Diarium Fastighetsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (154 stycken)
FAST 2018-00438
2018-04-10
Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
-
Darko Popovic

Händelser

Senaste händelse står överst
157
Dok 1
2020-09-16 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte 4 - 20190820.pdf
IN2019-08-20 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
156
Dok 1
2020-08-21 Fastighetsnämnden
URE ÄTA220 Fristående sakkunnig 30310.pdf
IN2020-06-04 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
155
Dok 1
2020-08-21 Fastighetsnämnden
URE ÄTA219 Avloppsakuten 30310.pdf
IN2020-06-04 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
154
Dok 1
2020-08-21 Fastighetsnämnden
URE ÄTA218 Stege 30310.pdf
IN2020-06-04 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
153
Dok 1
2020-08-21 Fastighetsnämnden
URE ÄTA217 EL PM7 30310.pdf
IN2020-06-04 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
152
Dok 1
2020-08-21 Fastighetsnämnden
URE ÄTA205 Tillkommande kostnader Elpro 30310.pdf
IN2020-06-04 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
151
Dok 1
2020-08-21 Fastighetsnämnden
URE ÄTA200 Arrendeavtal byggbodar 30310.pdf
IN2020-06-04 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
150
Dok 1
2020-08-21 Fastighetsnämnden
Byggmötesprotokoll 15 - 200630 30310.pdf
IN2020-06-30 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
149
Dok 1
2020-07-17 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte 11 20200317 Spårvagnsdepå Ringön etapp 1.pdf
IN2020-03-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
147
Dok 1
2020-07-17 Fastighetsnämnden
Byggmötesprotokoll 13 - 20200507.pdf
IN2020-05-07 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
146
Dok 1
2020-07-17 Fastighetsnämnden
Byggmötesprotokoll 10 -2020.02.18.pdf
IN2020-02-18 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
145
2020-07-14 Fastighetsnämnden
Flera URE ÄTA och hinderanmälan projekt 30310.pdf
IN2020-04-02 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
144
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-07-14 Fastighetsnämnden
URE 141 och 148 +Avvikelserapport 2 - Montage smörjsystem och 3 Svetsning Kx72.pdf
IN2020-04-16 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
143
Dok 1 Dok 2
2020-07-14 Fastighetsnämnden
URE 0181 och 182 Hantering PM12 o PM13 projekt 30310.pdf
IN2020-03-13 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
142
2020-07-14 Fastighetsnämnden
Flera URE och URB projekt 30310 Spårvagnsdepå Ringön etapp 1.pdf
IN2020-03-10 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
141
2020-07-14 Fastighetsnämnden
Flera URE PEAB projekt 30310.pdf
IN2020-03-04 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
140
Dok 1
2020-07-14 Fastighetsnämnden
Byggmötesprotokoll 14 30310- 20200604.pdf
IN2020-06-04 PEAB Anläggning AB
Robert Thorn
138
Dok 1
2020-06-04 Fastighetsnämnden
Byggmöte 12 20200416 Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 projektnr 30310
IN2020-04-16 Enligt lista
Liza Hermansson
137
Dok 1
2020-03-17 Fastighetsnämnden
30310 - Avrop entreprenör - Elektra likriktarstation - 2020.03.16 - signerad.pdf
IN2020-03-17 Elektra Elteknik AB
Robert Thorn
136
Dok 1
2020-03-06 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte 9, Spårvagnsdepå Ringön Etapp 1
UT2020-03-06 Enligt lista
Robert Thorn
135
Dok 1
2020-03-03 Fastighetsnämnden
07 Direktupphandling, dokumentationspliktsmall - Besiktningsman signal, spår och kontaktledning.pdf
IN2020-03-03 FAST - Projektenhet Göteborg
Robert Thorn
134
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0048 Ytterväggar komplementbyggnad ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
133
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0049 Innerväggar komplementbyggnad ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
132
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0060 ÄTA Sprinklerledning Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
131
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0075 Bärlinor och takbalk ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
130
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0082 Spår i normalsektion 2011 ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-09-09 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
129
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0086 ÄTA borrhål för nära skarv Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
128
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0096 Hantering PM 4 ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
127
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0097 Hantering PM 5 ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
126
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 00099 ÄTA Tillkommande målning i innertak Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
125
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0100 Tillkommande plyfa med mera detaljritning ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
124
