Diarium Fastighetsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (196 stycken)
FAST 2016-01045
2016-12-09
Näl Ombyggnad tillbyggnad neonatal. Projektnr: 10522
Västfastigheter
Jonas Carlson

Händelser

Senaste händelse står överst
201
Dok 1
2022-12-13 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, EL GB1 NÄL, Om- och nybyggnad Neonatal Huvuddel 1, Etapp 1, Ramboll Sweden AB, 2022-12-08
IN2022-12-08 Ramboll Sverige AB
Matilda Vikström
200
Dok 1
2022-12-13 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Rör SÄB1 NÄL, Om- och nybyggnad Neonatal Huvuddel 1, Etapp 1, EPG, 2022-12-06
IN2022-12-06 EPG Konsult
Matilda Vikström
199
Dok 1
2022-12-13 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Luft SÄB1 NÄL, Om- och nybyggnad Neonatal Huvuddel 1, Etapp 1, EPG, 2022-12-06
IN2022-12-06 EPG Konsult
Matilda Vikström
198
Dok 1
2022-12-13 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Utlåtande Passage GB1 NÄL Om- och nybyggnad Neonatal, Etapp 1, Ramboll Sverige AB, 2022-12-08
IN2022-12-08 Ramboll Sverige AB
Matilda Vikström
197
Dok 1
2022-12-07 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, NÄL Neo etapp 1 - 2 årsbesiktning ( EL, Tele, Passer , bygg, styr, sprinkler/brandlarm) STYR SÄB1, signerat 2022-12-05
IN2022-12-05 Legera Göteborg AB
Matilda Vikström
196
Dok 1
2022-11-29 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Avrop 03172, 2-års bes EL, Ramboll Sverige, signerat 221128
IN2022-11-28 Ramboll Sverige AB
Matilda Vikström
195
Dok 1
2022-11-29 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Avrop 03174, 2-års bes sprinkler brandlarm, Ramboll Sverige AB, signerat 221128
IN2022-11-28 Ramboll Sverige AB
Matilda Vikström
194
Dok 1
2022-11-29 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Avrop 03175, 2-års bes styr och övervakning, Ramboll Sverige AB, signerat 221128
IN2022-11-28 Ramboll Sverige AB
Matilda Vikström
193
Dok 1
2022-11-29 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Avrop 03176, 2-års bes VS Kyla Vent, Ramboll Sverige AB, signerat 221128
IN2022-11-28 Ramboll Sverige AB
Matilda Vikström
192
Dok 1
2022-11-29 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Avrop 03173, 2-års bes med.gas Sweco Sverige AB, signerat 221128
IN2022-11-28 Sweco Sverige AB
Matilda Vikström
191
Dok 1
2022-11-29 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Avrop 03171 Byggbesiktning 2 års besiktning Sweco Sverige AB, signerat 221128
IN2022-11-28 Sweco Sverige AB
Matilda Vikström
190
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Ekonomimötesprotokoll EM 20, signerat 2021-11-30
2021-12-10 -
Matilda Vikström
189
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Ekonomimötesprotokoll EM 21, signerat 2021-11-30
2021-12-10 -
Matilda Vikström
188
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Byggmötesprotokoll BM 30, signerat 2021-11-30
2021-12-10 -
Matilda Vikström
187
Dok 1
2021-12-10 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Byggmötesprotokoll BM 29, signerat 2021-11-30
2021-12-10 -
Matilda Vikström
186
Dok 1
2021-11-19 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Om- och nybyggnad Neonatal, Huvuddel 2, Utlåtande Passage SB3-EB1
2021-11-19 -
Matilda Vikström
185
Dok 1
2021-11-19 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Om- och nybyggnad Neonatal, Huvuddel 2, Utlåtande Passage SB3-EB1
2021-11-19 -
Matilda Vikström
184
Dok 1
2021-11-19 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Om- och nybyggnad Neonatal, Huvuddel 2 Ombyggnad M56, Bilaga EL SB3-EB1
2021-11-19 -
Matilda Vikström
183
Dok 1
2021-11-19 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Om- och nybyggnad Neonatal, Huvuddel 2, Ombyggnad M56, Utlåtande SB3-EB1
2021-11-19 -
Matilda Vikström
182
Dok 1
2021-11-16 Fastighetsnämnden
Utvärdering
IN2021-11-16 Sekretess
Sandra Torvfelt
181
Dok 1
2021-11-16 Fastighetsnämnden
Underskrifter
IN2021-11-16 Sekretess
Sandra Torvfelt
180
Dok 1
2021-11-16 Fastighetsnämnden
Kontrakt
IN2021-11-16 Sekretess
Sandra Torvfelt
179
Dok 1
2021-11-16 Fastighetsnämnden
Förfrågningsunderlag
IN2021-11-16 Sekretess
Sandra Torvfelt
178
Dok 1
2021-11-16 Fastighetsnämnden
Förfrågningsunderlag
IN2021-11-16 Sekretess
Sandra Torvfelt
177
Dok 1
2021-11-16 Fastighetsnämnden
Anbud
IN2021-11-16 Sekretess
Sandra Torvfelt
176
Dok 1
2021-11-16 Fastighetsnämnden
Anbud
IN2021-11-16 Sekretess
Sandra Torvfelt
175
Dok 1
2021-11-16 Fastighetsnämnden
Anbud
IN2021-11-16 Sekretess
Sandra Torvfelt
174
Dok 1
2021-11-16 Fastighetsnämnden
Anbud
IN2021-11-16 Sekretess
Sandra Torvfelt
173
Dok 1
2021-11-16 Fastighetsnämnden
Anbud
IN2021-11-16 Sekretess
Sandra Torvfelt
172
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Tilldelning Neonatal NÄL projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
