Diarium Fastighetsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (62 stycken)
FAST 2017-00381
2017-05-23
Skaraborgs sjukhus Skövde Psykiatriblocket (P-blocket), projektnummer 21164
-
Håkan Sonesson

Händelser

Senaste händelse står överst
62
Dok 1
2021-01-13 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 21 Skas Skövde Psykiatriblocket
2021-01-13 -
Henrik Gustavsson
61
Dok 1
2021-01-13 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 20 Skas Skövde Psykiatriblocket
2021-01-13 -
Henrik Gustavsson
60
Dok 1
2021-01-13 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 19 Skas Skövde Psykiatriblocket
2021-01-13 -
Henrik Gustavsson
59
Dok 1
2021-01-13 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 18 Skas Skövde Psykiatriblocket
2021-01-13 -
Henrik Gustavsson
58
Dok 1
2021-01-13 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 17 Skas Skövde Psykiatriblocket
2021-01-13 -
Henrik Gustavsson
57
Dok 1
2021-01-13 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 14 Skas Skövde Psykiatriblocket
2021-01-13 -
Henrik Gustavsson
56
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-09-02 Fastighetsnämnden
Bygglovsnämndens beslut om bygglov [BYGG.2020.1281]
IN2020-09-02 Sektor samhällsbyggnad
Håkan Sonesson
55
Dok 1
2020-07-08 Fastighetsnämnden
Avrop mellan Västfastigheter och JOPLO Projektkonsult AB (besiktningsman bygg samt huvudbesiktningsman) gällande Skas Skövde P-blocket
IN2020-07-02 JOPLO Projektkonsult AB
Henrik Gustavsson
54
Dok 1
2020-05-28 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 16 Skas Skövde psykiatriblocket
2020-05-28 -
Henrik Gustavsson
53
Dok 1
2020-05-11 Fastighetsnämnden
21164 - Bengt Dahlgrens SÖ (part 1) - signerat Avrop
IN2020-05-11 Bengt Dahlgren Göteborg AB
Henrik Gustavsson
52
Dok 1
2020-05-11 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 15 Skas Skövde psykiatriblocket
2020-05-11 -
Henrik Gustavsson
51
Dok 1
2020-04-29 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 13 Skas Skövde psykiatriblocket
2020-04-29 -
Henrik Gustavsson
50
Dok 1
2020-04-29 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 12 Skas Skövde psykiatriblocket
2020-04-29 -
Henrik Gustavsson
49
Dok 1
2020-04-29 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 11 Skas Skövde psykiatriblocket
2020-04-29 -
Henrik Gustavsson
48
Dok 1
2020-04-29 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 10 Skas Skövde psykiatriblocket
2020-04-29 -
Henrik Gustavsson
47
Dok 1
2020-04-29 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 9 Skas Skövde psykiatriblocket
2020-04-29 -
Henrik Gustavsson
46
Dok 1
2020-04-29 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 8 Skas Skövde psykiatriblocket
2020-04-29 -
Henrik Gustavsson
45
Dok 1
2020-04-29 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 7 Skas Skövde psykiatriblocket
2020-04-29 -
Henrik Gustavsson
44
Dok 1
2020-04-29 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 6 Skas Skövde psykiatriblocket
2020-04-29 -
Henrik Gustavsson
43
Dok 1
2020-04-29 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 5 Skas Skövde psykiatriblocket
2020-04-29 -
Henrik Gustavsson
42
Dok 1
2020-04-29 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 4 Skas Skövde psykiatriblocket
2020-04-29 -
Henrik Gustavsson
41
Dok 1
2020-04-29 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöte nr 3 Skas Skövde psykiatriblocket
2020-04-29 -
Henrik Gustavsson
40
Dok 1 Dok 2
2020-01-08 Fastighetsnämnden
Startbesked Byggnad P
IN2020-01-08 -
Håkan Sonesson
39
Dok 1 Dok 2
2019-12-13 Fastighetsnämnden
Lövängen 1 - P2, P10
IN2019-12-13 -
Håkan Sonesson
38
Dok 1
2019-11-14 Fastighetsnämnden
Uppförandekod för leverantörer
2019-11-14 -
Henrik Gustavsson
37
Dok 1
2019-11-05 Fastighetsnämnden
Behörighet utstakning
IN2019-09-09 Skövde kommun
Henrik Gustavsson
36
2019-11-05 Fastighetsnämnden
Behörighet Utstakning
IN2019-09-09 Skövde kommun
Henrik Gustavsson
35
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-10-28 Fastighetsnämnden
E-post meddelande [BYGG.2018.668]
IN2019-10-28 Sektor samhällsbyggnad
Håkan Sonesson
34
Dok 1
2019-10-14 Fastighetsnämnden
Avrop mellan Västfastigheter och Ekma Gastec AB (Gasbesiktningsman) gällande Skas Skövde AS- samt P blocket
IN2018-12-07 Ekma GasTec AB
Henrik Gustavsson
33
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Tid- och aktivitetsplan (Produktion) Skas Skövde psykiatriblocket
2019-10-09 -
Henrik Gustavsson
32
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Allmänna föreskrifter partneringsuppdrag Skas Skövde nybyggnad Akut och psykiatriblocket 170120
2019-10-09 -
Henrik Gustavsson
31
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Kontrollplan Nybyggnad av vårdbyggnad. Byggnad P Schakt, kulvert Rev A dat 18-09-06
IN2018-09-06 Hägnen Byggkonsult
Henrik Gustavsson
30
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Kontrollplan Nybyggnad av vårdbyggnad Byggnad P Schakt, kulvert, Plan 0 Rev B dat 18-09-06