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URB 121 Tillfällig avsättning uppställningsyta Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-11-20 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
123
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0095 ÄTA Eventuellt förorenade massor Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-11-20 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
122
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0116 Sprickor i trampskyddväxlar Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-11-20 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
121
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0120 Skyddsportal Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-11-20 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
120
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0110 Frågor smörjsystem Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-11-20 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
119
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0106 Isolerskarvar PM 5 Äta Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2019-11-01 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
118
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 39 Diverse elfrågor Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
117
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0024 Stomme varmförsinkning ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
116
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0124 Saknade komp sprinklercentral ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
115
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
0010 Styrd borrning ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
114
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URB 0090 Material växelstyrning ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
113
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0150 Otillräcklig stolphöjd ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
112
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0143 Inköp av RFID-stavar ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
111
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0142 ÄTA Saknad kanalisation stolpe Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
110
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0140 ÄTA Ändrade tider Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
109
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0139 ÄTA Nya à-priser asfalt Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
108
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0138 ÄTA Saknade detaljer växeldriv Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
107
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0128 ÄTA Ursprårning i servicehall Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
106
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0094 Lagning växel 2 ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
105
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URB 0127 Spårhållare ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
104
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 114 Växelvärmestavar ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
103
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0126 Konsoler under skärmtak ÄTA Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
102
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 32 ÄTA Generellt oklara handlingar Spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-02-03 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
101
Dok 1
2020-02-28 Fastighetsnämnden
URE 0005 ÄTA Köp av bockad spårvagndepå Ringön, etapp 1, projektnummer 30310
IN2020-01-23 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
100
Dok 1
2020-01-29 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte 8, Spårvagnsdepå Ringön Etapp 1
UT2020-01-29 Enligt lista
Robert Thorn
99
Dok 1
2020-01-27 Fastighetsnämnden
Resursförändring avtal FAST 2018-00438 Leif Flysjö Tobias Hellström
IN2020-01-24 Karlanders Byggledningsorganisation
Liza Hermansson
98
Dok 1
2020-01-17 Fastighetsnämnden
30300 - Avrop säkerhetskonsult Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 och 2 - signerat
IN2019-10-18 WSP Sverige AB
Robert Thorn
97
Dok 1
2020-01-17 Fastighetsnämnden
1 Beställning direktupphandling konsult etapp 1 - Besiktningsman signal, spår och kontaktledning - signerad
IN2020-01-14 Crabat AB
Robert Thorn
96
Dok 1
2020-01-17 Fastighetsnämnden
30310 - Avrop konsult etapp 1 - Besiktningsman VVS inkl, yttre VA, tryckluft, styr och övervakning - signerad
IN2020-01-17 ABT Konsult VVS & Energiteknik i Göteborg AB
Robert Thorn
95
Dok 1
2020-01-17 Fastighetsnämnden
30310 - Avrop konsult etapp 1 - Besiktningsman sprinkler - signerat.pdf
IN2020-01-10 AlbaCon AB
Robert Thorn
94
Dok 1
2020-01-17 Fastighetsnämnden
30310 - Avrop konsult etapp 1 - Besiktningsman el, tele, brandalarm och hiss - signerad
IN2020-01-10 Rejlers Sverige AB