171
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Efterannonsering TendSign. projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
170
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Protokoll avstämning ekonomi Neo projekt 10522 Kardio projekt 30365
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
169
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Inköpsmöten projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
168
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Protokoll Byggmöten. projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
167
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Minnesant Avstämning verksamhet och drift. projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
166
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
200928 Ändrad kontraktstid projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
165
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
PGG0112 Västfastigheter Reviderat 210917 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
164
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
PGC0112 Västfastigheter Reviderat 210917 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
163
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
ÄTA 17 Nytt parti mot förlossningen 59689 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
162
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Äta 13 Rivning befintligt kablage 58407 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
161
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Äta 12 Modulprojektet 91384 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
160
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
ÄTA 10 brister brandskydd 58754 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
159
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
ÄTA 9 medicinkyl etapp 2 82585 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
158
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
ÄTA 8 mjukfog 59032 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
157
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
ÄTA 5 Rivning kylmaskin 58937 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
156
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Äta 04 Medicinkylskåp etapp 1 82585 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
155
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Äta 3 Konst 86028 86029 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
154
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
ÄTA 2 Komplettering Brandcell 58754 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
153
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
ÄTA 1 Dränering 57253 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
152
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Protokoll säkerhetsmöte projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
151
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Protokoll belysningsmöte neo Projekt 10522 170530
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
150
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Projekteringsmöte systemhandling projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
149
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Projekteringsmöte projekteringsskede projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
148
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
NEO NÄL Protokoll Cad-samordningsmöte projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
147
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Möte kallelsesystem 2018-10-22 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
146
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Minnesanteckningar Dörrmöte projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
145
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Anteckningar teknikmöte neo 161220 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
144
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Anteckningar konsultmöte neo 161206 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
143
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
210210 Minnesanteckningar VS projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
142
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
201110 VVC Möte projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
141
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
201012 Möte gällande Teknikrum 109 projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
140
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
201001 Mötesprotokoll ang elcentraler Kardiologi samt div Neo projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
