Diarium Göteborgs botaniska trädgård

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
GBT 2020-00216
2020-12-22
Möteshandlingar för styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård 2021
-
Cecilia Wahlén

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1
2021-05-04 Göteborgs botaniska trädgård
Protokoll styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård 2021-04-21
2021-05-04 -
Cecilia Wahlén
3
Dok 1
2021-04-14 Göteborgs botaniska trädgård
Kallelse styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård 2021-04-21
2021-04-14 -
Cecilia Wahlén
2
Dok 1
2021-02-12 Göteborgs botaniska trädgård
Protokoll styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård 2021-01-28
2021-02-12 -
Cecilia Wahlén
1
Dok 1
2021-01-21 Göteborgs botaniska trädgård
Kallelse styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård 2021-01-28
2021-01-21 -
Cecilia Wahlén