Diarium Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (8 stycken)
HS 2018-00689
2018-08-23
Utökning av antalet vårdcentraler med tilläggsuppdrag för förstärkt första linjens vård för barn/unga
-
Ben Norman

Händelser

Senaste händelse står överst
8
Dok 1
2020-03-17 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Tilldelning av Etapp 4, Utökning av antalet vårdcentraler med tilläggsuppdrag för förstärkt första linjens vård för barn/unga
2020-03-17 -
Erika Adolfsson
7
Dok 1
2021-05-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Utökning av antalet vårdcentraler med tilläggsuppdrag för förstärkt första linjens vård för barn/unga
2021-05-04 -
Erika Adolfsson
6
2018-09-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Expedierat Protokollsutdrag från HSS 2018-08-30 - § 242 Utökning av vårdcentraler första linjens vård för barn och unga
UT2018-09-03 RS - Ledningsstöd (Koncernstab hälso- och sjukvård), RS - Kunskapsstöd för psykisk hälsa, RS - Ekonomi HSS
Mari Nilsson
5
Dok 1
2018-09-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från HSS 2018-08-30 - § 242 Utökning av vårdcentraler första linjens vård för barn och unga
2018-09-03 -
Mari Nilsson
4
Dok 1
2018-09-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Bilaga 242 Protokollsanteckning från ledamöterna för Socialdemokraterna
2018-09-03 -
Mari Nilsson
3
Dok 1
2018-08-23 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsanteckning från Kerstin Brunnström (S) för ärende "Utökning av antalet vårdcentraler med tilläggsuppdrag för förstärkt första linjens vård vid barn/unga
2018-08-23 -
Ben Norman
2
Dok 1
2018-08-23 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag psykiatriberedningen 2018-08-21 § 54 Utökning av antalet vårdcentraler med tilläggsuppdrag för förstärkt första linjens vård för barn/unga
2018-08-23 -
Ben Norman
1
Dok 1
2018-08-23 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Yrkande gällande "Utökning av antalet vårdcentraler med tilläggsuppdrag för förstärkt första linjens vård för barn/unga" från Monica Selin (KD), Johan Fält (M), Peder Danesved (L), Gunilla Druve Jansson (C) och Nicklas Attefjord (Mp)
2018-08-23 -
Ben Norman