Diarium Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (224 stycken)
HS 2018-01131
2018-12-21
Deklaration och bedömning av jäv och intressekonflikter för beslutsfattare inom hälso- och sjukvård 2019
-
Anders Carlqvist

Händelser

Senaste händelse står överst
225
Dok 1
2020-02-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG/SVF Höftartros för Ritva Elg
2020-02-04 -
Stina Ahlnér
224
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag NSG Forskning och Life Science för Jan Kilhamn
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
223
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Leif Sundberg
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
222
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG/SVF Kognitiv svikt/Demens för Ulla-Britt Mattsson
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
221
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Agneta Petersson
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
220
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Ordnat införande för Nils Crona
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
219
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Ordnat införande för Piotr Szamlewski
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
218
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Ordnat införande för Karin Mellgren
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
217
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Ordnat införande för Johanna Svensson
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
216
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i PT Ångest och depression för Harald Aiff
2019-12-20 -
Erika Adolfsson
215
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Ordnat införande för Jan Nyman
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
214
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i METIS för Camilla Granath
2019-12-20 -
Erika Adolfsson
213
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Ordnat införande för Hedda Haugen Cange
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
212
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Ordnat införande för Andreas Hallqvist
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
211
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Ordnat införande för Dan Lundstedt
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
210
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Ordnat införande för Charlotta Ljungman
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
209
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Ordnat införande för Lars Möllgård
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
208
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i beredningsgruppen för Ordnat införande för Tomas Larson
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
207
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Barnhälsovård för Maria Jansson
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
206
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov för Lena Bergqvist
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
205
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG/SVF Kognitiv svikt/Demens för Ann-Louise Wibeck
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
204
Dok 1
2019-12-20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Hjärtsvikt för Hanna Olsson
2019-12-20 -
Stina Ahlnér
203
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Hjärtsvikt för Eva Backås
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
202
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Hjärtsvikt för Katarina Eckert
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
201
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Hjärtsvikt för Tanja Zotova
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
200
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Hjärtsvikt för Kristina Bengtsson Boström
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
199
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Hjärtsvikt för Svenja Glogner
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
198
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Hjärtsvikt för Maria Borland
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
197
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Hjärtsvikt för Nedim Selimovic
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
196
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Hjärtsvikt för Marcus Lycksell
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
195
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Förvärvad hjärnskada vuxna för Marianne Jarfelt
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
194
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Diabetes för My Huotarinen
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
193
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Register Sällsynta sjukdomar för Anders Fasth
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
192
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Register Sällsynta sjukdomar för Radoslava Jönsson
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
191
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Register Sällsynta sjukdomar för Daniel S Olsson
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
190
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Register Sällsynta sjukdomar för Bo Palaszewski
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
189
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationellt programområde för perioperativ vård, intensivvård och transplantation för Per Lindnér
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
188
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Förvärvad hjärnskada vuxna för Matilda Utter
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
187
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Förvärvad hjärnskada vuxna för Helena Törnered
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
186
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Förvärvad hjärnskada vuxna för Matti Lovell
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
185
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Diabetes för Lise-Lotte Möller
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
184
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG/SVF Höftartros för Mats Geijer
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
183
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationellt programområde för perioperativ vård, intensivvård och transplantation för Peter Dahm
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
182
Dok 1
2019-12-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Lada Kalaboukhova
2019-12-19 -
Stina Ahlnér
181
Dok 1
2019-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Matallergi för Ylva Sjögren Bolin
2019-12-18 -
Stina Ahlnér
180
Dok 1
2019-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG/SVF Sepsis för Magnus Brink
2019-12-18 -
Stina Ahlnér
179
Dok 1
2019-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Diabetes för Kent Olaisson
2019-12-18 -
Stina Ahlnér
178
Dok 1
2019-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Astma- KOL- och lungsjukdomar (AKL) för Camilla Hermansson
2019-12-18 -
Stina Ahlnér
177
Dok 1
2019-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Barnoftalmologi för Susanne Andersson
2019-12-18 -
Stina Ahlnér
176
Dok 1
2019-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG/SVF Höftledsartros för Gudrun Greim
2019-12-18 -
Stina Ahlnér
175
Dok 1
2019-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Matallergier för Annika Wallin
2019-12-18 -
Stina Ahlnér
174
Dok 1
2019-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Matallergier för Birgitta Lagercrantz
2019-12-18 -
Stina Ahlnér
173
Dok 1
2019-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NSG stöd för utveckling för Karin Möller
