Diarium Fastighetsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (74 stycken)
FAST 2019-00056
2019-01-16
Planerat underhåll Mölndals Sjukhus sjukhuset 2019
-
Daniel Lanz

Händelser

Senaste händelse står överst
78
Dok 1
2020-03-26 Fastighetsnämnden
2019-11-18 Besiktning bygg avd. 237 MS, 57345 (1).pdf
IN2019-11-18 Västfastigheter distrikt Göteborg
Karina Nilvall
77
Dok 1
2020-03-26 Fastighetsnämnden
2019-11-18 Besiktning bygg avd. 237 MS, 57345.pdf
IN2019-11-18 Västfastigheter distrikt Göteborg
Karina Nilvall
76
Dok 1
2020-03-26 Fastighetsnämnden
2019-12-17 Påskrivet avrop besiktning el 57345.pdf
IN2019-12-17 Rejlers Sverige AB
Karina Nilvall
75
Dok 1
2020-03-26 Fastighetsnämnden
2019-12-19 Besiktning 2 VS avd. 237 MS, 57345.pdf
IN2019-12-19 VVS-teknik/Bravida Sverige AB
Karina Nilvall
74
Dok 1
2020-03-26 Fastighetsnämnden
2019-12-19 Slutbesiktning VS avd. 237 MS, 57345.pdf
IN2019-12-19 VVS-teknik/Bravida Sverige AB
Karina Nilvall
73
Dok 1
2020-03-26 Fastighetsnämnden
2019-12-20 Slutbesiktning bygg avd. 237 MS, 57345.pdf
IN2019-12-20 Peab Byggservice AB
Karina Nilvall
72
Dok 1
2020-03-26 Fastighetsnämnden
Besiktning Mölndals sjukhus avdelning 237 2019-12-20 Reviderad utgåva.pdf
IN2019-12-28 Rejlers Sverige AB
Karina Nilvall
71
Dok 1
2020-03-26 Fastighetsnämnden
Påskriven arbetsmiljöplan, peab, avd. 237.pdf
IN2019-06-17 Peab Byggservice AB
Karina Nilvall
70
Dok 1
2020-03-26 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop vvs-teknik, avd. 237.pdf
IN2019-06-10 VVS-Teknik/Bravida AB
Karina Nilvall
69
Dok 1
2020-03-26 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop peab avd. 237.pdf
IN2019-06-14 Peab Byggservice AB
Karina Nilvall
68
Dok 1
2020-03-26 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop dryit, avd. 237.pdf
IN2019-06-25 DRY-IT AB
Karina Nilvall
67
Dok 1
2020-03-26 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop Liljewall Arkitekter AB avd. 237.pdf
IN2019-02-27 Liljewall arkitekter AB
Karina Nilvall
66
Dok 1
2020-03-09 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad VVS-Teknik Bravida FAST2019-00056 57383.pdf
IN2019-09-23 VVS-teknik/Bravida Sverige AB
Karina Nilvall
65
Dok 1
2020-02-24 Fastighetsnämnden
Avrop MS-JE-2019-14 P57382 MS Utbyte OP paneler VVS-Teknik Bravida.pdf
IN2019-09-23 VVS - Teknik/Bravida Sverige AB
Karina Nilvall
64
Dok 1
2020-02-20 Fastighetsnämnden
Avrop MS-JE-2019-12 P57382 MS Uppgradering severrum hus Q Smimab.pdf
IN2019-06-28 Svagströmsmontage i Mölndal AB
Karina Nilvall
63
Dok 1
2020-02-20 Fastighetsnämnden
Avrop MS-JE-2019-09 P57599 MS hus S IP INUstyr AB.pdf
IN2019-06-05 INUstyr AB
Karina Nilvall
62
Dok 1
2020-02-20 Fastighetsnämnden
Avrop MS-JE-2019-07 P57382 MS Utbyte OP paneler Smimab.pdf
IN2019-06-05 Svagströmsmontage i Mölndal AB
Karina Nilvall
61
Dok 1
2020-02-20 Fastighetsnämnden
Avrop MS-JE-2019-05 P57383 MS Utbyte OP-paneler INUstyr AB.pdf
IN2019-04-02 INUstyr AB
Karina Nilvall
60
Dok 1
2019-12-19 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad VVS-Teknik Bravida 57728 FAST 2019-00056.pdf
IN2019-12-03 VVS-teknik/Bravida Sverige AB
Karina Nilvall
59
Dok 1
2019-12-03 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad VVS-Teknink Bravida 10968 FAST2019-00056.pdf
IN2019-08-30 VVS-teknik/Bravida Sverige AB
Karina Nilvall
58
Dok 1
2019-11-22 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad INUstyr AB FAST2019-00056.pdf
IN2019-10-14 INUstyr AB
Karina Nilvall
57
Dok 1
2019-11-22 Fastighetsnämnden
Avrop entrepreör Elektro-Centralen 57770.pdf
IN2019-10-29 Elektro-Centralen
Karina Nilvall
56
Dok 1
2019-11-22 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenör Ventab i Göteborg 57770.pdf
