Diarium Habilitering & Hälsa

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (7 stycken)
H&H 2020-00683
2020-11-04
Hemarbete inom Habilitering & Hälsa med anledning av ökad smittspridning av Covid-19 - förvaltningschefsbeslut
-
Anna-Carin Holm

Händelser

Senaste händelse står överst
7
Dok 1 Dok 2
2021-01-14 Habilitering & Hälsa
Utskick av beslut H&H 2020-00683-6 - Fortsatt hemarbete inom Habilitering & Hälsa med anledning av situationen kring Covid-19 - förlängt förvaltningschefsbeslut
UT2021-01-14 Ledningsgrupp HoH
Anna-Carin Holm
6
Dok 1
2021-01-13 Habilitering & Hälsa
Fortsatt hemarbete inom Habilitering & Hälsa med anledning av situationen kring Covid-19 - förlängt förvaltningschefsbeslut
2021-01-13 -
Anna-Carin Holm
5
Dok 1
2020-12-11 Habilitering & Hälsa
Fortsatt hemarbete inom Habilitering & Hälsa med anledning av situationen kring Covid-19 - förlängt förvaltningschefsbeslut
2020-12-11 -
Anna-Carin Holm
4
Dok 1 Dok 2
2020-11-18 Habilitering & Hälsa
Utskick av förvaltningschefsbeslut - Fortsatt hemarbete inom Habilitering & Hälsa med anledning av situationen kring Covid-19
UT2020-11-18 Ledningsgrupp HoH
Anna-Carin Holm
3
Dok 1
2020-11-18 Habilitering & Hälsa
Fortsatt hemarbete inom Habilitering & Hälsa med anledning av situationen kring Covid-19 - förvaltningschefsbeslut
2020-11-18 -
Anna-Carin Holm
2
Dok 1 Dok 2
2020-11-04 Habilitering & Hälsa
Förvaltningschefsbeslut - Hemarbete inom Habilitering & Hälsa med anledning av ökad smittspridning av Covid-19
UT2020-11-04 Ledningsgrupp HoH
Anna-Carin Holm
1
Dok 1
2020-11-04 Habilitering & Hälsa
Hemarbete inom Habilitering & Hälsa med anledning av ökad smittspridning av Covid-19 - förvaltningschefsbeslut
2020-11-04 -
Anna-Carin Holm