten för verksamhetsområde Lungmedicin Allergologi och Palliativ medicin. Uppdragstagare: Anneli Thelandersson
2021-01-21 -
Lena Bernander
212
Dok 1
2021-01-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdragstagare: Marie Lindh
2021-01-21 -
Lena Bernander
211
Dok 1
2021-01-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om uppdrag som nationell processledare västra sjukvårdsregionen med Vårdcentralen Oskarström, Närsjukvården Halland, Region Halland. Uppdragstagare Camilla Kristiansson
2021-01-21 -
Lena Bernander
210
Dok 1
2021-01-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan, område V7. Uppdragstagare: Gudrun Greim
2021-01-21 -
Lena Bernander
209
Dok 1
2021-01-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Palliativa sektionen, VO LAP. Uppdragstagare: Elisabet Löfdahl
2021-01-21 -
Lena Bernander
208
Dok 1
2021-01-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Capio Ögon Scanloc Healthcare AB. Uppdragstagare: Lisa Olsson
2021-01-21 -
Lena Bernander
207
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Synsam Nordstan Göteborg. Uppdragstagare: Frida Ahlin
2021-01-19 -
Lena Bernander
206
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Obstetrik. Uppdragstagare: Ylva Carlsson
2021-01-19 -
Lena Bernander
205
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Hybrid och intervention. Uppdragstagare: Jenny Östlund
2021-01-19 -
Lena Bernander
204
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Sörhaga Rehabmottagning. Uppdragstagare: Ann-Charlotte Lindström
2021-01-19 -
Lena Bernander
203
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Praktikertjänst AB. Uppdragstagare: Eva Angesjö
2021-01-19 -
Lena Bernander
202
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Capio Lundby Närsjukhus, Ögonenheten. Uppdragstagare: Melanie Baumann
2021-01-19 -
Lena Bernander
200
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sjukhusen i väster, Angereds Närsjukhus. Uppdragstagare: Maria Franzén
2021-01-19 -
Lena Bernander
199
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sektion lungmedicin. Uppdragstagare: Ludger Grote
2021-01-19 -
Lena Bernander
198
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Geriatrik, Osteoporosmottagning. Uppdragstagare: Anders Koldestam
2021-01-19 -
Lena Bernander
197
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Geriatrik, Osteoporosmottagning. Uppdragstagare: Ulrika Hjertonsson
2021-01-19 -
Lena Bernander
196
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Wästerläkarna AB. Uppdragstagare: Jörgen Månsson
2021-01-19 -
Lena Bernander
195
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Wästerläkarna AB. Uppdragstagare: Jörgen Månsson
2021-01-19 -
Lena Bernander
194
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och GHP Orthocenter Göteborg. Uppdragstagare: Karin Samsson
2021-01-19 -
Lena Bernander
193
Dok 1
2021-01-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi. Uppdragstagare: Britt-Marie Akre
2021-01-19 -
Lena Bernander
192
Dok 1
2021-01-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan, Chefsläkarenheten. Uppdragstagare: Monica Ericson Sjöström
2021-01-18 -
Lena Bernander
191
Dok 1
2021-01-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan, Chefsläkarenheten. Uppdragstagare: Mats Elm
2021-01-18 -
Lena Bernander
190
Dok 1
2021-01-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan, Chefsläkarenheten. Uppdragstagare: Mats Elm
2021-01-18 -
Lena Bernander
189
Dok 1
2021-01-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kvalitetsstrategiska avdelningen. Uppdragstagare: Helen Sundberg
2021-01-18 -
Lena Bernander
188
Dok 1
2021-01-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Sörhaga vårdcentral. Uppdragstagare: Ann-Charlotte Lindström
2021-01-18 -
Lena Bernander
187
Dok 1
2021-01-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Koncernkontoret, Registercentrum Västra Götalandsregionen. Uppdragstagare: Kristina Wetterling
2021-01-18 -
Lena Bernander
186
Dok 1
2021-01-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Koncernkontoret, Registercentrum Västra Götalandsregionen. Uppdragstagare: Kristina Wetterling
2021-01-18 -
Lena Bernander
185
Dok 1
2021-01-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Koncernkontoret, Registercentrum Västra Götalandsregionen. Uppdragstagare: Gunilla Limbäck Svensson