IN2019-11-05 Ventab i Göteborg AB
Karina Nilvall
55
Dok 1
2019-11-11 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad SMIMAB FAST2019-00056 11116.pdf
IN2019-11-05 Svagströmsmontage i Mölndal AB
Karina Nilvall
54
Dok 1
2019-10-31 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad Elektro-Centralen 57367 FASt2019-00056.pdf
IN2019-10-09 Elektro-Centralen
Karina Nilvall
53
Dok 1
2019-10-31 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad VVS-Teknik Bravida Sverige AB 57728 Fast2019-00056.pdf
IN2019-10-08 VVS-teknik/Bravida Sverige AB
Karina Nilvall
52
Dok 1
2019-10-31 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad Vent Styr AB FAST2019-00056.pdf
IN2019-10-09 Ventab Styr AB
Karina Nilvall
51
Dok 1
2019-10-31 Fastighetsnämnden
Avrop konsult Sweco management AB 57714 FAST2019-00056.pdf
IN2019-10-10 Sweco Management AB
Karina Nilvall
50
Dok 1
2019-10-25 Fastighetsnämnden
Avrop konsult Sweco management Sustem AB 57405 FAST2019-00056.pdf
IN2019-10-03 Sweco System AB
Karina Nilvall
49
Dok 1
2019-10-25 Fastighetsnämnden
Avrop 57417 Peab.pdf
IN2019-05-29 Peab Byggservice AB
Karina Nilvall
47
Dok 1
2019-10-25 Fastighetsnämnden
Avrop 57554 RA-bygg.pdf
IN2019-05-20 RA bygg AB
Karina Nilvall
45
Dok 1
2019-10-14 Fastighetsnämnden
Avrop konsult Sweco Management AB 57367 FAST2019-00056.pdf
IN2019-09-30 Sweco Management AB
Karina Nilvall
44
Dok 1
2019-10-10 Fastighetsnämnden
Ramböll Huvudledningschema Avrop projekt 57435.pdf
IN2019-10-10 Ramböll Sverige AB
Annsofi Uddh
43
Dok 1
2019-09-26 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad Ventab 57574 FAST2019-00056.pdf
IN2019-05-24 Ventab i Göteborg AB
Karina Nilvall
42
Dok 1
2019-09-26 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad INUstyr AB 57700 FAST2019-00056.pdf
IN2019-09-02 INUstyr AB
Karina Nilvall
41
Dok 1
2019-09-26 Fastighetsnämnden
Avrop ÅF 57435 4423 pl 02 V55.pdf
IN2019-09-26 ÅF Infrastructure AB
Annsofi Uddh
40
Dok 1
2019-09-23 Fastighetsnämnden
Avrop Sweco Management bit. PL
IN2019-07-01 Sweco Management AB
Karina Nilvall
39
Dok 1
2019-09-23 Fastighetsnämnden
Avrop EPG 57526
IN2019-09-12 EPG Konsult Samordnad VVS Teknik AB
Karina Nilvall
38
Dok 1
2019-09-23 Fastighetsnämnden
Avrop Sweco Management AB 57430
IN2019-09-10 Sweco Management AB
Karina Nilvall
37
Dok 1
2019-09-23 Fastighetsnämnden
Avrop Sweco Management 57573
IN2019-09-12 Sweco Management AB
Karina Nilvall
35
Dok 1
2019-09-19 Fastighetsnämnden
Avrop Entreprenad VVS teknik Bravida 57376 FAST 9019-00056.pdf
IN2019-03-27 VVS- Teknik /Bravida
Karina Nilvall
34
Dok 1
2019-09-19 Fastighetsnämnden
AVrop Entrprenad PEAB 57376 FAST2019-00056.pdf
IN2019-03-27 Peab Byggservice AB
Karina Nilvall
33
Dok 1
2019-09-19 Fastighetsnämnden
Avrop Entreprenad Smimab 57376 FAST2019-00056.pdf
IN2019-03-27 Svagströmsmontage i Mölndal AB
Karina Nilvall
32
Dok 1
2019-09-19 Fastighetsnämnden
Avrop Entreprenad Electro-Centralen 57376 FAST2019-00056.pdf
IN2019-03-27 Elektro-Centralen
Karina Nilvall
31
Dok 1
2019-09-18 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenör INUstyr AB 55138 FAST2019-00056.pdf
IN2019-07-04 INUstyr AB
Karina Nilvall
30
Dok 1
2019-09-18 Fastighetsnämnden
Electro-Centralen 57583 FAST2019-00056.pdf
IN2019-08-21 Elektro-Centralen
Karina Nilvall
29
Dok 1
2019-09-18 Fastighetsnämnden
Avrop Konsult ÅF 57435 FAST2019-00056.pdf
IN2019-08-27 ÅF-Infrastructure AB
Karina Nilvall
28
Dok 1
2019-08-14 Fastighetsnämnden
Avrop Sweco Systems AB 57435.pdf
IN2019-06-28 Sweco Systems AB
Karina Nilvall
27
Dok 1
2019-08-14 Fastighetsnämnden
Avrop Sweco System AB 57435.pdf
IN2019-06-28 Sweco Systems AB
Karina Nilvall
26
Dok 1
