Diarium Fastighetsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (5 stycken)
FAST 2021-00307
2021-02-26
Direktupphandling Leif Edin Kartläggning av rumsanvändning av öppenvårdsmottagningar vid Södra Älvsborgs Sjukhus Borås
-
Malin Svarre

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1
2021-04-08 Fastighetsnämnden
SÄS Uppdragsbeskrivning .docx
2021-04-08 Västfastigheter Västra Götalandsregionen
Kristina Ekenvi
4
Dok 1
2021-03-24 Fastighetsnämnden
Dokumentation direktupphandling Leif Edin
2021-03-24 -
Malin Svarre
3
Dok 1
2021-03-16 Fastighetsnämnden
Godkännande direktupphandling Leif Edin mars-juni 2021
2021-03-16 -
Malin Svarre
2
Dok 1
2021-03-09 Fastighetsnämnden
Offert direktupphandling Leif Edin Kartläggning av rumsanvändning av öppenvårdsmottagningar vid Södra Älvsborgs Sjukhus Borås
IN2021-02-20 Firma Leif Edin
Malin Svarre
1
Dok 1
2021-03-09 Fastighetsnämnden
Beställning upphandling av kartläggning rumsanvändning öppenvårdsmottagningar på Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Leif Edin
UT2021-03-09 Firma Leif Edin
Malin Svarre