Diarium Habilitering & Hälsa

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (6 stycken)
H&H 2023-00210
2023-05-03
Projektdirektiv - Projekt små barn med autism
-
Maria Johansson

Händelser

Senaste händelse står överst
6
Dok 1 Dok 2
2023-11-21 Habilitering & Hälsa
Genomförande Autismcentrum i Göteborg
2023-11-21 -
Maria Johansson
5
Dok 1 Dok 2
2023-06-12 Habilitering & Hälsa
Utskick av beslut från styrelsen för Habilitering och Hälsa 2023-06-08 Projektdirektiv små barn med autism
UT2023-06-12 Habilitering & Hälsa, H&H - Habilitering & Hälsa Kansli Göteborg, H&H - Habilitering & Hälsa Kansli Skövde, H&H - Habilitering & Hälsa Kansli Skövde, H&H - Habilitering barn och ungdom, H&H - Habilite
Marita Lindström
4
Dok 1
2023-06-12 Habilitering & Hälsa
Protokollsutdrag från styrelsen för Habilitering & Hälsas sammanträde den 8 juni 2023 - Projektdirektiv - Projekt små barn med autism
2023-06-12 -
Maria Johansson
3
Dok 1
2023-11-02 Habilitering & Hälsa
Projektdirektiv autismcentra små barn.docx
2023-11-02 -
Maria Johansson
2
Dok 1
2023-11-02 Habilitering & Hälsa
Förstudierapport Små barn med autism.docx
2023-11-02 -
Maria Johansson
1
Dok 1 Dok 2
2023-05-31 Habilitering & Hälsa
Projektdirektiv - Projekt små barn med autism
2023-05-31 -
Maria Johansson