Robert Thorn
93
Dok 1
2020-01-17 Fastighetsnämnden
30310 - Avrop konsult etapp 1 - Bygg-, mark- och huvudbesiktningsman - signerad
IN2020-01-10 Hifab AB
Robert Thorn
92
Dok 1
2020-01-15 Fastighetsnämnden
URE 136 Saknad kanalisation Kx54 ÄTA 136, Spårvagnsdepå Ringön Etapp 1, projekt 30310
IN2019-12-12 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
91
Dok 1
2020-01-15 Fastighetsnämnden
URE 135 Hantering PM 11 ÄTA 135, Spårvagnsdepå Ringön Etapp 1, projekt 30310
IN2019-12-12 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
90
Dok 1
2020-01-15 Fastighetsnämnden
URE 133 Hantering PM 10 ÄTA 133, Spårvagnsdepå Ringön Etapp 1, projekt 30310
IN2019-12-12 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
89
Dok 1
2020-01-15 Fastighetsnämnden
URE 132 Hantering PM 9 ÄTA 132, Spårvagnsdepå Ringön Etapp 1, projekt 30310
IN2019-12-12 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
88
Dok 1
2020-01-15 Fastighetsnämnden
URE 131 Hantering PM 8 ÄTA 131, Spårvagnsdepå Ringön Etapp 1, projekt 30310
IN2019-12-12 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
87
Dok 1
2020-01-15 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte 7 Spårvagnsdepå Ringön Etapp 1, projekt 30310
UT2020-01-15 Enligt lista
Liza Hermansson
86
Dok 1
2020-01-15 Fastighetsnämnden
URE 0107 Växlar utan förmonterade växeldriv ÄTA 107 Spårvagnsdepå Ringön Etapp 1, projekt 30310
IN2019-12-12 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
85
Dok 1
2020-01-15 Fastighetsnämnden
URE 0059 Entrégaller komplementbyggnad ÄTA 59 Spårvagnsdepå Ringön Etapp 1, projekt 30310
IN2019-12-12 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
84
Dok 1
2020-01-15 Fastighetsnämnden
URE 0046 Skärmtak komplementbyggnad ÄTA 46 Spårvagnsdepå Ringön Etapp 1, projekt 30310
IN2019-12-12 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
83
Dok 1
2020-01-15 Fastighetsnämnden
URE 0031 Utskiftning underballast i Etapp A, ÄTA 31 Spårvagnsdepå Ringön Etapp 1, projekt 30310
IN2019-12-12 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
82
Dok 1
2019-11-29 Fastighetsnämnden
URE113 Hantering PM7 Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-10-24 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
81
Dok 1
2019-11-29 Fastighetsnämnden
URE112 Hantering PM6, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-10-24 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
80
Dok 1
2019-11-29 Fastighetsnämnden
URE0092 Konflikt med befintligt staket, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-10-24 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
79
Dok 1
2019-11-29 Fastighetsnämnden
URB0080 Inköp av kontaktledningsmaterial ÄTA, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-11-01 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
78
Dok 1
2019-11-27 Fastighetsnämnden
URE047 Takuppställning komplementbyggnad ÄTA nr 47 Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
77
Dok 1
2019-11-27 Fastighetsnämnden
Nya takdetaljer ÄTA 23 Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-08-20 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
76
Dok 1
2019-11-27 Fastighetsnämnden
URE044 Smide SP 601/602, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
75
Dok 1
2019-11-27 Fastighetsnämnden
URB038 Högre stängsel/skalskydd/grindar Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
74
Dok 1
2019-11-27 Fastighetsnämnden
URE030 Hantering av PM3 ÄTA nr 30 Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
73
Dok 1
2019-11-27 Fastighetsnämnden
URE029 Hantering PM2 Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
72
Dok 1
2019-11-27 Fastighetsnämnden
URE28 Hantering av PM1 ÄTA nr 28 Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
71
Dok 1
2019-11-27 Fastighetsnämnden
URB0027 Kompletterande uppgifter till PM3 Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-10-10 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
70
Dok 1
2019-11-27 Fastighetsnämnden
URE22 Skrivelse i teknisk beskrivning Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-08-21 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
69
Dok 1
2019-11-27 Fastighetsnämnden
Saknade handlingar komplementsbyggnad Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-08-20 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
68
Dok 1
2019-11-27 Fastighetsnämnden
Ure 19 Spårprofiler Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-08-20 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
67
Dok 1
2019-11-27 Fastighetsnämnden
URE 11 TK-klass 2 makadam Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
IN2019-08-20 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
66
Dok 1
2019-11-27 Fastighetsnämnden
Ure003 Brunn 1667 Inkoppling på befintlig ledning, Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 projektnummer 30310
IN2019-08-20 Peab Sverige AB
Liza Hermansson
65
Dok 1
2019-11-18 Fastighetsnämnden
Protokoll byggmöte 6 20191015 Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 - projektnummer 30310
UT2019-11-18 Enligt lista