139
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
200902 Möte avseende Styr projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
138
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
200623 Neo Granskning bygghandlingar banan projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
137
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
200129 Fiber Rune-NCC projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
136
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
200114 DUC möte projekt 10522
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
135
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 191216 Minnesanteckningar VS Neo
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
134
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 191212 minnesanteckningar projektering Konstruktör
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
133
Dok 1
2022-02-16 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 191202 minnesanteckningnar fibergenomgång
2022-02-16 -
Sandra Torvfelt
132
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo PM Geoteknik NÄL inkl bil
IN2021-10-15 ÅF Infrastructure AB
Sandra Torvfelt
131
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 2 Utlåtande SB3 inklusive bilagor
IN2021-10-15 Sweco
Sandra Torvfelt
130
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo etapp 2 Utförandekontroll brand
IN2021-10-15 Prevecon Brand & Riskkonsult AB
Sandra Torvfelt
129
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 2 Samordnad provning
IN2021-10-15 NCC Sverige AB
Sandra Torvfelt
128
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 2 Sakkunnigutlåtande Brand
IN2021-10-15 Prevecon Brand & Riskkonsult AB
Sandra Torvfelt
127
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 2 Förbesiktning El
IN2021-10-15 Ramböll Sverige AB
Sandra Torvfelt
126
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 2 Besiktning tillgänglighet
IN2021-10-15 Tengbom arkitekter
Sandra Torvfelt
125
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 2 Besiktning styr
IN2021-10-15 Legera Göteborg AB
Sandra Torvfelt
124
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 2 Besiktning sprinkler
IN2021-10-15 AlbaCon AB
Sandra Torvfelt
123
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 2 Besiktning rör
IN2021-10-15 EPG Konsult
Sandra Torvfelt
122
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 2 Besiktning luft
IN2021-10-15 EPG Konsult
Sandra Torvfelt
121
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 2 Besiktning gas
IN2021-10-15 Sweco
Sandra Torvfelt
120
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 2 Besiktning brandlarm
IN2021-10-15 AlbaCon AB
Sandra Torvfelt
119
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Utlåtande SB1 inklusive bilagor
IN2021-10-15 Sweco
Sandra Torvfelt
118
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo etapp 1 Utförandekontroll brand
IN2021-10-15 Prevecon Brand & Riskkonsult AB
Sandra Torvfelt
117
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Samordnad provning
IN2021-10-15 NCC Sverige AB
Sandra Torvfelt
116
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Sakkunnigutlåtande Brand
IN2021-10-15 Prevecon Brand & Riskkonsult AB
Sandra Torvfelt
115
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Kontrollmätning akustik
IN2021-10-15 Brekke & Strand Akustik AB
Sandra Torvfelt
114
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Förbesiktning Passer
IN2021-10-15 Ramböll Sverige AB
Sandra Torvfelt
113
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Förbesiktning El
IN2021-10-15 Ramböll Sverige AB
Sandra Torvfelt
112
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Efterbesikting Mark
IN2021-10-15 WSP Sverige AB
Sandra Torvfelt
111
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Besiktning tillgänglighet
IN2021-10-15 Tengbom arkitekter
Sandra Torvfelt
110
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Besiktning styr
IN2021-10-15 Legera
Sandra Torvfelt
109
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Besiktning sprinkler
IN2021-10-15 AlbaCon AB
Sandra Torvfelt
108
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Besiktning rör
IN2021-10-15 EPG Konsult
Sandra Torvfelt
107
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Besiktning luft
IN2021-10-15 EPG Konsult
Sandra Torvfelt
106
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Besiktning gas
IN2021-10-15 Sweco
Sandra Torvfelt
105
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Besiktning bygg
IN2021-10-15 Sweco
Sandra Torvfelt
104
Dok 1
2021-10-15 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Neo Etapp 1 Besiktning brandlarm
IN2021-10-15 AlbaCon AB
