Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (32 stycken)
GBT 2019-00013
2019-01-15
Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
Mari Källersjö

Händelser

Senaste händelse står överst
48
Dok 1 Dok 2
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Besked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Göteborgs botaniska trädgård, enheten för Lärande och Kommunikation
UT2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Göran Jungersten
47
Dok 1 Dok 2
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Besked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
UT2019-04-26 -
Göran Jungersten
46
Dok 1 Dok 2
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Besked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Göteborgs botaniska trädgård
UT2019-04-26 Sekretess
Göran Jungersten
45
Dok 1 Dok 2
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Besked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Göteborgs botaniska trädgård, Västgötabergens svampklubb, Västgötabergens svampklubb
UT2019-04-26 -
Göran Jungersten
44
Dok 1 Dok 2
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Besked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Göteborgs botaniska trädgård
UT2019-04-26 -
Göran Jungersten
43
Dok 1 Dok 2
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Cecilia WBesked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
UT2019-04-26 -
Göran Jungersten
42
Dok 1 Dok 2
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Besked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Göteborgs botaniska trädgård
UT2019-04-26 -
Göran Jungersten
40
Dok 1 Dok 2
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Besked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Göteborgs botaniska trädgård, Puggehatten Sveriges mykologiska förening
UT2019-04-26 -
Göran Jungersten
39
Dok 1 Dok 2
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Besked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Göteborgs botaniska trädgård, Puggehatten Sveriges mykologiska förening
UT2019-04-26 -
Göran Jungersten
38
Dok 1 Dok 2
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Besked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Göteborgs botaniska trädgård
UT2019-04-26 Sekretess
Göran Jungersten
37
Dok 1 Dok 2
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Besked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Göteborgs botaniska trädgård
UT2019-04-26 -
Göran Jungersten
36
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Besked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Göteborgs botaniska trädgård
UT2019-04-26 -
Göran Jungersten
35
Dok 1 Dok 2
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
GBT 2019-00013-22 - Besked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Göteborgs botaniska trädgård
UT2019-04-26 -
Göran Jungersten
34
Dok 1 Dok 2
2019-04-26 Göteborgs botaniska trädgård
Besked om utdelning av medel från Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Göteborgs botaniska trädgård
UT2019-04-26 -
Göran Jungersten
19
Dok 1
2019-04-17 Göteborgs botaniska trädgård
Beslut utdelning Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
2019-04-17 -
Cecilia Wahlén
18
Dok 1
2019-04-17 Göteborgs botaniska trädgård
Protokollsutdrag från styrelsen för Göteborgs botaniska trädgårds sammanträde den 17 april 2019 - Förslag till utdelning ur Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
2019-04-17 -
Mari Källersjö
17
Dok 1
2019-04-01 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Puggehatten Skånes mykologiska förening
IN2019-04-01 Sekretess
Cecilia Wahlén
16
Dok 1
2019-03-22 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Puggehatten Skånes mykologiska förening
IN2019-03-22 Skånes mykologiska förening
Cecilia Wahlén
15
Dok 1
2019-03-19 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
IN2019-03-19 Sekretess
Cecilia Wahlén
14
Dok 1
2019-03-19 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
IN2019-03-19 Sekretess
Cecilia Wahlén
13
Dok 1
2019-03-19 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
IN2019-03-19 Sekretess
Cecilia Wahlén
12
Dok 1
2019-03-19 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
IN2019-03-19 Sekretess
Mari Källersjö
11
Dok 1
2019-03-18 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
IN2019-03-18 Tomas Hallingbäck
Cecilia Wahlén
10
Dok 1
2019-03-18 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Västgötabergens svampklubb
IN2019-03-18 Ellen Larsson
Cecilia Wahlén
9
Dok 1
2019-03-18 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
IN2019-03-18 Ellen Larsson
Cecilia Wahlén
8
Dok 1 Dok 2
2019-04-08 Göteborgs botaniska trädgård
Förslag till utdelning ur Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
2019-04-08 -
Mari Källersjö
7
Dok 1
2019-03-15 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
IN2019-03-15 Karl-Henrik Larsson
Cecilia Wahlén
6
Dok 1
2019-03-05 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Jan Svensson
IN2019-03-04 Jan Svensson
Mari Källersjö
5
Dok 1
2019-02-28 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond Hjalmar Croneborg
IN2019-02-28 Hjalmar Croneborg
Mari Källersjö
4
Dok 1
2019-01-29 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Persson Kill
IN2019-01-29 Kill Persson
Mari Källersjö
3
Dok 1
2019-01-29 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019, Göteborgs botaniska trädgård, enheten för lärande och kommunikation
IN2019-01-29 Agneta Green
Mari Källersjö
2
Dok 1
2019-01-16 Göteborgs botaniska trädgård
Anslag Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
2019-01-16 -
Mari Källersjö