2019-12-18 -
Stina Ahlnér
172
Dok 1
2019-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde lung- och allergisjukdomar för Mona Palmqvist
2019-12-18 -
Stina Ahlnér
171
Dok 1
2019-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i beredningsgruppen för ordnat införande för Nina Brandström
2019-12-18 -
Stina Ahlnér
170
Dok 1
2019-11-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Astma-, KOL- och Luftvägsallergier (AKL) för Mikael Andersson
2019-11-01 -
Stina Ahlnér
169
Dok 1
2019-11-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Astma-, KOL- och Luftvägsallergier (AKL) för Caroline Stridsman
2019-11-01 -
Stina Ahlnér
168
Dok 1
2019-11-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Matallergier för Jenny van Odijk
2019-11-01 -
Stina Ahlnér
167
Dok 1
2019-11-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Matallergier för Ulla-Britt Andersson
2019-11-01 -
Stina Ahlnér
166
Dok 1
2019-11-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Över- och underdiagnostik för Minna Johansson
2019-11-01 -
Stina Ahlnér
165
Dok 1
2019-11-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG/SVF Utredning kognitiv vikt/demenssjukdom för Mats Tullberg
2019-11-01 -
Stina Ahlnér
164
Dok 1
2019-11-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT/NAG Medicinsk retina för Martin Breimer
2019-11-01 -
Stina Ahlnér
163
Dok 1
2019-11-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde hud- och könssjukdomar för Amra Osmancevic
2019-11-01 -
Stina Ahlnér
162
Dok 1
2019-11-01 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG över- och underdiagnostik för Anders Almingefeldt
2019-11-01 -
Stina Ahlnér
161
Dok 1
2019-10-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Luftvägsregister för Kerstin Fjällman Schärberg
2019-10-30 -
Stina Ahlnér
160
Dok 1
2019-10-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Matallergier för Mikaela Odemyr
2019-10-30 -
Stina Ahlnér
159
Dok 1
2019-10-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Osteoporos för Kristian Axelsson
2019-10-30 -
Stina Ahlnér
158
Dok 1
2019-10-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG SVF Osteoporos för Ulrika Hjertonsson
2019-10-24 -
Stina Ahlnér
157
Dok 1
2019-10-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG SVF Osteoporos för Anders Koldestam
2019-10-24 -
Stina Ahlnér
156
Dok 1
2019-10-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Cirros för Anna Cederborg
2019-10-24 -
Stina Ahlnér
155
Dok 1
2019-10-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Över- och underdiagnostik och behandling NPR för Marcela Ewing
2019-10-24 -
Stina Ahlnér
154
Dok 1
2019-10-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Medicinteknik för Mia Isacson
2019-10-24 -
Stina Ahlnér
153
Dok 1
2019-10-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Hyperthyeros för Helena Filipsson Nyström
2019-10-24 -
Stina Ahlnér
152
Dok 1
2019-10-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Maria Kulpakko
2019-10-24 -
Stina Ahlnér
151
Dok 1
2019-10-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Obstruktiv sömnapné för Ludger Grote
2019-10-14 -
Stina Ahlnér
150
Dok 1
2019-10-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag som Ämnesordförande NKK för Martin Hammar
2019-10-09 -
Stina Ahlnér
149
Dok 1
2019-10-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Levercirros för Gudrun Nyström
2019-10-08 -
Stina Ahlnér
148
Dok 1
2019-10-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG SVF Höftledsartros för Gunilla Limbäck Svensson
2019-10-08 -
Stina Ahlnér
146
Dok 1
2019-09-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Ivan Cvetanovic
2019-09-30 -
Stina Ahlnér
145
Dok 1
2019-09-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Ann-Katrin Sjökvist
2019-09-30 -
Stina Ahlnér
144
Dok 1
2019-09-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Ulrika Mengwall von Sivers
2019-09-30 -
Stina Ahlnér
143
Dok 1
2019-09-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Elisabeth Berggren
2019-09-30 -
Stina Ahlnér
142
Dok 1
2019-09-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Förvärvad hjärnskada vuxna för Kerstin Söderberg
2019-09-30 -
Stina Ahlnér
141
Dok 1
2019-09-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Förvärvad hjärnskada vuxna för Christina Nordlander
2019-09-30 -
Stina Ahlnér
140
Dok 1
2019-09-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Förvärvad hjärnskada vuxna för Karin Jonasson
2019-09-30 -
Stina Ahlnér
139
Dok 1
2019-09-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Förvärvad hjärnskada vuxna för Cathrin Aitman
2019-09-30 -
Stina Ahlnér
138
Dok 1
2019-09-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Lampros Lamprou
2019-09-30 -
Stina Ahlnér
137
Dok 1
2019-09-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Thomas Berglund
2019-09-30 -
Stina Ahlnér
136
Dok 1
2019-09-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Jennifer Sandgren
2019-09-30 -
Stina Ahlnér
135
Dok 1
2019-09-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Nils Reinholdsson
2019-09-26 -
Stina Ahlnér
134
Dok 1
2019-09-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Pernilla Laurén
2019-09-26 -
Stina Ahlnér
133
Dok 1
2019-09-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Mimmi Lindqvist
2019-09-26 -
Stina Ahlnér
132
Dok 1
2019-09-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Pia Kalmi
2019-09-26 -
Stina Ahlnér
131
Dok 1
2019-09-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Förvärvad hjärnskada vuxen för Linda Strandberg
2019-09-26 -
Stina Ahlnér
130
Dok 1
2019-09-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Förvärvad hjärnskada vuxen för Cecilia Pehrsson
2019-09-26 -
Stina Ahlnér
129
Dok 1
2019-09-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Förvärvad hjärnskada vuxen för Jakob Dahl
2019-09-26 -
Stina Ahlnér
128
Dok 1
2019-09-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp IBD för Ragna Raaby
2019-09-26 -
Stina Ahlnér
127
Dok 1
2019-09-26 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp Handledsfrakturer för Kajsa Erikson
2019-09-26 -
Stina Ahlnér
126
Dok 1
2019-09-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Maziar Mohaddes
2019-09-18 -
Stina Ahlnér
125
Dok 1
2019-09-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Eive Pakkanen
2019-09-11 -
Stina Ahlnér
124
Dok 1
2019-09-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp Handledsfrakturer för Jan Hjelm
2019-09-11 -
Stina Ahlnér
123
Dok 1
2019-09-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp Hepatit för Katarina Lund
2019-09-11 -
Stina Ahlnér
122
Dok 1
2019-09-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Louise Samson
2019-09-09 -
Stina Ahlnér
121
Dok 1
2019-09-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Per Jörneberg
2019-09-09 -
Stina Ahlnér
120
Dok 1
2019-09-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp Hepatit för Johan Westin
2019-09-05 -
Stina Ahlnér
119
Dok 1
2019-09-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Anette Åquist Falkenroth
2019-09-04 -
Stina Ahlnér
118
Dok 1
2019-09-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Karin Looström Muth
2019-09-04 -
Stina Ahlnér
117
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp IBD för Karl Gustavsson
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
116
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationellt programområde Sällsynta sjukdomar för Lovisa Lovmar
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
115
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Radka Kühnel
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
114
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Evelina Wikensten
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
113
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Christian Nordqvist
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
112
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Anna Maria Dahl
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
