Diarium Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (81 stycken)
HS 2018-00382
2018-05-02
Deklaration och bedömning av jäv och intressekonflikter för beslutsfattare inom hälso- och sjukvård 2018
-
Lise-Lotte Risö Bergerlind

Händelser

Senaste händelse står överst
81
Dok 1
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i beredningsgruppen för ordnat införande av metoder för Marcela Ewing
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
80
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT ADHD/AST för Ulrika Klefsjö
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
79
Dok 1
2019-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag RPT Somatisk ohälsa för Johannes Nordholm
2019-07-04 -
Erika Adolfsson
78
Dok 1
2019-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i nationell arbetsgrupp patientmedverkan för Sylvia Määttä
2019-05-06 -
Stina Ahlnér
77
Dok 1
2019-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Carl-Peter Anderberg
2019-05-06 -
Stina Ahlnér
76
Dok 1
2019-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Gunilla Enlund
2019-05-06 -
Stina Ahlnér
75
Dok 1
2019-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Sandra Weineland
2019-05-06 -
Stina Ahlnér
74
Dok 1
2019-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Margareta Berzén
2019-05-06 -
Stina Ahlnér
73
Dok 1
2019-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Jens Halldin
2019-05-06 -
Stina Ahlnér
72
Dok 1
2019-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Monica Radeberg
2019-05-06 -
Stina Ahlnér
71
Dok 1
2019-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Henrik von Sydow
2019-05-06 -
Stina Ahlnér
70
Dok 1
2019-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Agneta Hamilton
2019-05-06 -
Stina Ahlnér
69
Dok 1
2019-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Frida Perciwall Mattsson
2019-05-06 -
Stina Ahlnér
68
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Lung- och allergisjukdomar för Anders Ullman
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
67
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Mag- och tarmsjukdomar för Hans Törnblom
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
66
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin för Ann Sörbo
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
65
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Barn och ungdomars hälsa för Niklas Segerdahl
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
64
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Njur- och urinvägssjukdomar för Ola Samuelsson
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
63
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Psykisk hälsa för Lise-Lotte Risö Bergerlind
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
62
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Hjärt- och kärlsjukdomar för Martin Risenfors
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
61
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i Primärvårdsrådet för Jörgen Månsson
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
60
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Rörelseorganens sjukdomar för Maziar Mohaddes Ardebili
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
59
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Hud- och könssjukdomar för Olle Larkö
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
58
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Öron-, näsa- och halssjukdomar för Radi Jönsson
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
57
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Endokrina sjukdomar för Gudmundur Johannsson
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
56
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Äldres hälsa för Simina Gherman
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
55
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Tandvård för Thomas Jacobsen
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
54
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Barn och ungdomars hälsa för Lars Gelander
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
53
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Nervsystemets sjukdomar för Mikael Edsbagge
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
52
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Sällsynta sjukdomar för Niklas Darin
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
51
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Akut vård för Tobis Carlson
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
50
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Kvinnosjukdomar och förlossning för Serney Bööj
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
49
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Cancersjukdomar för Thomas Björk-Eriksson
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
48
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Medicinsk diagnostik för Carl Backman
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
47
Dok 1
2019-05-03 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Ögonsjukdomar för Marita Andersson Grönlund
2019-05-03 -
Stina Ahlnér
46
Dok 1
2019-04-30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i programområde Infektion för Lars-Magnus Andersson
IN2018-04-25 Lars-Magnus Andersson
Stina Ahlnér
45
Dok 1
2018-12-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod personlighetsstörningar med tonvikt på EIPS för Arne Fredén
IN2018-09-11 Arne Fredén
Anna Lundberg
44
Dok 1
2018-12-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam beroende/missbruk/riskbruk för Carola Jungevik Edvinsson
IN2018-10-17 Carola Jungevik Edvinsson
Anna Lundberg
43
Dok 1
2018-12-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam schizofreni och schizofreniliknande tillstånd för Cecilia Axelsson
IN2018-10-28 Cecilia Axelsson
Anna Lundberg
42
Dok 1
2018-12-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam ångest och depression för Cecilia Björkelund
IN2018-10-29 Cecilia Björkelund
Anna Lundberg
41
Dok 1
2018-12-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam beroende/missbruk/riskbruk för Disa Jagurdzija
IN2018-10-11 Disa Jagurdzija
Anna Lundberg
40
Dok 1