Liza Hermansson
64
Dok 1
2019-11-18 Fastighetsnämnden
Protokoll byggmöte 5 20190917 - Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 - projektnummer 30310
UT2019-11-18 Enligt lista
Liza Hermansson
63
Dok 1
2019-10-21 Fastighetsnämnden
Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310 Beslut om direktupphandling
2019-10-21 Enligt lista
Robert Thorn
62
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0089 Kontroll av mängdförteckning, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
61
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0088 J-punkter K62, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
60
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0084 Spårhållarbult växlar, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
59
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URB 0083 Håltagning Likriktarstationen, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
58
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0081 Avvikelser spårhöjd etapp A, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 Peab Byggservice Väst AB
Liza Hermansson
57
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0078 Ändrad kabelstorlek Hus, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
56
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0077 HEB Fundament Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
55
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0073 Befintliga gasventiler, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
54
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0071 Saknade växelslipers, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
53
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0069 CP1 växel K 76
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
52
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0068 Drivslipers växlar URE 0067, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
51
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0067 Slipersplacering i anslutning till växlar
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
50
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0066 Spårlinje krock med brunn, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
49
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0065 Längder bockade räler, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
48
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0062 Kontaktledningsfundament vid staket till Kvillebangård, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
47
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0061 Kulvertledning, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
46
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 0057 Åtgärder för befintlig FV-ledning, Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
45
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 55 Komplettering av tillhandahållet spårmateriel Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
44
Dok 1
2019-10-17 Fastighetsnämnden
URE 56 Befintlig makadamfyllnad Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, etapp 1 - projektnummer 30310
UT2019-10-17 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
43
Dok 1
2020-05-08 Fastighetsnämnden
Avtal Anslutning fjärrvärme Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 30310
2020-05-08 -
Liza Hermansson
42
Dok 1
2019-10-03 Fastighetsnämnden
URE036 Avvikelser metallpartier - Spårvagnsdepå Ringön, etapp 1 - Projektnummer 30310
2019-10-03 -
Liza Hermansson
41
Dok 1
2019-10-03 Fastighetsnämnden
URE035 Metallparties - Spårvagnsdepå Ringön, etapp 1 - Projektnummer 30310
2019-10-03 -
Liza Hermansson
40
Dok 1
2019-10-07 Fastighetsnämnden
14 Befintliga dränledningar
IN2019-06-18 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
39
Dok 1
2019-10-07 Fastighetsnämnden
URE15 Befintliga Kontaktledningsfundament
IN2019-06-18 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
38
Dok 1
2019-10-07 Fastighetsnämnden
URE0025 Flytt av dagvattenbrunnar
IN2019-06-18 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
37
Dok 1
2019-10-07 Fastighetsnämnden
URE12 Motstridiga handlingar ytskikt mark
IN2019-06-18 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
36
Dok 1
2019-10-07 Fastighetsnämnden
URE11 TK-klass 2 makadam Spårvagnsdepån Ringön Etapp 1
IN2019-06-18 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
35
Dok 1
2019-10-07 Fastighetsnämnden
URE0004 Brunn DB4 14 nivå på vattengång Spårvagnsdepå Ringön etapp 1
IN2019-06-18 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
34
Dok 1
2019-10-06 Fastighetsnämnden
Underrättelse URE 001 Byggnät
IN2019-06-18 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
33
Dok 1
2019-10-06 Fastighetsnämnden
Beställning Flytt stamledning gas inklusive tillhörande ventiler på Spårvagnsdepå Ringön
IN2019-03-15 Göteborg Energi
Liza Hermansson
32
Dok 1
2019-10-06 Fastighetsnämnden
Besiktningsutlåtande Ringön Depå 1B Slutbesiktning och efterbesiktning, Göteborgs Stad Trafikkontoret
