Diarium Fastighetsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
FAST 2020-00768
2020-05-22
Kundprojekt VT Flera RC Utbyte WC-betalning projektnummer 82552
-
Malin Svarre

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2020-05-22 Fastighetsnämnden
Avtal kreditkorsbetalning Sanibox AB
2020-05-22 -
Rickard Stenqvist