2021-01-18 -
Lena Bernander
184
Dok 1
2021-01-15 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Synsam Nordstan Göteborg (Wittsjö och Brinkler AB) Uppdragstagare: Frida Ahlin
2021-01-15 -
Lena Bernander
183
Dok 1
2021-01-15 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhetsområde obstetrik. Uppdragstagare: Mats Dehlin
2021-01-15 -
Lena Bernander
181
Dok 1
2021-01-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Palliativa sektionen, VO LAP. Uppdragstagare: Elisabet Löfdahl
2021-01-05 -
Lena Bernander
180
Dok 1
2021-01-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Skaraborgs Sjukhus Skövde, Ortopedi, Ortopedikliniken. Uppdragstagare: Kristian Axelsson
2021-01-05 -
Lena Bernander
179
Dok 1
2021-01-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal, Fysioterapi. Uppdragstagare: Matilda Söderlund
2021-01-05 -
Lena Bernander
178
Dok 1
2021-01-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Skaraborgs Sjukhus Skövde, Strokeenheten. Uppdragstagare: Åsa Rejnö
2021-01-05 -
Lena Bernander
177
Dok 1
2021-01-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet radiologi. Uppdragstagare: Mats Geijer
2021-01-05 -
Lena Bernander
176
Dok 1
2020-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och NU-sjukvården, Område III, psykiatri. Uppdragstagare: Kristina Are
2020-12-15 -
Lena Bernander
175
Dok 1
2020-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VO Handkirurgi. Uppdragstagare: Christer Solleman
2020-12-08 -
Lena Bernander
174
Dok 1
2020-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Folktandvården, Specialistkliniken för endodonti: Uppdragstagare: Peter Jonasson
2020-12-09 -
Lena Bernander
173
Dok 1
2020-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Skövde Rehabmottagning. Uppdragstagare: Katarina Ljungberg
2020-12-11 -
Lena Bernander
172
Dok 1
2020-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Trollhättan Rehabmottagning. Uppdragstagare: Ann-Sofi Nilsson
2020-12-16 -
Lena Bernander
171
Dok 1
2020-12-17 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Närhälsan, Södra torget vårdcentral. Uppdragstagare: Maria Sjöblom Hyllstam
2020-12-17 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
170
Dok 1
2020-12-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Skaraborgs sjukhus, Vuxenppsykiatri. Uppdragstagare: Tomas Alsiö
2020-12-14 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
169
Dok 1
2020-12-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Region Halland, psykiatri Halland. Uppdragstagare: Harald Aiff
2020-12-14 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
168
Dok 1
2020-12-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, psykiatri psykos. Uppdragstagare: Nina Martinsson Brbic
2020-12-14 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
167
Dok 1
2020-12-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Beroende. Uppdragstagare: Ulrika Sandén Praetorius
2020-12-14 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
166
Dok 1
2020-12-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Skaraborgs sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri. Uppdragstagare: Ranja Knez
2020-12-14 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
165
Dok 1
2020-12-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, Ungas psykiska hälsa. Uppdragstagare: Maria Sjöblom Hyllstam
2020-12-14 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
164
Dok 1
2020-12-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Skaraborgs sjukhus, Psykiatri. Uppdragstagare: Elisabeth Erixon
2020-12-14 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
163
Dok 1
2020-12-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Skaraborgs sjukhus, Vuxenpsykiatri. Uppdragstagare: Tomas Alsiö
2020-12-11 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
162
Dok 1
2020-12-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Södra Älvsborgs sjukhus, Vuxenpsykiatriska Kliniken. Uppdragstagare: Magnus Skog
2020-12-11 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
161
Dok 1
2020-12-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Södra Älvsborgs sjukhus, Psykiatriska Kliniken. Uppdragstagare: Magnus Skog
2020-12-11 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
160
Dok 1
