Diarium Fastighetsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (90 stycken)
FAST 2020-01351
2020-10-28
Norra Älvsborgs Länssjukhus Ombyggnad operation kirurgi, projektnummer: 30602
-
Zumra Boskovic

Händelser

Senaste händelse står överst
91
Dok 1
2022-09-23 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 02668, WSP Sverige AB, V-rör-sprinkler-styr-el, provisoriskt preparatrum, signerat 20220913
IN2022-09-13 WSP Sverige AB
Matilda Vikström
90
Dok 1
2022-09-23 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00817, Sweco Sverige AB, A, proj ombyggnad-RH signerat 20220914
IN2022-09-14 Sweco Sverige AB
Matilda Vikström
89
Dok 1
2022-09-23 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 02664, WSP Sverige AB, bes mark, signerat 20220913
IN2022-09-13 WSP Sverige AB
Matilda Vikström
88
Dok 1
2022-09-23 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 01036, Sweco Sverige AB (A-besiktning), M-besiktning-vibrationsmätning under produktion, signerat 20220916
IN2022-09-16 Sweco Sverige AB
Matilda Vikström
87
Dok 1
2022-09-23 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00816, Bengt Dahlgren Göteborg AB, V, Proj omb-RH, signerat 20220919
IN2022-09-19 Bengt Dahlgren AB
Matilda Vikström
86
Dok 1
2022-09-14 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi, Avrop 02662, Besiktning bygg, Sweco Sverige AB, signerat 220912
IN2022-09-12 Sweco Sverige AB
Matilda Vikström
85
Dok 1
2022-09-14 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi, Avrop 02662, Besiktning sprinkler brandlarm, Ramboll Sweden AB, signerat 220912
IN2022-09-12 Ramboll Sverige AB
Matilda Vikström
84
Dok 1
2022-09-14 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi, Avrop 02662, Besiktning Vent VS Kyla, Ramboll Sweden AB, signerat 220912
IN2022-09-12 Ramboll Sverige AB
Matilda Vikström
83
Dok 1
2022-09-14 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi, Avrop 02662, Besiktning styr och övervakning, Ramboll Sweden AB, signerat 220912
IN2022-09-12 Ramboll Sverige AB
Matilda Vikström
82
Dok 1
2022-09-02 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 omb op Kir, Avrop 02597, Besiktning El-Hiss, Rejlers Sverige AB, signerat 220831
IN2022-08-31 Rejlers Sverige AB
Matilda Vikström
81
Dok 1
2022-08-30 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi, Avrop option fas 1 reviderat, NCC Sverige AB, signerat 2022-08-29
IN2022-08-29 NCC Sverige AB
Matilda Vikström
80
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-08-29 Fastighetsnämnden
Expediering av beslut från fastighetsnämndens sammanträde den 29 augusti 2022 - Begäran om tilläggsbeslut för investeringen Ombyggnad av operation kirurgi på Norra Älvsborgs Länssjukhus, projektnummer 30602
UT2022-08-29 Regionstyrelsen
Malin Svarre
79
Dok 1
2022-08-29 Fastighetsnämnden
Protokollsutdrag från fastighetsnämndens sammanträde den 29 augusti 2022 - Begäran om tilläggsbeslut för investeringen Ombyggnad av operation kirurgi på Norra Älvsborgs Länssjukhus, projektnummer 30602
2022-08-29 -
Zumra Boskovic
78
Dok 1
2022-08-29 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi, Avrop 02593, Besiktning gas, signerat 2022-08-26
IN2022-08-26 Sweco Sverige AB
Matilda Vikström
77
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-08-26 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi, Avrop ÄTA Reservgas, NCC Sverige AB, Signerat 220817
IN2022-08-17 NCC Sverige AB
Matilda Vikström
76
Dok 1
2022-07-04 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 omb op Kir, Avrop 00842, proj ombyggnad, Konsult Energi, ÅF Infrastructure AB (AFRY), signerat 220614
IN2022-06-14 ÅF Infrastructure AB
Matilda Vikström
75
Dok 1
2022-07-04 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 omb op Kir, Avrop 00815, proj + BH ombyggnad, Konsult El, Ramböll Sverige AB, signerat 220613
IN2022-06-13 Ramböll Sverige AB
Matilda Vikström
74
Dok 1
2022-06-03 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op Kir, Avrop 00841 konsult Miljö_PH omb Miljöinventering_BDAB signerat 2022-05-19
IN2022-05-19 Bengt Dahlgren AB
Matilda Vikström
73
Dok 1
2022-08-22 Fastighetsnämnden
Begäran om tilläggsbeslut för investeringen Ombyggnad av operation kirurgi på Norra Älvsborgs Länssjukhus, projektnummer 30602
2022-08-22 -
Zumra Boskovic
71
Dok 1
2022-05-24 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op Kirurgi, Avrop konsult Arkitekt, Sweco Sverige AB, Programhandling ombyggnad, Avrop 00817
