Diarium Folkhögskolorna

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
FHSK 2022-00217
2022-10-07
Beslut om avdelad personal i projektet Helhetslyftet
-
Therese Ydrén

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2023-05-26 Folkhögskolorna
Avdelningsbeslut AMIF 2023-04-12
2023-05-26 -
Linda Ringhage
1
Dok 1
2023-05-02 Folkhögskolorna
Avdelningsbeslut AMIF 2023-04-12
2023-05-02 -
Linda Ringhage