2020-12-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Region Hallans, Psykiatrin Halland. Uppdragstagare: Harald Aiff
2020-12-11 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
159
Dok 1
2020-12-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet neuro-psykiatri-rehabilitering. Uppdragstagare: Gunilla Paulsson Karlsson
2020-12-11 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
158
Dok 1
2020-12-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Skaraborgs sjukhus, psykiatriska kliniken. Uppdragstagare: Manuel Pavon Kvick
2020-12-11 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
157
Dok 1
2020-12-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Skaraborgs sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Uppdragstagare: Ranja Knez
2020-12-11 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
156
Dok 1
2020-12-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, psykiatri affektiva. Uppdragstagare: Denada Aiff
2020-12-11 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
155
Dok 1
2020-12-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, kunskapsstöd för psykiatri och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet beroendekliniken. Uppdragstagare: Ulrika Sandén Praetorius
2020-12-11 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
154
Dok 1
2020-12-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet beroendekliniken. Uppdragstagare: Eva Hallberg
2020-12-11 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
153
Dok 1
2020-12-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet beroende. Uppdragstagare: Ulrika Sandén Praetorius
2020-12-11 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
152
Dok 1
2020-12-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri psykos. Uppdragstagare: Nina Martinsson Grbic
2020-12-11 -
Lise-Lotte Risö Bergerlind
151
Dok 1
2020-12-07 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdragstagare: Mårten Falk enberg
2020-04-18 -
Lena Bernander
150
Dok 1
2020-11-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Akut medicin och geriatrik. Uppdragstagare: Simina Gherman
2020-11-30 -
Lena Bernander
149
Dok 1
2020-11-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Akut medicin och geriatrik. Uppdragstagare: Simina Gherman
2020-11-30 -
Lena Bernander
148
Dok 1
2020-11-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Ögonmottagningen. Uppdragstagare: Sara Arvidsson
2020-11-30 -
Lena Bernander
147
Dok 1
2020-11-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Hybrid och intervention. Uppdragstagare: Jenny Östlund
2020-11-30 -
Lena Bernander
146
Dok 1
2020-11-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Herrestad vårdcentral. Uppdragstagare: Minna Johansson
2020-11-30 -
Lena Bernander
145
Dok 1
2020-11-23 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och NU-sjukvården, Uddevalla sjukhus. Uppdragstagare: Bella Johansson
2020-11-23 -
Lena Bernander
144
Dok 1
2020-11-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och NU-sjukvården, Uddevalla Sjukhus. Uppdragstagare: Maria Pettersson
2020-11-20 -
Lena Bernander
143
Dok 1
2020-11-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Folktandvården Västra Götaland. Uppdragstagare: Eva Nilsson
2020-10-07 -
Lena Bernander
142
Dok 1
2020-10-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdragstagare: Anna Elander
2020-10-28 -
Lena Bernander
135
Dok 1
2020-10-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Njurmedicin. Uppdragstagare: Ola Samuelsson
2020-10-12 -
Lena Bernander
134
Dok 1
2020-10-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamheten för hud- och könssjukdomar. Uppdragstagare: Oscar Zaar
2020-10-07 -
Lena Bernander
133
Dok 1
2020-10-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Frölunda rehabmottagning. Uppdragstagare: Charlotte Berggrund
2020-10-08 -
Lena Bernander
132
Dok 1
2020-09-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet arbetsterapi och fysioterapi. Uppdragstagare: Emma Kjörk
2020-09-21 -
Lena Bernander
131
Dok 1
2020-09-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Eriksberg rehabmottagning. Uppdragstagare: Elvira Lange
2020-09-10 -
Lena Bernander
130
Dok 1
2020-09-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Praktikertjänst AB. Uppdragstagare: Eva Angesjö
2020-09-09 -
Lena Bernander
129
Dok 1
