Diarium Fastighetsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
FAST 2019-01233
2019-12-03
Rutin för uppföljning 2020
-
Katarina Grudén Dahlin

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2019-12-03 Fastighetsnämnden
RUTIN för Uppföljning 2020
IN2019-12-03 Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Katarina Grudén Dahlin