111
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Ulrika Wall
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
110
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Emma Ryssnäs
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
109
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Erik Malchau
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
108
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp IBD för Jonas Bengtsson
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
107
Dok 1
2019-08-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Lars Sandman
2019-08-30 -
Stina Ahlnér
106
Dok 1
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Bo Dockered
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
105
Dok 1
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Roland Strömbäck
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
104
Dok 1
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Monica Fors
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
103
Dok 1
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Balint Haszonits
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
102
Dok 1
2019-08-13 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävlsblankett för uppdrag RPT Medicinsk Retina för Kristin Troye
IN2019-08-13 Kristina Troye
Lena Bernander
101
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Missbruk och beroende för Ulrika Praetorius
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
100
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Personlighetssyndrom EIPS och självskadebeteende för Therese Lindén
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
99
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Personlighetssyndrom EIPS och självskadebeteende för Päivi Jakum
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
98
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Somatisk ohälsa och RPT EIPS/Självskadebeteende för Pethra Zollfrank
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
97
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Personlighetssyndrom EIPS och självskadebeteende för Nina Pedersen
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
96
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Levnadsvanor och somatisk ohälsa vid långvarig psykiatrisk sjukdom för Mattias Ekman
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
95
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Personlighetssyndrom EIPS och självskadebeteende för Maria Edström
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
94
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT ADHD/AST för Karin Martinsson
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
93
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Missbruk och beroende för Josefina Valkonen
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
92
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT AST/ADHD för Jenny Linder.pdf
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
91
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag METIS-kurser för Helen Svensson
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
90
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Missbruk och beroende för Gunnar Gunnarsson
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
89
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Scizofreni för Gregory Michael
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
88
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för RPT Missbruk och beroende för Cathrine Rönnbäck
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
87
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för RPT Missbruk och beroende för Carola Jungevik Edvinsson
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
86
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för RPT Personlighetssyndrom EIPS och självskadebeteende för Aase Eriksson
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
85
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Förvärvad hjärnskada vuxna för Trandur Ulfarsson
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
84
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Hayder Yakob
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
83
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Grete Garberg
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
82
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde sällsynta diagnoser för Lovisa Lovmar
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
81
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Anna Svärd
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
80
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Stefan Wallgren
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
79
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Monica Back
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
78
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Neuro-oftalmolog för Ramella Galmuzzi
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
77
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Plastik/Orbita och Onkologi för Karin Svedberg
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
76
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Cornea för Margareta Armitage
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
75
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG kirurgisk retina för Gunnar Jakobsson
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
74
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG linsens sjukdomar (katarakt) för Madeleine Zetterberg
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
73
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Glaukom för Lada Kalaboukhova
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
72
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Kajsa-Mia Holgers
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
71
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Beryl Svanberg
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
70
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Tandvård för Ann-Charlotte Sundelin
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
69
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Tandvård för Anders Jonsson
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
68
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Tandvård för Peter Lingström
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
67
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Sofia Malmberg
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
66
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Ulrika Holst
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
65
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Anna Bjarnegård Sellius
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
64
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Venereologi för Petra Tunbäck
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
63
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NPO Psykisk hälsa för Lise-Lotte Risö Bergerlind
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
62
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Hepatit för Martin Lagging
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
61
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Endometrios för Helena Hognert
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
60
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Strama för Christina Åhrén
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
59
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Strama för Pär-Daniel Sundvall
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
58
Dok 1
2019-06-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Josefine Persson
2019-06-12 -
Stina Ahlnér
57
Dok 1
2019-06-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp självskadebeteende för Marie Edström