2020-09-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Källstorp Vårdcentral. Uppdragstagare: Jan Alvång
2020-09-09 -
Lena Bernander
128
Dok 1
2020-08-27 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Transplantationscentrum. Uppdragstagare: Per Lindnér
2020-08-27 -
Lena Bernander
127
Dok 1
2020-08-27 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Neurosjukvård. Uppdragstagare: Mikael Edsbagge
2020-08-27 -
Lena Bernander
126
Dok 1
2020-08-13 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Röntgenkliniken, Muskuloskeletal radiologi. Uppdragstagare: Mats Geier
2020-08-13 -
Lena Bernander
125
Dok 1
2020-08-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, AnOpIva. Uppdragstagare: Ingrid Sandgren
2020-08-11 -
Lena Bernander
124
Dok 1
2020-07-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och NU-sjukvården, Område I. Uppdragstagare: Henrik Sjövall
2020-07-08 -
Lena Bernander
123
Dok 1
2020-07-07 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan, Kungshamns vårdcentral. Uppdragstagare: Folke Nilsson
2020-07-03 -
Lena Bernander
122
Dok 1
2020-07-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och NU-sjukvården, hematologi-, hud- och infektionssjukvård. Uppdragstagare: Björn Andreasson
2020-07-03 -
Lena Bernander
121
Dok 1
2020-07-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Medpro Clinic Stavre vårdcentral. Uppdragstagare: Karin Borg
2020-07-03 -
Lena Bernander
120
Dok 1
2020-07-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Frölunda vårdcentral. Uppdragstagare: Ewa-Marie Vörno Lund
2020-07-03 -
Lena Bernander
119
Dok 1
2020-07-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Frölunda vårdcentral. Uppdragstagare Sara Tengvall
2020-07-03 -
Lena Bernander
118
Dok 1
2020-07-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Kardiologi. Uppdragstagare: Annica Ravn-Fischer
2020-06-25 -
Lena Bernander
117
Dok 1
2020-07-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Medicin barn. Uppdragstagare: Jovanna Dahlgren
2020-06-16 -
Lena Bernander
116
Dok 1
2020-07-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan, område V7. Uppdragstagare: Gudrun Greim
2020-06-24 -
Lena Bernander
115
Dok 1
2020-07-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset,Verksamhet Radiologi. Uppdragstagare: Mårten Falkenberg
2020-06-24 -
Lena Bernander
114
Dok 1
2020-07-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och NU-sjukvården, Område I, Hematologi-hud-infektionssjukvård. Uppdragstagare: Kristina Bengtsson Boström
2020-07-01 -
Lena Bernander
113
Dok 1
2020-07-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, strokeenheten 134 och 135. Uppdragstagare: Mare Teinlum-Kruse
2020-01-28 -
Lena Bernander
112
Dok 1
2020-06-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och GHP Orthocenter Göteborg. Uppdragstagare: Karin Samsson
2020-06-26 -
Lena Bernander
111
Dok 1
2020-06-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Reumatologi. Uppdragstagare: Arvid Boström
2020-06-26 -
Lena Bernander
110
Dok 1
2020-06-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Reumatologi. Uppdragstagare: Mats Dehlin
2020-06-26 -
Lena Bernander
109
Dok 1
2020-06-25 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Eriksberg rehabmottagning. Uppdragstagare: Elvira Lange
2020-06-25 -
Lena Bernander
108
Dok 1
2020-06-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan område V7. Uppdragstagare: Sandra Weineland
2020-06-24 -
Lena Bernander
107
Dok 1
2020-06-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Ängabo vårdcentral. Uppdragstagare: Solbrith Wachsmann
2020-06-24 -
Lena Bernander
106
Dok 1
2020-06-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Ängabo vårdcentral. Uppdragstagare: Solbrith Wachsmann
2020-06-24 -
Lena Bernander
105
Dok 1
2020-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Område 6, Specialistmedicin. Uppdragstagare: Helena Filipsson Nyström
2020-06-18 -
Lena Bernander
104
Dok 1
2020-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Område 6, Specialistmedicin. Uppdragstagare: Helena Filipsson Nyström
2020-06-18 -
Lena Bernander
103
Dok 1
2020-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Capio Rehab Kvillebäcken. Uppdragstagare: Anna Liljenberg
2020-06-18 -
Lena Bernander
102
Dok 1
2020-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Vårdcentralen Onsala, Region Halland. Uppdragstagare: Sara Lindholm
