Diarium Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (126 stycken)
HS 2018-01131
2018-12-21
Deklaration och bedömning av jäv och intressekonflikter för beslutsfattare inom hälso- och sjukvård 2019
-
Anders Carlqvist

Händelser

Senaste händelse står överst
126
Dok 1
2019-09-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Maziar Mohaddes
2019-09-18 -
Stina Ahlnér
125
Dok 1
2019-09-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Eive Pakkanen
2019-09-11 -
Stina Ahlnér
124
Dok 1
2019-09-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp Handledsfrakturer för Jan Hjelm
2019-09-11 -
Stina Ahlnér
123
Dok 1
2019-09-11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp Hepatit för Katarina Lund
2019-09-11 -
Stina Ahlnér
122
Dok 1
2019-09-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Louise Samson
2019-09-09 -
Stina Ahlnér
121
Dok 1
2019-09-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Per Jörneberg
2019-09-09 -
Stina Ahlnér
120
Dok 1
2019-09-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp Hepatit för Johan Westin
2019-09-05 -
Stina Ahlnér
119
Dok 1
2019-09-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Anette Åquist Falkenroth
2019-09-04 -
Stina Ahlnér
118
Dok 1
2019-09-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Karin Looström Muth
2019-09-04 -
Stina Ahlnér
117
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp IBD för Karl Gustavsson
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
116
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationellt programområde Sällsynta sjukdomar för Lovisa Lovmar
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
115
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Radka Kühnel
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
114
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Evelina Wikensten
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
113
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Christian Nordqvist
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
112
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Anna Maria Dahl
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
111
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Ulrika Wall
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
110
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Emma Ryssnäs
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
109
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Höftfrakturer för Erik Malchau
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
108
Dok 1
2019-09-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp IBD för Jonas Bengtsson
2019-09-02 -
Stina Ahlnér
107
Dok 1
2019-08-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Lars Sandman
2019-08-30 -
Stina Ahlnér
106
Dok 1
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Bo Dockered
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
105
Dok 1
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Roland Strömbäck
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
104
Dok 1
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Monica Fors
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
103
Dok 1
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Balint Haszonits
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
102
Dok 1
2019-08-13 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävlsblankett för uppdrag RPT Medicinsk Retina för Kristin Troye
IN2019-08-13 Kristina Troye
Lena Bernander
101
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Missbruk och beroende för Ulrika Praetorius
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
100
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Personlighetssyndrom EIPS och självskadebeteende för Therese Lindén
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
99
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Personlighetssyndrom EIPS och självskadebeteende för Päivi Jakum
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
98
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Somatisk ohälsa och RPT EIPS/Självskadebeteende för Pethra Zollfrank
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
97
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Personlighetssyndrom EIPS och självskadebeteende för Nina Pedersen
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
96
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Levnadsvanor och somatisk ohälsa vid långvarig psykiatrisk sjukdom för Mattias Ekman
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
95
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Personlighetssyndrom EIPS och självskadebeteende för Maria Edström
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
94
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT ADHD/AST för Karin Martinsson
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
93
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Missbruk och beroende för Josefina Valkonen
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
92
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT AST/ADHD för Jenny Linder.pdf
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
91
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag METIS-kurser för Helen Svensson
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
90
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Missbruk och beroende för Gunnar Gunnarsson
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
89
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Scizofreni för Gregory Michael
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
88
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för RPT Missbruk och beroende för Cathrine Rönnbäck
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
87
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för RPT Missbruk och beroende för Carola Jungevik Edvinsson
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
86
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för RPT Personlighetssyndrom EIPS och självskadebeteende för Aase Eriksson
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
85
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Förvärvad hjärnskada vuxna för Trandur Ulfarsson
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
84
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Hayder Yakob
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
83
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Grete Garberg
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
82
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde sällsynta diagnoser för Lovisa Lovmar
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
81
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Anna Svärd
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
80
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Stefan Wallgren
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
79
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Monica Back
2019-07-04 -
Stina Ahlnér
78
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Neuro-oftalmolog för Ramella Galmuzzi
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
77
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Plastik/Orbita och Onkologi för Karin Svedberg
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
76
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Cornea för Margareta Armitage
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
75
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG kirurgisk retina för Gunnar Jakobsson
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
74
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG linsens sjukdomar (katarakt) för Madeleine Zetterberg
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
73
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Glaukom för Lada Kalaboukhova
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
72
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Kajsa-Mia Holgers
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
71
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Beryl Svanberg
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
70
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Tandvård för Ann-Charlotte Sundelin
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
69
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Tandvård för Anders Jonsson
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
68
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Tandvård för Peter Lingström
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
67
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Sofia Malmberg
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
66
Dok 1
2019-06-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Ulrika Holst
2019-06-19 -
Stina Ahlnér
65
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Smärta för Anna Bjarnegård Sellius
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
