Diarium Fastighetsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (8 stycken)
FAST 2020-00765
2020-05-19
Markupplåtelse Uddetorps skolan. Skara
-
Ylva Blomberg

Händelser

Senaste händelse står överst
8
Dok 1
2020-09-16 Fastighetsnämnden
Undertecknat Nyttjanderättsavtal 20200916.pdf
2020-09-16 -
Ylva Blomberg
7
Dok 1 Dok 2
2020-09-03 Fastighetsnämnden
Expediering av FAST 2020-00765-6 - Protokollsutdrag från fastighetsnämndens sammanträde den 27 augusti 2020 - Markupplåtelseavtal, Skara Uddetorp 4:1, Uddetorpsskolan Skara
UT2020-09-03 FAST - Samhällsfastigheter
Åsa Lindström
6
Dok 1
2020-09-03 Fastighetsnämnden
Protokollsutdrag från fastighetsnämndens sammanträde den 27 augusti 2020 - Markupplåtelseavtal, Skara Uddetorp 4:1, Uddetorpsskolan Skara
2020-09-03 -
Ylva Blomberg
5
Dok 1 Dok 2
2020-08-20 Fastighetsnämnden
Markupplåtelseavtal, Skara Uddetorp 4:1, Uddetorpsskolan Skara
2020-08-20 -
Ylva Blomberg
4
Dok 1
2020-05-29 Fastighetsnämnden
Sv: Nyttjanderättsavtal Uddetorp 4:4
UT2020-05-29 'Gunnar Karlsson'
Ylva Blomberg
3
Dok 1
2020-05-29 Fastighetsnämnden
Nyttjanderättsavtal Uddetorp 4:4
IN2020-05-29 Gunnar Karlsson
Ylva Blomberg
2
Dok 1 Dok 2
2020-05-19 Fastighetsnämnden
Jordvärme
IN2019-08-28 NS - Naturbrukskansliet
Ylva Blomberg
1
Dok 1
2020-09-16 Fastighetsnämnden
Upplåtelseavtal Uddetorp 4_4.pdf
2020-09-16 -
Ylva Blomberg