IN2019-03-12 Göteborgs Stad Trafikkontoret
Liza Hermansson
31
Dok 1
2019-10-06 Fastighetsnämnden
Kontrakt Utförandeentreprenad PEAB, Spårvagnsdepå Ringön Etapp 1B
IN2019-04-11 PEAB Anläggning AB
Liza Hermansson
30
Dok 1
2019-09-23 Fastighetsnämnden
Underrättelse - URE 26 Likvärdigt dagvattenmagasin Spårvagnsdepå Ringön, etapp 1. Projektnummer 30310
2019-09-23 -
Liza Hermansson
29
Dok 1
2019-09-10 Fastighetsnämnden
Tilldelningsbeslut upphandling totalentreprenad - Spårvagnsdepå Ringön etapp 2 - Projektnummer 30359
2019-09-10 -
Liza Hermansson
28
Dok 1
2019-09-10 Fastighetsnämnden
Anbudsöppningsprotokoll 20190819 - Spårvagnsdepå Ringön etapp 2 - Projektnummer 30359
2019-09-10 -
Liza Hermansson
27
Dok 1
2019-09-10 Fastighetsnämnden
Protokoll byggmöte 3 20190619 - Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 - Projektnummer 30310
2019-09-10 -
Liza Hermansson
26
Dok 1
2019-09-10 Fastighetsnämnden
Protokoll styrgruppsmöte 20181212 - Spårvangsdepå Ringön - Projektnummer 30310
2019-09-10 -
Liza Hermansson
25
Dok 1
2019-09-10 Fastighetsnämnden
Protokoll styrgruppmöte 20180921 - Spårvagnsdepå Ringön - Projektnummer 30310
2019-09-10 -
Liza Hermansson
24
Dok 1
2019-09-10 Fastighetsnämnden
Protokoll styrgruppsmöte 20190220 - Spårvangsdepå Ringön - Projektnummer 30310
2019-09-10 -
Liza Hermansson
23
Dok 1
2019-09-10 Fastighetsnämnden
Protokoll styrgruppsmöte 20190402 - Spårvagnsdepå Ringön - Projektnummer 30310
2019-09-10 -
Liza Hermansson
22
Dok 1
2019-09-10 Fastighetsnämnden
Protokoll styrgruppmöte 20190604 - Spårvagnsdepå Ringön - Projektnummer 30310
2019-09-10 -
Liza Hermansson
20
Dok 1
2019-08-27 Fastighetsnämnden
Projektbeställning Spårvagnsdepå Ringön
2019-08-27 -
Liza Hermansson
19
Dok 1
2019-08-27 Fastighetsnämnden
Ansökan om bygglov på Spårvagnsdepå Ringön - BN 2018-002031
UT2019-03-01 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
Liza Hermansson
18
Dok 1
2019-08-27 Fastighetsnämnden
Anmälan kontrollansvarig Göteborgs stad - Spårvagnsdepå Ringön BN 2018-010003
IN2019-02-05 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
Liza Hermansson
17
Dok 1
2019-07-08 Fastighetsnämnden
Statusbesiktning Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 20190704
2019-07-08 Intressenter
Liza Hermansson
16
Dok 1
2019-07-08 Fastighetsnämnden
Brev till Trafikkontoret Fel och brister i Spårvagnsdepå Ringön etapp 1
UT2019-07-08 *
Liza Hermansson
15
Dok 1
2019-07-02 Fastighetsnämnden
Byggmöte 2 - Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 2019-05-21
2019-07-02 -
Liza Hermansson
14
Dok 1
2019-07-02 Fastighetsnämnden
Byggmöte 1 - Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 2019-04-23
2019-07-02 -
Liza Hermansson
13
2019-07-08 Fastighetsnämnden
Förfrågningsunderlag Upphandling Byggledningsorganisation Spårvagnsdepå Ringön 30300
UT2019-07-08 Intressenter
Liza Hermansson
12
Dok 1
2019-05-13 Fastighetsnämnden
Avtal Västfastigheter - Karlanders Byggledningsorganisation, projektnummer 30310
IN2019-05-02 Karlanders Byggledningsorganisation
Liza Hermansson
11
Dok 1
2019-04-09 Fastighetsnämnden
Avrop konsult Ramböll Sverige AB - Granskning förfrågningsunderlag Spårvagnsdepå Ringön etapp 2 - projektnummer 30359
IN2019-02-22 Ramböll Sverige AB
Liza Hermansson
10
Dok 1
2019-04-09 Fastighetsnämnden
Avrop konsult WSP Sverige AB - Granskning förfrågningsunderlag Spårvangs depå Ringön etapp 2 - projektnummer 30359
IN2019-03-27 WSP Sverige AB
Anna Rick
9
Dok 1
2019-04-09 Fastighetsnämnden
Avrop konsult WSP Sverige AB - Granskning förfrågningsunderlag spårvagnsdepå Ringön etapp 2 - projektnummer 30359
IN2019-03-27 WSP Sverige AB
Liza Hermansson
8
Dok 1
2019-04-09 Fastighetsnämnden
Avtal städning projektkontor Spårvagnsdepå Ringön
2019-04-09 -
Liza Hermansson
7
Dok 1
2019-04-09 Fastighetsnämnden
Tilldelningsbeslut byggledningsorganisation spårvagnsdepå Ringön etapp 1
2019-04-09 -
Liza Hermansson
6
Dok 1
2019-02-15 Fastighetsnämnden
Avrop konsult Karlander Konsult AB - Spårvagnsdepå Ringön projektnummer 30310
IN2019-02-11 Karlander Konsult AB
Liza Hermansson
5
Dok 1
2019-02-07 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult Sweco Management AB- Spårvagnsdepå Ringön etap 2, projektnummer 30359
IN2019-01-24 Sweco Management AB
Liza Hermansson
4
Dok 1
2019-01-21 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult Sweco Management AB - Spårvagnsdepån Ringön etapp 2, projektnummer 30359
IN2018-11-09 Sweco Management AB
Anna Rick
3
Dok 1
2018-07-10 Fastighetsnämnden
Påskrivet Kontrakt konsult Karlander konsult AB - Konsult med uppdrag att projektetleda projektet Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, projektnummer 30310
IN2018-07-10 Karlander konsult AB
Anna Rick
2
Dok 1
2018-07-10 Fastighetsnämnden
Påskrivet Kontrakt konsult ViAQ AB - Konsult med uppdrag att driva projektet Spårvagnsdepå Ringön Göteborg, projektnummer 30310
IN2018-07-10 ViAQ AB
Anna Rick
1
Dok 1
2018-04-13 Fastighetsnämnden
Kontrakt konsult Kalander Konsult AB - Spårvagnsbepån Ringön Göteborg. Projektnummer 30310
IN2018-04-13 Kalander Konsult AB
-