2019-08-14 Fastighetsnämnden
Avrop Sweco PU projekt.pdf
IN2019-07-01 Sweco Management AB
Karina Nilvall
25
Dok 1
2019-08-14 Fastighetsnämnden
Avrop VVS teknikBravida FAST201900056 57385.pdf
IN2019-05-02 VVS teknik/ Bravida
Karina Nilvall
24
Dok 1
2019-08-14 Fastighetsnämnden
57625_Avrop_AMP_RA_Kulvertåtgärder.pdf
IN2019-07-01 RA bygg AB
Karina Nilvall
22
Dok 1
2019-07-05 Fastighetsnämnden
Avrop Arkitekt Tengbomgruppen 57435 , Revit-A-modell till Relationsstatus
IN2019-07-03 Tengbomgruppen AB
Annsofi Uddh
21
Dok 1
2019-06-28 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenör INUstyr AB 57526.pdf
IN2019-03-12 INUstyr AB
Karina Nilvall
20
Dok 1
2019-06-28 Fastighetsnämnden
Avrop enterprenör Ventab 57574.pdf
IN2019-05-24 Ventab i Göteborg AB
Karina Nilvall
19
Dok 1
2019-06-28 Fastighetsnämnden
Avrop enterprenör Ventab.pdf
IN2019-05-03 Ventab i Göteborg AB
Karina Nilvall
18
Dok 1
2019-06-28 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenör VVS-teknik Bravida 57583.pdf
IN2019-05-07 VVS-teknik/ Bravida Sverige AB
Karina Nilvall
17
Dok 1
2019-06-28 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenör Peab byggservice 57385.pdf
IN2019-05-15 Peab Byggservice AB
Karina Nilvall
16
Dok 1
2019-06-24 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad VVS teknik Bravida 57385.pdf
IN2019-05-02 VVS-teknik/Bravida Sverige AB
Karina Nilvall
15
Dok 1
2019-06-24 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad Elektro Centralen 57583.pdf
IN2019-05-07 Elektro Centralen
Karina Nilvall
14
Dok 1
2019-06-24 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad Peab Byggservice 57385.pdf
IN2019-04-01 PEAB Byggservice
Karina Nilvall
13
Dok 1
2019-06-24 Fastighetsnämnden
Avrop Konsult EPG 57505.pdf
IN2019-04-09 EPG Konsult Samordnad VVS-Teknik AB
Karina Nilvall
12
Dok 1
2019-06-24 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad Ventab Styr AB 57475.pdf
IN2019-04-01 Ventab Styr AB
Karina Nilvall
11
Dok 1
2019-06-24 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad Peab 57414.pdf
IN2019-05-10 PEAB Byggservice
Karina Nilvall
10
Dok 1
2019-06-24 Fastighetsnämnden
Avrop enterprenad INUstyr 57385.pdf
IN2019-05-02 INUstyr AB
Karina Nilvall
9
Dok 1
2019-05-23 Fastighetsnämnden
Avrop 57555 ELC.pdf
IN2019-05-08 Electro Centralen
Karina Nilvall
8
Dok 1
2019-05-23 Fastighetsnämnden
Avrop 57415 RA-bygg.pdf
IN2019-04-23 RA bygg AB
Karina Nilvall
7
Dok 1
2019-04-17 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult INUstyr AB - Nödstopp ventilation, projektnummer 57526
IN2019-03-18 INUstyr AB
Daniel Lanz
6
Dok 1
2019-04-09 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult ÅF-Infrastructure AB - Ytskiktsrenovering avd.237, projektnummer 57418
IN2019-02-25 ÅF-Infrastructure AB
Caroline Johansson
5
Dok 1
2019-04-09 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult WSP Sverige AB - Ytskiktsrenovering avd.237, projektnummer 57418
IN2019-02-22 WSP Sverige AB
Caroline Johansson
4
Dok 1
2019-04-05 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult ÅF-infrastructure AB - Prospektering VVS system 2019
IN2019-02-05 ÅF Infrastructure AB
Daniel Lanz
3
Dok 1
2019-03-22 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad VVS-teknik/Bravida Sverige AB - MS hus K rum 4.58 ytskikt - projektnummer 57432
IN2016-02-22 VVS-teknik/Bravida Sverige AB
Shirin Heidari
2
Dok 1 Dok 2
2019-03-22 Fastighetsnämnden
Avrop entreprenad RA Bygg AB - MS hus K rum 4.58 ytskikt - projektnummer 57432
IN2019-02-14 RA bygg AB
Shirin Heidari
1
Dok 1
2019-03-22 Fastighetsnämnden
Avrop konsult Sweco Systems AB - Prospektering VVS system 2019
IN2019-02-14 Sweco Systems AB
Johan Höglund