IN2022-05-12 Sweco Sverige AB
Matilda Vikström
70
2022-05-04 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op Kir, Delegationsbeslut bygglov beviljas tillbyggnad av sjukhus samt utvändig ändring, Trollhättans Stad, 2022-04-04 inkl bilagor
2022-05-04 -
Matilda Vikström
69
Dok 1
2022-04-08 Fastighetsnämnden
NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00817, Sweco Sverige AB, Arkitekt, projektering tillbyggnad, signerat 20220401
IN2022-04-01 Sweco Sverige AB
Matilda Vikström
68
Dok 1
2022-04-08 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op Kir, Delegationsbeslut bygglov beviljas tillbyggnad av sjukhus samt utvändig ändring, Trollhättans Stad, 2022-04-04
2022-04-08 -
Matilda Vikström
67
Dok 1
2022-03-31 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op KIR, Avrop 00845, Brandskyddslaget AB, B_Proj tillbyggn signerat 220323
IN2022-03-25 Brandskyddslaget AB
Matilda Vikström
66
2022-03-11 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi programhandling inklusive utredningar och mötesprotokoll
2022-03-11 -
Matilda Vikström
65
Dok 1
2022-03-07 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi, Avrop 00797, Proj Konstruktion, ELU Konsult AB, signerat 220224
IN2022-02-24 ELU Konsult AB
Matilda Vikström
64
Dok 1
2022-03-07 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi, Avrop 01167, Proj Mark och Landskap, Ramboll Sverige AB, signerat 220224
IN2022-02-24 Ramboll Sverige AB
Matilda Vikström
63
Dok 1
2022-03-07 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi, Avrop 01027, Styr PH ombyggn proj om- o tillbyggnad, ÅF Infrastructure AB, signerat 220224
IN2022-02-24 ÅF Infrastructure AB
Matilda Vikström
62
Dok 1
2022-02-25 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 omb op kir, Avrop konsult EL, proj, avropsnummer 00815, signerat 220224
IN2022-02-24 Ramböll Sverige AB
Matilda Vikström
61
Dok 1
2022-02-25 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 omb op kir, Avrop konsult Byggledning FAS 1, proj, avropsnummer 01761, signerat 220225
IN2022-02-25 PE Teknik & Arkitektur
Matilda Vikström
60
Dok 1
2022-02-25 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 omb op kir, Avrop konsult EL-KL, ÅF-infrastructure AB, projektering, avropsnummer 00452, signerat 220222
IN2022-02-22 ÅF Infrastructure AB
Matilda Vikström
59
Dok 1
2022-02-25 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 omb op kir, Avrop konsult EL_PH tillägsavrop, avropsnummer 00815, signerat 220221
IN2022-02-21 Ramböll Sverige AB
Matilda Vikström
58
Dok 1
2022-02-22 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi sekretessförbindelser entreprenörer
IN2022-02-22 Västfastigheter Västra Götalandsregionen
Matilda Vikström
57
Dok 1
2022-02-22 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi sekretessförbindelser konsulter
IN2022-02-22 Västfastigheter Västra Götalandsregionen
Matilda Vikström
56
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi, Avrop option fas 1, NCC Sverige AB, signerat 2022-02-15
2022-02-16 -
Matilda Vikström
55
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00816, Bengt Dahlgren Göteborg AB, V projektering, signerat 20220214
2022-02-16 -
Matilda Vikström
54
Dok 1 Dok 2
2022-02-15 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op Kirurgi, undantag från krav på tillgänglighet och användbarhet 2022-01-25
2022-02-15 -
Matilda Vikström
53
Dok 1
2022-02-11 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb OP Kirurgi, Avrop 00841, Miljö, projektering, Bengt Dahlgren Göteborg AB, signerat 20220209
2022-02-11 -
Matilda Vikström
52
Dok 1
2022-01-13 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 01486, Sweco Sverige AB, Byggnadsfysik, signerat 211222
2022-01-13 -
Matilda Vikström
51
Dok 1
2022-01-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00797, ELU konsult AB, Byggnadskonstruktion inkl. geoteknik ombyggnad PH signerat 220102
2022-01-10 -
Matilda Vikström
50
Dok 1
2021-12-20 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 01089, Plan B BIM AB, Informationshantering, PH, signerat 211215
2021-12-20 -
Matilda Vikström
49
Dok 1
2021-12-20 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00816, Bengt Dahlgren Göteborg AB, V, PH, revidering211115
2021-12-20 -
Matilda Vikström
48
Dok 1 Dok 2