64
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Venereologi för Petra Tunbäck
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
63
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NPO Psykisk hälsa för Lise-Lotte Risö Bergerlind
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
62
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Hepatit för Martin Lagging
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
61
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Endometrios för Helena Hognert
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
60
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Strama för Christina Åhrén
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
59
Dok 1
2019-06-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i NAG Strama för Pär-Daniel Sundvall
2019-06-18 -
Stina Ahlnér
58
Dok 1
2019-06-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Josefine Persson
2019-06-12 -
Stina Ahlnér
57
Dok 1
2019-06-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp självskadebeteende för Marie Edström
2019-06-10 -
Stina Ahlnér
56
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Anna Karevi Verdoes
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
55
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Thomas Björk-Eriksson
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
54
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Göran Matejka
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
53
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Christina Bergh
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
52
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Henrik Olsson
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
51
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Lise-Lotte Risö Bergerlind
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
50
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Stephan Ehlers
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
49
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Lars Grip
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
48
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Monica Ericson Sjöström
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
47
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Annette Trenge Jarlshammar
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
46
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Program- och prioriteringsrådet för Jan Kilhamn
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
45
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam förvärvad hjärnskada för Lena Arvidsson
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
44
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam tandvård - långvarig orofacial smärta för Karolina Broberg
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
43
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i beredningsgruppen för nya metoder för Anneli Thelandersson
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
42
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde öron-, näs- och halssjukdomar för Radoslava Jönsson
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
41
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam smärta för Anna Bergenheim
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
40
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam smärta för Olaf Gräbel
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
39
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde tandvård för Ann-Charlotte Sundelin
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
38
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde rörelseorganens sjukdomar för Anna Kjellström
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
37
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde lung- och allergisjukdomar för Kerstin Hinz
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
36
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde mag- och tarmsjukdomar för Maria Dahlström Roos
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
35
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam hjärtsvikt för Charlotta Ljungman
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
34
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam hjärtsvikt för Erika Levinsson
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
33
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam Stroke för Lars Rosengren
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
32
Dok 1
2019-05-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam KOL för Solbrith Wachsmann
2019-05-21 -
Stina Ahlnér
31
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Sandra Weineland
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
30
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Monica Radeberg
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
29
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Jens Halldin
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
28
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Margareta Berzén
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
27
Dok 1
2019-05-17 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Carl-Peter Anderberg
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
26
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Gunilla Enlund
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
25
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Henrik von Sydow
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
24
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Agneta Hamilton
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
23
Dok 1
2019-05-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Frida Perciwall Mattsson
2019-05-16 -
Stina Ahlnér
22
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Lung- och allergisjukdomar för Anders Ullman
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
21
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Mag- och tarmsjukdomar för Hans Törnblom
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
20
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin för Ann Sörbo
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
19
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Barn och ungdomars hälsa för Niklas Segerdahl
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
18
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Njur- och urinvägssjukdomar för Ola Samuelsson
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
17
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Psykisk hälsa för Lise-Lotte Risö Bergerlind
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
16
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Hjärt- och kärlsjukdomar för Martin Risenfors
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
15
Dok 1
2019-05-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Jörgen Månsson
2019-05-14 -
Stina Ahlnér
14
Dok 1
2019-05-13 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Rörelseorganens sjukdomar för Maziar Mohaddes Ardebili
2019-05-13 -
Stina Ahlnér
13
Dok 1
2019-05-13 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Hud- och könssjukdomar för Olle Larkö
2019-05-13 -
Stina Ahlnér
12
Dok 1
2019-05-13 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Reumatologiska sjukdomar för Eva Klingberg
2019-05-13 -
Stina Ahlnér
11
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Endokrina sjukdomar för Gudmundur Johannsson
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
10
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Tandvård för Thomas Jacobsen
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
9
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Äldres hälsa för Simina Gherman
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
8
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Nervsystemets sjukdomar för Mikael Edsbagge
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
7
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Sällsynta sjukdomar för Niklas Darin
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
6
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Akut vård för Tobias Carlson
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
5
Dok 1
2019-05-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Levnadsvanor för Mats Börjesson
2019-05-09 -
Stina Ahlnér
4
Dok 1
2019-05-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Kvinnosjukdomar och förlossning för Serney Bööj
2019-05-08 -
Stina Ahlnér
3
Dok 1
2019-05-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Medicinsk diagnostik för Carl Backman
2019-05-08 -
Stina Ahlnér
2
Dok 1
2019-05-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Ögonsjukdomar för Marita Andersson Grönlund
2019-05-08 -
Stina Ahlnér
1
Dok 1
2019-05-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Infektionssjukdomar för Lars-Magnus Andersson
2019-05-08 -
Stina Ahlnér