Diarium Fastighetsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
FAST 2019-00050
2019-01-15
Investering i teknisk säkerhetsanläggning TSA Konghälla Habilitering - Projektnummer 45008
-
Maria Kihlberg

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2021-05-04 Fastighetsnämnden
Påskrivet investeringstillägg projekt 45008 Habilitering och hälsa Kongahälla
2021-05-04 Habilitering & Hälsa (motpart)
Nina Lindegren
2
Dok 1
2020-02-20 Fastighetsnämnden
Slutredovisning TSA Kongahälla habilitering och hälsa Älvebacken 1 Kungälv Projekt 45008
UT2020-02-20 fastighetsnämnden
Nina Lindegren
1
Dok 1
2019-04-03 Fastighetsnämnden
Habilitering och hälsa Kongahälla Center Älvebacken 1 Kungälv Investering i teknisk säkerhetsanläggning TSA projektnummer 45008
UT2019-04-03 fastighetsnämnden
Maria Kihlberg