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op Kir, Signerat kontrakt upphandling projekteringsledning, inkl protokoll startmöte, PE Teknik & Arkitektur, 2021-09-29
2021-12-10 -
Matilda Vikström
47
Dok 1 Dok 2
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op Kir, Beslut om tilldelning upphandling projekteringsledning inkl. utvärderingsrapport, 2021-09-14
2021-12-10 -
Matilda Vikström
46
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op Kir, Anbudsformulär inkl. bilagor Planör Projekt AB, 2021-08-12
2021-12-10 -
Matilda Vikström
45
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op Kir, Anbudsformulär inkl. bilagor PE Teknik & Arkitektur, 2021-08-26
2021-12-10 -
Matilda Vikström
44
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op kir, Anbudsöppningsprotokoll, upphandling projekteringsledning, 2021-08-30
2021-12-10 -
Matilda Vikström
43
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op kir, Frågor och svar, upphandling projekteringsledning
2021-12-10 -
Matilda Vikström
42
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op Kir, Intyg skatte- och registreringskontroll av anbudsgivare upphandling projekteringsledning, 2021-08-29
2021-12-10 -
Matilda Vikström
41
Dok 1 Dok 2
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op kir, Upphandling projekteringsledare, revidering B förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor 2021-07-08
2021-12-10 -
Matilda Vikström
40
Dok 1 Dok 2
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op kir, Upphandling projekteringsledare, revidering förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor 2021-06-02
2021-12-10 -
Matilda Vikström
39
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op kir, Upphandling projekteringsledare, förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor 2021-04-29
2021-12-10 -
Matilda Vikström
38
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kir, Ändring annons upphandling projekteringsledning tendsign 2021-06-02
2021-12-10 -
Matilda Vikström
37
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kir, Tilldelningsbeslut upphandling projekteringsledning 2021-09-14
2021-12-10 -
Matilda Vikström
36
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kir, Annons publicerad upphandling projektledning och projekteringsledning tendsign 2021-05-01,
2021-12-10 -
Matilda Vikström
35
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
Annonsering OPIC/TED 2021-04-29 upphandling projekteringsledare 30602 NÄL N52 Omb op kir
2021-12-10 -
Matilda Vikström
34
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb Op Kir, Förhandsanmälan arbetsmiljöverket, 2021-10-01
2021-12-10 -
Matilda Vikström
33
Dok 1
2021-11-25 Fastighetsnämnden
FAST 2020-01351-18 30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00817, Sweco Sverige AB, Arkitekt (PH), signerat 20211123
2021-11-25 -
Matilda Vikström
32
Dok 1
2021-11-23 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 ombygg operation kir, avrop 00764, Bengt Dahlgren AB, VVS (gas tömningscentralen), signerat 210705
2021-11-23 -
Matilda Vikström
31
Dok 1
2021-11-15 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00816, Bengt Dahlgren Göteborg AB, V, PH, signerat 20211111
2021-11-15 -
Matilda Vikström
30
Dok 1
2021-11-15 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, avrop 00845 Brandskyddlaget AB, Brand, Förstudie, signerat 211110
2021-11-15 -
Matilda Vikström
29
Dok 1
2021-11-15 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, avrop 00845 Brandskyddlaget AB, Brand, signerat 211109
2021-11-15 -
Matilda Vikström
28
Dok 1
2021-11-15 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00831, Norconsult AB, Akustik, PH signerat 211001
2021-11-15 -
Matilda Vikström
27
Dok 1
2021-11-08 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 01027, ÅF Infrastructure AB, Styr PH, signerat 20211016 förtydligande 211105
2021-11-08 -
Matilda Vikström
26
Dok 1
2021-10-22 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Förhandsanmälan av byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket signerat 211001
2021-10-22 -
Matilda Vikström
25
Dok 1
2021-10-22 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 01167, Ramböll Sverige AB, Mark PH, signerat 20211015 (avser också 30666 NÄL N52 AnOpIVA Trappa Hiss)
2021-10-22 -
Matilda Vikström
24
Dok 1
2021-10-18 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 01027, ÅF Infrastructure AB, Styr PH, signerat 20211016