2020-06-18 -
Lena Bernander
101
Dok 1
2020-06-15 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Wästerläkarna AB. Uppdragstagare: Jörgen Månsson
2020-06-15 -
Lena Bernander
100
Dok 1
2020-06-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Capio Närsjukvård AB. Uppdragstagare: Maria Eriksson
2020-06-12 -
Lena Bernander
99
Dok 1
2020-06-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning. Uppdragstagare: Michael Fu
2020-05-28 -
Lena Bernander
98
Dok 1
2020-06-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinmottagningen. Uppdragstagare: Agneta Lindo
2020-05-28 -
Lena Bernander
97
Dok 1
2020-06-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Medicinmottagningen. Uppdragstagare: Linda Hedin
2020-05-28 -
Lena Bernander
96
Dok 1
2020-06-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Sjöbo Vårdcentral, Borås. Uppdragstagare: Anders Almingefeldt
2020-05-27 -
Lena Bernander
95
Dok 1
2020-06-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Mariestad rehabmottagningar. Uppdragstagare: Malene Bokholm Rod
2020-06-05 -
Lena Bernander
94
Dok 1
2020-06-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Alingsås rehabmottagningar. Uppdragstagare: Karin Byström
2020-06-05 -
Lena Bernander
93
Dok 1
2020-06-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 1. Uppdragstagare: Lotta Wassén
2020-06-05 -
Lena Bernander
92
Dok 1
2020-06-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Regionhälsan, Göteborg bedömningsteam. Uppdragstagare: Monique Danielsson
2020-06-05 -
Lena Bernander
91
Dok 1
2020-06-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Fristad vårdcentral. Uppdragstagare: Maria da Silva
2020-06-04 -
Lena Bernander
90
Dok 1
2020-06-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ögonmottagningen Mölndal. Uppdragstagare: Stefan Wallgren
2020-06-01 -
Lena Bernander
89
Dok 1
2020-06-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Herrestad vårdcentral. Uppdragstagare: Karin Mossberg
2020-06-01 -
Lena Bernander
88
Dok 1
2020-05-22 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VO lungmedicin, allergologi och palliativ medicin. Uppdragstagare: Suzannah Heland
2020-05-22 -
Lena Bernander
87
Dok 1
2020-05-22 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal, ögonsjukvård. Uppdragstagare: Martin Breimer
2020-05-22 -
Lena Bernander
86
Dok 1
2020-05-15 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Västra Götaland. Uppdragstagare: Gudrun Greim
2020-05-15 -
Lena Bernander
85
Dok 1
2020-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Västra Götaland. Uppdragstagare: Martin Hammar
2020-05-14 -
Lena Bernander
84
Dok 1
2020-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Torpavallen vårdcentral, Göteborg. Uppdragstagare: Helena Gotte
2020-05-14 -
Lena Bernander
83
Dok 1
2020-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Torpavallen vårdcentralen, Göteborg. Uppdragstagare: Alexandra Schulhof Rydz
2020-05-14 -
Lena Bernander
82
Dok 1
2020-05-13 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Koncernkontoret Registercentrum. Uppdragstagare: Gunilla Limbäck Svensson
2020-05-13 -
Lena Bernander
81
Dok 1
2020-05-13 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Koncernkontoret Registercentrum. Uppdragstagare: Gunilla Limbäck Svensson
2020-05-13 -
Lena Bernander
80
Dok 1
2020-05-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet ögonsjukvård. Uppdragstagare: Marita Andersson Grönlund
2020-05-12 -
Lena Bernander
79
Dok 1
2020-05-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Wästerläkarna AB. Uppdragstagare: Jörgen Månsson
2020-05-12 -
Lena Bernander
77
Dok 1
2020-03-31 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Västra Götaland. Uppdragstagare: Alexandra Schulhof Rydz
2020-03-31 -
Lena Bernander
76
Dok 1
2020-03-27 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Tibro vårdcentral. Uppdragstagare: Eric Bertholds
2020-03-27 -
Lena Bernander
75
Dok 1
2020-03-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Anestesi Operation IVA Östra. Uppdragstagare: Olaf Gräbel
2020-03-20 -
Lena Bernander
74
Dok 1
2020-03-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Chefläkarenheten, Närhälsan. Uppdragstagare: Mats Elm
2020-03-18 -
Lena Bernander
73
Dok 1
2020-03-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal, ögonsjukvård. Uppdragstagare: Lada Kalaboukhova
