Diarium Göteborgs botaniska trädgård

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
GBT 2022-00094
2022-05-13
Reservatsbeslut Änggårdsbergen (1975), inkl. skötselplan
-
Mats Havström

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-05-13 Göteborgs botaniska trädgård
Förklarande av Änggårdsbergen i Göteborgs och Mölndals kommuner som naturreservat
IN2022-05-13 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Mats Havström