IN2018-09-06 Hägnen Byggkonsult
Henrik Gustavsson
29
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Borttagande av jordkällare Skas Skövde psykiatriblocket
IN2018-12-06 Västergötlands museum
Henrik Gustavsson
28
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Avvikelserapport (Ej Euro IV) Skas Skövde psykiatriblocket
IN2019-02-08 FAST - Projektenhet Öst
Henrik Gustavsson
27
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Utlåtande från Vårdhygien Ytskikt, Skas Skövde psykiatriblocket
IN2019-06-19 Vårdhygien Skaraborgs sjukhus
Henrik Gustavsson
26
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Inventering befintlig fasad Skas Skövde psykiatriblocket
2019-10-09 -
Henrik Gustavsson
25
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Polisanmälan och underrättelse 5000-K943695-19 stöld genom inbrott på byggarbetsplats 2019-08-01 Skas Skövde ASP projektet
IN2019-08-01 Polismyndigheten
Henrik Gustavsson
24
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Miljö- och energirapport (Kontrollprogram miljö) Skas Skövde psykiatriblocket
2019-10-09 -
Henrik Gustavsson
23
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Miljö- och energirapport (Miljöprogram) Skas Skövde psykiatriblocket
2019-10-09 -
Henrik Gustavsson
22
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Delegation av Elanläggningsansvar Skas Skövde psykiatriblocket
2019-10-09 -
Henrik Gustavsson
21
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Avstegsrapport 20190426 Skas Skövde psykiatriblocket
2019-10-09 -
Henrik Gustavsson
20
Dok 1
2019-10-09 Fastighetsnämnden
Byggarbetsplatsanmälan Skas Skövde psykiatriblocket och akut och serviceblocket
IN2018-09-26 Skatteverket
Henrik Gustavsson
19
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Protokoll byggmöte nr 2 Skas Skövde psykiatriblocket
2019-10-08 -
Henrik Gustavsson
18
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Protokoll byggmöte nr 1 Skas Skövde psykiatriblocket
2019-10-08 -
Henrik Gustavsson
17
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Protokoll (Startmöte produktion) Skas Skövde psykiatriblocket
2019-10-08 -
Henrik Gustavsson
16
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Byggsäkerhetsförsäkring. gällande Skas Skövde psykiatriblocket Fas 2
IN2018-12-04 IF Skadeförsäkring AB
Henrik Gustavsson
15
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Arbetsmiljöplan Skas Skövde psykiatriblocket
2019-10-08 -
Henrik Gustavsson
14
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Avrop mellan Västfastigheter och WSP Sverige AB (Kvalitetsledare VVS) gällande Skas Skövde psykiatriblocket
IN2018-03-16 WSP Sverige AB
Henrik Gustavsson
13
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Avtal om nätanslutning och överföring av EL mellan Skaraborgs sjukhus och Skövde Nät AB gällande ASP blocket
IN2019-04-04 Skövde Nät AB
Henrik Gustavsson
12
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Avrop mellan Västfastigheter och Relement Miljö Väst AB(Radonmätning) gällande psykiatriblocket Skas Skövde
IN2019-01-02 Relement Miljö Väst AB
Henrik Gustavsson
11
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Huvudkontrakt Totalentreprenad i Partnering mellan Västfastigheter och Byggdialog ASP blocket Skas Skövde
IN2017-11-17 ByggDialog AB
Henrik Gustavsson
10
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Avrop mellan Västfastigheter och JOPLO Projektkonsult AB (Kontrollansvarig) gällande Skas Skövde psykiatriblocket
IN2019-07-04 JOPLO Projektkonsult AB
Henrik Gustavsson
9
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Avrop mellan Västfastigheter och Ramböll Sverige AB (Konstruktör) gällande Skas Skövde psykiatriblocket
IN2019-05-17 Ramböll Sverige AB
Henrik Gustavsson
8
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket ang nybyggnad psykiatriblocket Skas Skövde
UT2019-10-08 Arbetsmiljöverket
Henrik Gustavsson
7
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Avrop mellan Västfastigheter och DRY-IT (Fuktsakkunnig) Skas Skövde psykiatriblocket
IN2019-03-01 DRY-IT AB
Henrik Gustavsson
6
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Avrop fas 2 P-blocket mellan Västfastigheter och Byggdialog
IN2018-10-12 ByggDialog AB
Henrik Gustavsson
5
Dok 1
2019-10-08 Fastighetsnämnden
Skas Skövde Psykiatriblocket Totalentreprenad Administrativa föreskrifter
2019-10-08 -
Henrik Gustavsson
4
Dok 1
2019-10-01 Fastighetsnämnden
Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Psykiatriblocket 21164
UT2019-10-01 ByggDialog AB
Håkan Sonesson
3
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-01-08 Fastighetsnämnden
E-post meddelande [BYGG.2018.668]
IN2019-01-08 Bengt Johansson
Håkan Sonesson
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-10-26 Fastighetsnämnden
E-post meddelande [BYGG.2018.668]
IN2018-10-25 Bengt Johansson
Håkan Sonesson
1
2018-09-24 Fastighetsnämnden
Byggnadsnämndens beslut om bygglov [BYGG.2018.998]
IN2018-09-24 Sektor samhällsbyggnad
Håkan Sonesson