2020-03-16 -
Lena Bernander
72
Dok 1
2020-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Hud- och könssjukvård. Uppdragstagare: Karin Olsson
2020-03-10 -
Lena Bernander
71
Dok 1
2020-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Hud- och könssjukdomar. Uppdragstagare: Amra Osmancevic
2020-03-10 -
Lena Bernander
70
Dok 1
2020-03-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sjukhusen i väster, Alingsås lasarett. Uppdragstagare: Maria Borland
2020-03-05 -
Anders Carlqvist
69
Dok 1
2020-03-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet ortopedi. Uppdragstagare: Erik Malchau
2020-03-05 -
Anders Carlqvist
68
Dok 1
2020-03-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdragstagare: Emma Lukic
2020-03-04 -
Anders Carlqvist
67
Dok 1
2020-03-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Neurosjukvård. Uppdragstagare: Trandur Ulfarsson
2020-03-02 -
Anders Carlqvist
66
Dok 1
2020-03-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Neurosjukvård. Uppdragstagare: Linnéa Berndtson
2020-03-02 -
Anders Carlqvist
65
Dok 1
2020-03-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Södra Älvsborgs Sjukhus, Läkaravdelning infektion och vårdhygien. Uppdragstagare: Anders Lundqvist
2020-03-02 -
Anders Carlqvist
64
Dok 1
2020-03-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Folktandvården Västra Götaland. Uppdragstagare: Karolina Broberg
2020-03-02 -
Anders Carlqvist
63
Dok 1
2020-02-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Uddevalla, Rehabmottagning. Uppdragstagare: Anna Bergenheim
2020-02-28 -
Anders Carlqvist
62
Dok 1
2020-02-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet administrativa enheten Neurosjukvård. Uppdragstagare: Elliot Nilsson
2020-02-28 -
Anders Carlqvist
61
Dok 1
2020-02-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Billingen vårdcentral. Uppdragstagare: Kristina Bengtsson Boström
2020-02-28 -
Anders Carlqvist
60
Dok 1
2020-02-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Vänerparkens vårdcentral. Uppdragstagare: Linda Sunnerdahl
2020-02-28 -
Anders Carlqvist
59
Dok 1
2020-02-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus. Uppdragstagare: Peter Dahm
2020-02-28 -
Anders Carlqvist
58
Dok 1
2020-02-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Medicinmottagning. Uppdragstagare: Victoria Carter Hermansson
2020-02-26 -
Anders Carlqvist
57
Dok 1
2020-02-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan Backa Vårdcentral. Uppdragstagare: Katarina Eckert
2020-02-26 -
Anders Carlqvist
56
Dok 1
2020-02-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Arbetsterapi och Fysioterapi. Uppdragstagare: Maria Bäck
2020-02-26 -
Anders Carlqvist
55
Dok 1
2020-02-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och MedPro Clinic Alingsås. Uppdragstagare: Marie Lundell
2020-02-26 -
Anders Carlqvist
54
Dok 1
2020-02-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Neurosjukvård, sektionen Neurologi. Uppdragstagare: Lars Rosengren
2020-02-26 -
Anders Carlqvist
53
Dok 1
2020-02-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ögonmottagningen Mölndal. Uppdragstagare: Pernilla Laurén
2020-02-26 -
Anders Carlqvist
52
Dok 1
2020-02-25 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi. Uppdragstagare: Mona Palmqvist
2020-02-25 -
Anders Carlqvist
51
Dok 1
2020-02-25 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och NU-sjukvården. Uppdragstagare: Christina Ramnfors
2020-02-25 -
Anders Carlqvist
50
Dok 1
2020-02-25 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Medicinkliniken. Uppdragstagare: Katarina Eeg-Olofsson
2020-02-25 -
Anders Carlqvist
49
Dok 1
2020-02-25 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Wästerläkarna AB. Uppdragstagare: Henrik von Sydow
2020-02-25 -
Anders Carlqvist
47
Dok 1
2020-02-25 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Capio Närsjukvård AB. Uppdragstagare: Louise Samson
2020-02-25 -
Anders Carlqvist
46
Dok 1
2020-02-17 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, smärtcentrum 1 Östra. Uppdragstagare: Ulrika Karlsson och Anita Johansson
2020-02-17 -
Anders Carlqvist
45
Dok 1
2020-02-17 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet neurosjukvård. Uppdragstagare: Mikael Edsbagge och Lotta Beaird
2020-02-17 -
