Diarium Folkhögskolorna

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
FHSK 2022-00158
2022-06-23
Språkpedagogisk kartläggning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 2014-2021
-
Veronica Fasth

Händelser

Senaste händelse står överst
1
2022-06-23 Folkhögskolorna
Språkpedagogisk kartläggning av läs - skrivsvårigheter/dyslexi 2015
2022-06-23 -
Veronica Fasth