Diarium Folkhögskolorna

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (11 stycken)
FHSK 2019-00151
2019-06-14
ESF-VI Hållbara övergångar till arbete eller studier 2019-00577
-
Anders Ahlström

Händelser

Senaste händelse står överst
11
Dok 1
2020-09-14 Folkhögskolorna
Information om folkhögskoleinsatser i Vi inför start av kurser. ESF 2019-00577
UT2020-09-14 ESF Europeiska unionen
Anders Ahlström
10
Dok 1
2020-06-30 Folkhögskolorna
Lokal projektplan Sjuhärad/ Ulricehamns kommun VI 2020-06-11
IN2020-06-12 Ulricehamns kommun
Therese Ydrén
9
Dok 1
2020-09-10 Folkhögskolorna
Avstämningsrapport till ESF Vi 2019/00577 2020-06-21
UT2020-09-10 Europeiska socialfonden ESF
Therese Ydrén
8
Dok 1
2020-09-10 Folkhögskolorna
Ansökan om utbetalning, Vi Rapporti april 2020 2019 00557-E001
UT2020-09-10 Europeiska socialfonden
Therese Ydrén
7
Dok 1
2020-05-20 Folkhögskolorna
Avropsavtal Vi-projektet 2020-05-06 - 2022-10-31underskrivet
IN2020-05-15 Ekan AB
Anders Ahlström
6
Dok 1
2020-09-10 Folkhögskolorna
Intyg fullmakt Therese Ydrén
UT2020-09-10 ESF, FHSK - Folkhögskolekansliet
Anders Ahlström
5
Dok 1
2020-05-08 Folkhögskolorna
Mejlbesked om Vi-projektet 13 mars 2020
UT2020-05-08 Folkhögskoleförvaltning i Västra Götalandsregionen
Susanne Sandhede
4
Dok 1
2020-04-02 Folkhögskolorna
Förändringsteori Vi-projekt 25 nov
UT2020-04-02 VI - projektet
Susanne Sandhede
3
Dok 1
2020-03-31 Folkhögskolorna
Bilaga Vad gör Vi i projektet 25 nov 2019
UT2020-03-31 VI - projektet
Susanne Sandhede
2
Dok 1
2020-03-31 Folkhögskolorna
Ansökan till ESF Vi-projektet 25 nov 2019
UT2020-03-31 VI - projektet, Folkhögskoleförvaltning i Västra Götalandsregionen
Susanne Sandhede
1
Dok 1
2019-11-26 Folkhögskolorna
Bekräftelse av ansökan ESF - VI
IN2019-11-25 Europeiska unionen
Susanne Sandhede