Anders Carlqvist
44
Dok 1
2020-02-13 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, adm enheten för verksamhetsområde geriatrik, lungmedicin och allergologi. Anneli Thelandersson och Linda Sherafat-Hosseiny
2020-02-13 -
Anders Carlqvist
43
Dok 1
2020-02-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Medicin Geriatrik Akutmottagning. Uppdragstagare: Mats Börjesson
2020-02-11 -
Anders Carlqvist
42
Dok 1
2020-02-07 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Akut medicin och geriatrik. Uppdragstagare: Simina Gherman
2020-02-07 -
Anders Carlqvist
41
Dok 1
2020-02-07 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Regionhälsan. Uppdragstagare: Maria Larsson
2020-02-07 -
Anders Carlqvist
40
Dok 1
2020-02-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Stiftelsen Bräcke Diakoni. Uppdrag: ledamot/expert i det regionala primärvårdsrådet, uppdragstagare: Frida Perciwall Mattsson
2020-02-06 -
Anders Carlqvist
39
Dok 1
2020-02-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdrag: samordnare i program- och prioriteringsrådet, ordnat införande, uppdragstagare: Marie Lindh
2020-02-05 -
Anders Carlqvist
38
Dok 1
2020-01-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus. Uppdrag: RPO-ordförande, uppdragstagare: Maziar Mohaddes Ardebili
2020-01-30 -
Anders Carlqvist
37
Dok 1
2020-01-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, neurosjukvård. Uppdrag: regionalt processteam-koordinator, RPT Epilepsi, uppdragstagare: Linnéa Bendtsson
2020-01-30 -
Anders Carlqvist
36
Dok 1
2020-01-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Habilitering och hälsa. Uppdragstagare: Annika Waser
2020-01-30 -
Anders Carlqvist
35
Dok 1
2020-01-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medicin. Uppdragstagare: Hans Törnblom
2020-01-30 -
Anders Carlqvist
34
Dok 1
2020-01-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan. Uppdrag: ledamot/expert i det regionala primärvårdsrådet, uppdragstagare: Margareta Berzén
2020-01-30 -
Anders Carlqvist
33
Dok 1
2020-01-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan, chefläkarenheten. Uppdrag: regionala processteamet, RPT Smärta, uppdragstagare: Monica Ericson Sjöström
2020-01-30 -
Anders Carlqvist
32
Dok 1
2020-01-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan. Uppdrag: ledamot/expert i det regionala primärvårdsrådet, uppdragstagare: Kristoffer Wennerström
2020-01-30 -
Anders Carlqvist
31
Dok 1
2020-01-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan. Uppdrag: regionala processteamet, RPT Endometrios, uppdragstagare: Jens Halldin
2020-01-30 -
Anders Carlqvist
30
Dok 1
2020-01-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan. Uppdrag: ledamot/expert i det regionala Primärvårdsrådet, uppdragstagare: Jens Halldin
2020-01-30 -
Anders Carlqvist
29
Dok 1
2020-01-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Westerläkarna AB. Uppdrag: ledamot/expert i det regionala primärvårdsrådet, uppdragstagare: Henrik von Sydow
2020-01-30 -
Anders Carlqvist
28
Dok 1
2020-01-29 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan. Uppdrag: ledamot/expert i det regionala Primärvårdsrådet, uppdragstagare: Monica Radeberg
2020-01-29 -
Anders Carlqvist
27
Dok 1
2020-01-29 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Analys- och projektenhet. Uppdrag: RPT-koordinator, RPT smärta, uppdragstagare: Ingrid Fritzell
2020-01-29 -
Anders Carlqvist
26
Dok 1
2020-01-29 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, neurosjukvård. Uppdrag: RPT-ordförande i RPT Epilepsi, uppdragstagare: Anna Edelvik-Tranberg
2020-01-29 -
Anders Carlqvist
25
Dok 1
2020-01-29 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, gynekologi och reproduktionsmedicin. Uppdrag: RPT-ordförande Endometrios, RPO Kvinnosjukdomar, uppdragstagare: Helena Hognert
2020-01-29 -
Anders Carlqvist
24
Dok 1
2020-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Södra Älvsborgs sjukhus]. Uppdragstagare: Serney Bööj
2020-01-28 -
Anders Carlqvist
23
Dok 1
2020-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, infektion. Uppdragstagare: Lars-Magnus Andersson
2020-01-28 -
Anders Carlqvist
22
Dok 1
2020-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Folktandvården Västra Götaland. Uppdrag: expert nationella programrådet för tandvård, ordförande regionala programrådet tandvård, uppdragstagare: Thomas Jacobsen