2019-06-10 -
Stina Ahlnér
56
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Anna Karevi Verdoes
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
55
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Thomas Björk-Eriksson
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
54
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Göran Matejka
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
53
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Christina Bergh
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
52
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Henrik Olsson
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
51
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Lise-Lotte Risö Bergerlind
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
50
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Stephan Ehlers
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
49
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Lars Grip
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
48
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Monica Ericson Sjöström
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
47
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Annette Trenge Jarlshammar
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
46
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Jan Kilhamn
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
45
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam förvärvad hjärnskada för Lena Arvidsson
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
44
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam tandvård - långvarig orofacial smärta för Karolina Broberg
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
43
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i beredningsgruppen för nya metoder för Anneli Thelandersson
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
42
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde öron-, näs- och halssjukdomar för Radoslava Jönsson
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
41
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam smärta för Anna Bergenheim
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
40
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam smärta för Olaf Gräbel
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
39
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde tandvård för Ann-Charlotte Sundelin
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
38
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde rörelseorganens sjukdomar för Anna Kjellström
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
37
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde lung- och allergisjukdomar för Kerstin Hinz
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
36
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde mag- och tarmsjukdomar för Maria Dahlström Roos
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
35
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam hjärtsvikt för Charlotta Ljungman
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
34
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam hjärtsvikt för Erika Levinsson
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
33
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam Stroke för Lars Rosengren
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
32
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam KOL för Solbrith Wachsmann
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
31
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Sandra Weineland
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
30
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Monica Radeberg
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
29
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Jens Halldin
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
28
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Margareta Berzén
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
27
Dok 1
2019-05-17 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Carl-Peter Anderberg
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
26
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Gunilla Enlund
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
25
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Henrik von Sydow
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
24
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Agneta Hamilton
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
23
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Frida Perciwall Mattsson
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
22
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Lung- och allergisjukdomar för Anders Ullman
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
21
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Mag- och tarmsjukdomar för Hans Törnblom
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
20
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin för Ann Sörbo
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
19
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Barn och ungdomars hälsa för Niklas Segerdahl
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
18
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Njur- och urinvägssjukdomar för Ola Samuelsson
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
17
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Psykisk hälsa för Lise-Lotte Risö Bergerlind
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
16
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Hjärt- och kärlsjukdomar för Martin Risenfors
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
15
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Jörgen Månsson
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
14
Dok 1
2019-05-13 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Rörelseorganens sjukdomar för Maziar Mohaddes Ardebili
2019-05-13 -
Stina Ahlnér
13
Dok 1
2019-05-13 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Hud- och könssjukdomar för Olle Larkö
2019-05-13 -
Stina Ahlnér
12
Dok 1
2019-05-13 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Reumatologiska sjukdomar för Eva Klingberg
2019-05-13 -
Stina Ahlnér
11
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Endokrina sjukdomar för Gudmundur Johannsson
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
10
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Tandvård för Thomas Jacobsen
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
9
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Äldres hälsa för Simina Gherman
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
8
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Nervsystemets sjukdomar för Mikael Edsbagge
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
7
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Sällsynta sjukdomar för Niklas Darin
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
6
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Akut vård för Tobias Carlson
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
5
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Levnadsvanor för Mats Börjesson
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
4
Dok 1
2019-05-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Kvinnosjukdomar och förlossning för Serney Bööj
2019-05-08 -
Stina Ahlnér
3
Dok 1
2019-05-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Medicinsk diagnostik för Carl Backman
2019-05-08 -
Stina Ahlnér
2
Dok 1
2019-05-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Ögonsjukdomar för Marita Andersson Grönlund
2019-05-08 -
Stina Ahlnér
1
Dok 1
2019-05-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Infektionssjukdomar för Lars-Magnus Andersson
2019-05-08 -
Stina Ahlnér