Diarium Fastighetsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (8 stycken)
FAST 2022-00335
2022-03-07
Östra Sjukhuset 4234 Centralklinik, förstudie för tätskikt ovan telefonisterna, projektnummer 11478
-
Andriana Nikolaou

Händelser

Senaste händelse står överst
8
Dok 1
2022-12-27 Fastighetsnämnden
11478 Avrop 03303 Tätskikt telefonister ELU utredning konstruktion och nytt terassbjälklag
IN2022-12-22 ELU Konsult AB
Erica Ek
7
Dok 1
2022-12-05 Fastighetsnämnden
11478 Avrop 03278 ÖS Tätskikt telefonister Västsvensk Markservice förberedande arbeten och schaktning
IN2022-12-05 Västsvensk markservice
Erica Ek
6
Dok 1
2022-12-01 Fastighetsnämnden
11478 Avrop 03262 RA Bygg ÖS CK - tätskikt invändiga åtgärder
IN2022-12-01 RA bygg AB
Erica Ek
5
Dok 1
2022-11-14 Fastighetsnämnden
11478 Avrop 03096 Säkerhetspartner Norden brand
IN2022-11-14 Säkerhetspartner Norden AB
Erica Ek
4
Dok 1
2022-11-29 Fastighetsnämnden
Östra Sjukhuset 4234 Centralklinik, tätskikt ovan telefonisterna, projektnummer 11478
UT2022-11-29 Fastighetsnämnden
Andriana Nikolaou
3
Dok 1
2022-10-14 Fastighetsnämnden
11478 avrop 02945 SMIMAB nätverksdragning ÖS CK
IN2022-10-14 Svagströmsmontage i Mölndal AB
Erica Ek
2
Dok 1
2022-10-14 Fastighetsnämnden
11478 avrop 02938 Bergendahls El elarbeten ÖS CK
IN2022-10-13 Bergendahls El Projekt AB
Erica Ek
1
Dok 1
2022-10-14 Fastighetsnämnden
11478 Avrop 02932 RA Bygg, åtgärder vattenläcka 4234 produktion
IN2022-10-13 Rune Adielsson Byggnads AB
Erica Ek