2020-01-28 -
Anders Carlqvist
21
Dok 1
2020-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan, Närhälsan Fristad. Uppdrag: Uppdragstagare: Maria da Silvia
2020-01-28 -
Anders Carlqvist
20
Dok 1
2020-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Regionalt Cancercentrum Väst. Uppdragstagare: Marcela Ewing
2020-01-28 -
Anders Carlqvist
19
Dok 1
2020-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan, område V7. Uppdrag: ledamot/expert i det regionala primärvårdsrådet, uppdragstagare: Sandra Weineland
2020-01-28 -
Anders Carlqvist
18
Dok 1
2020-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan. Uppdrag: medlem i det regionala processteamet, uppdragstagare: Margareta ellgren
2020-01-28 -
Anders Carlqvist
17
Dok 1
2020-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Affektiva. Uppdragstagare: Tomas Larson
2020-01-28 -
Anders Carlqvist
16
Dok 1
2020-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Praktikertjänst AB, Vårdcentral Kusten. Uppdrag: medlem i det regionala processteamet, RPT Höftfrakturer, uppdragstagare: Ulrika Wall
2020-01-28 -
Anders Carlqvist
15
Dok 1
2020-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Vårdcentralen Kusten Care Rehab. Uppdrag: ledamot/expert i det regionala primärvårdsrådet, uppdragstagare: Gunilla Enlund
2020-01-28 -
Anders Carlqvist
14
Dok 1
2020-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Praktikertjänst AB, Vårdcentral Kusten. Uppdrag: medlem i det regionala processteamet, RPT Endometrios, uppdragstagare: Maria Lorenz
2020-01-28 -
Anders Carlqvist
13
Dok 1
2020-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Kungsportsläkarna AB. Uppdrag: ledamot/expert i det regionala primärvårdsrådet, uppdragstagare: Carl-Peter Anderberg
2020-01-28 -
Anders Carlqvist
12
Dok 1
2020-01-28 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Praktikertjänst AB, Brämhults vårdcentral. Uppdrag: medlem i det regionala processteam, RPT Diabetes, uppdragstagare: Andreas Ejdesjö
2020-01-28 -
Anders Carlqvist
11
Dok 1
2020-01-27 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Synsam Nordstan Göteborg (Brittsjö & Winkler AB). Uppdrag: medlem i det regionala processteamet, RPT Glaukom, uppdragstagare: Anna Svärd
2020-01-27 -
Anders Carlqvist
10
Dok 1
2020-01-27 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Barnkliniken Södra Älvsborgs sjukhus. Uppdrag: RPO-ordförande, uppdragstagare: Niklas Segerdahl
2020-01-27 -
Anders Carlqvist
9
Dok 1
2020-01-27 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Närhälsan, Sexualmedicinskt centrum. Uppdrag: medlem i det regionala processteamet, RPT Smärta, uppdragstagare: Anna Bjarnegård Sellius
2020-01-27 -
Anders Carlqvist
8
Dok 1
2020-01-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om samverkan mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Region Halland, Onsala vårdcentral
2020-01-24 -
Anders Carlqvist
7
Dok 1
2020-01-22 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet klinisk genetik och genomik. Uppdrag: RPO-ordförande, uppdragstagare: Lovisa Lovmar
2020-01-22 -
Anders Carlqvist
6
Dok 1
2020-01-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medicin och akutverksamheten, Mölndals sjukhus. Uppdrag: RPO-ordförande, uppdragstagare: Martin Risenfors
2020-01-21 -
Anders Carlqvist
5
Dok 1
2020-01-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet njurmedicin. Uppdrag: RPO-ordförande, uppdragstagare: Ola Samuelsson
2020-01-21 -
Anders Carlqvist
4
Dok 1
2020-01-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet öron-näsa-hals (ÖNH). Uppdrag: RPO-ordförande, uppdragstagare: Radoslava "Radi" Jönsson
2020-01-21 -
Anders Carlqvist
3
Dok 1
2020-01-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Kungälvs sjukhus, röntgenavdelningen. Uppdrag: RPO-ordförande, uppdragstagare: Carl Backman
2020-01-21 -
Anders Carlqvist
2
Dok 1
2020-01-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet reumatologkliniken. Uppdrag: RPO-ordförande, uppdragstagare: Eva Klingberg
2020-01-21 -
Anders Carlqvist
1
Dok 1
2020-01-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Överenskommelse om tjänsteköp mellan Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet medicin. Uppdrag: RPO-ordförande, uppdragstagare: Gudmundur Johansson,
2020-01-21 -
Anders Carlqvist