2018-12-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam ångest och depression för Mathilda Ben Salem
IN2018-09-03 Mathilda Ben Salem
Anna Lundberg
39
Dok 1
2018-12-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod Personlighetsstörningar med tonvikt på EIPS för Nina Pedersen
IN2018-09-10 Nina Pedersen
Anna Lundberg
38
Dok 1
2018-10-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam ångest och depression för Peter Sundberg
IN2018-09-13 Peter Sundberg
Anna Lundberg
37
Dok 1
2018-10-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam ångest och depression för Pavol Bartolomej
IN2018-09-10 Pavol Bartolomej
Anna Lundberg
36
Dok 1
2018-10-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod Beroende/missbruk/riskbruk för Malin Berglund
IN2018-05-22 SU - Omr 1 Verks Neurologi - Psykiatri - Habilitering
Anna Lundberg
35
Dok 1
2018-10-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam schizofreni och schizofreniliknande tillstånd för Lina Alfsson
IN2018-09-10 Lina Alfsson
Anna Lundberg
34
Dok 1
2018-10-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam schizofreni och schizofreniliknande tillstånd för Kristina Annerbrink
IN2018-09-10 Kristina Annerbrink
Anna Lundberg
33
Dok 1
2018-10-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam ångest och depression för Karin Colliander
IN2018-09-07 Karin Colliander
Anna Lundberg
32
Dok 1
2018-10-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam ångest och depression för Evelina Stranne
IN2018-09-18 Evelina Stranne
Anna Lundberg
31
Dok 1
2018-10-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod Beroende/missbruk/riskbruk för Emma Ekblom
IN2018-05-21 Emma Ekblom
Anna Lundberg
30
Dok 1
2018-10-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam ångest och depression för Carina Forsberg Eriksson
IN2018-09-12 Carina Forsberg Eriksson
Anna Lundberg
29
Dok 1
2018-09-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod Ätstörningar för Stina Claesson
IN2018-04-05 SÄS - Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
-
28
Dok 1
2018-09-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod Suicidalitet för Louise Nenow
IN2018-03-28 Louise Nenow
-
27
Dok 1
2018-09-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod AST/ADHD för Karin Martinsson
IN2018-08-20 Karin Martinsson
-
26
Dok 1
2018-09-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod Ätstörningar för Karin Lilja
IN2018-04-03 Karin Lilja
-
25
Dok 1
2018-09-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod Ätstörningar för Gunilla Paulson Karlsson
IN2018-03-27 Gunilla Paulsson Karlsson
-
24
Dok 1
2018-09-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam schizofreni och schizofreniliknande tillstånd för Dag Andersson
IN2018-02-14 Dag Andersson
-
23
Dok 1
2018-09-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod Ätstörningar för Camilla Granath
IN2018-03-28 Camilla Granath
-
22
Dok 1
2018-09-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod Suicidalitet för Anders Öhman
IN2018-03-28 Anders Öhman
-
21
Dok 1
2018-08-27 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag som klinisk expert för Annika Reims
2018-08-27 -
Anna Lindhé
20
Dok 1
2018-08-23 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod somatisk ohälsa för Mattias Ekman
IN2018-03-03 Mattias Ekman
-
19
Dok 1
2018-08-23 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam schizofreni för Elena Exner
IN2018-04-26 Elena Exner
-
18
Dok 1
2018-08-23 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam schizofreni för Christian Calonne
IN2018-04-25 SU - Omr 2 Verks Rättspsykiatri
-
17
Dok 1
2018-08-23 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam schizofreni för Christer Johansson
IN2018-08-13 Christer Johansson
-
16
Dok 1
2018-08-23 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam schizofreni för Elna Persson
IN2018-04-19 RS - Kunskapsstöd för psykisk hälsa
-
15
Dok 1
2018-07-02 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag som kursgivare i METIS för Peter Andiné
IN2018-06-17 Peter Andiné
-
14
Dok 1
2018-06-29 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod för personlighetsstörningar med tonvikt på EIPS för Polly Bohlin
IN2018-05-04 Polly Bohlin
-
13
Dok 1
2018-06-15 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod beroende/missbruk/riskbruk för Josefina Valkonen
IN2018-05-25 Josefina Valkonen
Anna Lundberg
12
Dok 1
2018-06-15 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam schizofreni och schizofreniliknande tillstånd för Nina Martinsson Grbic
IN2018-05-22 Nina Martinsson Grbic
Anna Lundberg
11
Dok 1
2018-06-15 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i processteam ångest och depression för Elna Persson
IN2018-04-19 RS - Kunskapsstöd för psykisk hälsa
Anna Lundberg
10
Dok 1
2018-06-07 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod somatisk ohälsa för Anna-Mia Tell
IN2018-02-26 Anna-Mia Tell
Anna Lundberg
9
Dok 1
2018-06-07 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod Personlighetsstörningar med tonvikt på EIPS för Magnus Skog
IN2018-04-30 Magnus Skog
Anna Lundberg
8
Dok 1
2018-06-07 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod somatisk ohälsa för Päivi Jakum
IN2018-04-04 Päivi Jakum
Anna Lundberg
7
Dok 1
2018-06-07 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod personlighetsstörningar med tonvikt på EIPSA för Aase Eriksson
IN2018-04-27 Aase Eriksson
Anna Lundberg
6
Dok 1
2018-06-07 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod somatisk ohälsa för Ulf Svensson
IN2018-02-20 Ulf Svensson
Anna Lundberg
5
Dok 1
2018-06-07 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod somatisk ohälsa för Torgny Hjort
IN2018-02-20 Torgny Hjort
Anna Lundberg
4
Dok 1
2018-06-07 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod somatisk ohälsa för Peder Welin
IN2018-03-13 Peder Welin
Anna Lundberg
3
Dok 1
2018-06-07 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod Ångest/PTSD för Manuel Pavon Garcia
IN2018-03-26 Manuel Pavon Garcia
Anna Lundberg
2
Dok 1
2018-06-07 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod för somatisk ohälsa för Lars Alfredsson
IN2018-02-21 Lars Alfredsson
Anna Lundberg
1
Dok 1
2018-05-22 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i kunskapsnod somatisk ohälsa för Pethra Zollfrank
IN2018-03-23 SN - Tjänstesektion
Anna Lundberg