2021-10-18 -
Matilda Vikström
23
Dok 1
2021-10-18 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00842, ÅF Infrastructure AB, Energi, signerat 20211016
2021-10-18 -
Matilda Vikström
22
Dok 1
2021-10-08 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00841, Bengt Dahlgren Göteborg AB, Miljö PH, signerat 211006
2021-10-08 -
Matilda Vikström
21
Dok 1
2021-10-01 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00797, ELU konsult AB, Byggnadskonstruktion inkl. geoteknik tillbyggnad PH signerat 211001
2021-10-01 -
Matilda Vikström
20
Dok 1
2021-10-01 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 01036, Sweco Sverige AB, Mark och landskap vibration, signerat 210929
2021-10-01 -
Matilda Vikström
19
Dok 1
2021-10-01 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00815, Ramböll Seden AB, El, signerat 20210927
2021-10-01 -
Matilda Vikström
18
Dok 1
2021-09-23 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, Avrop 00905, Tyréns AB Tillgänglighet signerat 20210921
2021-09-23 -
Matilda Vikström
17
Dok 1
2021-09-08 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kir, avrop 00904 E utredning magnetfält ÅF-Infrastructure AB signerat 2021-09-07
2021-09-08 -
Matilda Vikström
16
Dok 1
2021-09-06 Fastighetsnämnden
Kompletteringsannons förlängd anbudstid upphandling projekteringsledning tendsign 2021-06-02, 30602 NÄL N52 Omb op kirurgi
2021-09-06 -
Matilda Vikström
15
Dok 1
2021-09-06 Fastighetsnämnden
Annons publicerad upphandling projekteringsledning tendsign 2021-05-01, 30602 NÄL N52 Omb op kirurgi
2021-09-06 -
Matilda Vikström
14
Dok 1
2021-09-06 Fastighetsnämnden
Annonsering OPIC/TED 2021-04-29 upphandling projekteringsledning 30602 NÄL N52 Omb op kirurgi
2021-09-06 -
Matilda Vikström
13
Dok 1
2021-09-06 Fastighetsnämnden
Bekräftelse TED 2021-05-14 upphandling utförandeentreprenad i partnering, 30602 NÄL N52 Omb op kirurgi (option till 30604 NÄL N52 Omb op gyn)
2021-09-06 -
Matilda Vikström
12
Dok 1
2021-09-06 Fastighetsnämnden
Annons publicerad upphandling utförandeentreprenad i partnering tendsign 2021-05-16, 30602 NÄL N52 Omb op kirurgi (option till 30604 NÄL N52 Omb op gyn)
2021-09-06 -
Matilda Vikström
11
Dok 1
2021-09-06 Fastighetsnämnden
Tilldelningsbeslut upphandling utförandeentreprenad i partnering mail från tendsign 2021-06-29, 30602 NÄL N52 Omb op kirurgi (option till 30604 NÄL N52 Omb op gyn)
2021-09-06 -
Matilda Vikström
10
Dok 1
2021-09-06 Fastighetsnämnden
Anbudsöppningsprotokoll upphandling entreprenör 2021-06-17, 30602 NÄL N52 Omb op kirurgi (option till 30604 NÄL N52 Omb op gyn)
2021-09-06 -
Matilda Vikström
9
Dok 1
2021-09-06 Fastighetsnämnden
Signerat kontrakt utförandeentreprenad i partnering, 30602 NÄL N53 Omb op kirurgi (option till 30604 NÄL N52 omb op gyn)
2021-09-06 -
Matilda Vikström
8
Dok 1
2021-09-06 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, avrop 00605 White Arkitekter AB (kalkyl) signerat 210521
2021-09-06 -
Matilda Vikström
7
Dok 1
2021-09-06 Fastighetsnämnden
30602 NÄL N52 Omb op kirurgi, avrop 00185 Sweco Sverige AB (arkitekt) signerat 210427
2021-09-06 -
Matilda Vikström
6
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2021-06-22 Fastighetsnämnden
Expediering av beslut från fastighetsnämndens sammanträde den 16 juni 2021 - Norra Älvsborgs Länssjukhus N52 Om- och tillbyggnad operation kirurgi projektnummer 30602
UT2021-06-22 Regionstyrelsen
Åsa Lindström
5
Dok 1
2021-06-22 Fastighetsnämnden
Protokollsutdrag från fastighetsnämndens sammanträde den 16 juni 2021 - Norra Älvsborgs Länssjukhus N52 Om- och tillbyggnad operation kirurgi, projektnummer 30602
2021-06-22 -
Zumra Boskovic
4
Dok 1
2021-06-03 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult arkitekt Sweco - NÄL N52 Omb op kirurgi 30602.pdf
IN2021-04-21 Sweco Architects AB
Zumra Boskovic
3
Dok 1
2021-06-01 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult kalkyl White - NÄL N52 Omb op kirurgi 30602.pdf
IN2021-05-21 White Arkitekter AB
Zumra Boskovic
2
Dok 1
2021-05-12 Fastighetsnämnden
30602 Avrop Bengt Dahlgren AB projektering VVS inkl. kyla och medicinska gaser-signerat
IN2021-05-12 Bengt Dahlgren AB
Johan Höglund
1
Dok 1 Dok 2
2021-06-09 Fastighetsnämnden
Norra Älvsborgs Länssjukhus N52 Om- och tillbyggnad operation kirurgi, projektnummer 30602
2021-06-09 -
Zumra Boskovic