Sandra Torvfelt
103
Dok 1
2022-02-01 Fastighetsnämnden
NEO Protokoll Programskede verksamhet projekt 10522
2022-02-01 -
Sandra Torvfelt
102
Dok 1
2022-02-01 Fastighetsnämnden
Minnesanteckningar Styrgrupp projekt 10522
2022-02-01 -
Sandra Torvfelt
101
Dok 1
2022-02-01 Fastighetsnämnden
Anteckningar möte MTA avseende frågor kring. Projekt 10522
2022-02-01 -
Sandra Torvfelt
100
Dok 1
2022-01-28 Fastighetsnämnden
Konstmöten projekt 10522
2022-01-28 -
Sandra Torvfelt
99
Dok 1
2021-10-01 Fastighetsnämnden
NÄL Rapport markundersökning_inkl bilagor
IN2021-10-01 Relement Mijö Väst AB
Sandra Torvfelt
98
Dok 1
2021-10-01 Fastighetsnämnden
NÄL Anmälan avfall för anläggningsändamål
IN2021-10-01 Trollhättans stad
Sandra Torvfelt
97
Dok 1
2022-02-01 Fastighetsnämnden
Option fas 2 NÄL Neonatal
2022-02-01 -
Sandra Torvfelt
95
Dok 1
2022-02-17 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Avrop Miljökonsult Relement Förvaltning 00615 1 signerat
UT2022-02-17 Relement Mijö Väst AB
Sandra Torvfelt
94
Dok 1
2022-02-17 Fastighetsnämnden
00761 Avrop Midroc RH 10522 - signerat
UT2022-02-17 Midroc Elektro AB, KIB Uddevalla, Brekke Strand, Trollhättans stad, Trollhättans stad, Trollhättans stad, Trollhättans stad, Trollhättans stad, Trollhättans stad, ÅF-Infrastructure AB, Sweco Systems A
Sandra Torvfelt
90
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Vent projekt 10522
IN2021-09-10 ÅF Infrastructure AB
Sandra Torvfelt
89
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Styr projekt 10522
IN2021-09-10 Sweco Systems AB
Sandra Torvfelt
88
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Sprinkler projekt 10522
IN2021-09-10 ÅF Infrastructure AB
Sandra Torvfelt
87
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Rör projekt 10522
IN2021-09-10 ÅF Infrastructure AB
Sandra Torvfelt
86
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Miljö projekt 10522
IN2021-09-10 Relement Mijö Väst AB
Sandra Torvfelt
85
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Mark projekt 10522
IN2021-09-10 ÅF Infrastructure AB
Sandra Torvfelt
84
Dok 1
2022-02-01 Fastighetsnämnden
Bygghandling låsschema projekt 10522
2022-02-01 -
Sandra Torvfelt
83
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Konstruktion projekt 10522
IN2021-09-10 ÅF Infrastructure AB
Sandra Torvfelt
82
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling granskning Tillgänglighet projekt 10522
IN2021-09-10 Tengbom arkitekter
Sandra Torvfelt
81
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Färgsättning etapp 2 projekt 10522
IN2021-09-10 Tengbom arkitekter
Sandra Torvfelt
80
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Färgsättning etapp 1projekt 10522
IN2021-09-10 Tengbom arkitekter
Sandra Torvfelt
79
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Fuktsäkerhetsbeskrivning projekt 10522
IN2021-09-10 DRY-IT AB
Sandra Torvfelt
78
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Energi projekt 10522
IN2021-09-10 ÅF Infrastructure AB
Sandra Torvfelt
77
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling El och Tele Textdokument projekt 10522
IN2021-09-10 ÅF Infrastructure AB
Sandra Torvfelt
76
Dok 1
2022-02-01 Fastighetsnämnden
Bygghandling El och Tele ritningar projekt 10522
2022-02-01 -
Sandra Torvfelt
75
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Brand projekt 10522
IN2021-09-10 Prevecon Brand & Riskkonsult AB
Sandra Torvfelt
74
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Arkitekt Textdokument projekt 10522
IN2021-09-10 Tengbom arkitekter
Sandra Torvfelt
73
Dok 1
2022-02-01 Fastighetsnämnden
Bygghandling Arkitekt ritningar projekt 10522
2022-02-01 -
Sandra Torvfelt
72
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Bygghandling Akustik projekt 10522
IN2021-09-10 Brekke Strand
Sandra Torvfelt
71
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Protokoll slutsamråd projekt 10522
IN2021-09-10 Trollhättans stad
Sandra Torvfelt
70
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Interimistiskt slutbesked bygglov projekt 10522
IN2021-09-10 Trollhättans stad
Sandra Torvfelt
69
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
2021-07-14 Slutbesked Bygglov projekt 10522
IN2021-09-10 Trollhättans stad
Sandra Torvfelt
68
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
Slutrapport Kontrollansvarig projekt 10522
IN2021-09-10 KIB Uddevalla
Sandra Torvfelt
67
Dok 1
2021-09-10 Fastighetsnämnden
190308 Bygglov beviljat M58 projekt 10522
IN2021-09-10 Trollhättans stad
Sandra Torvfelt
66
Dok 1
2021-09-08 Fastighetsnämnden
181120 Bygglovsansökan Neonatal undertecknad projekt 10522
IN2021-09-08 Trollhättans stad
Sandra Torvfelt
65
Dok 1
2021-09-08 Fastighetsnämnden
181120 Bygglovsansökan Neonatal projekt 10522 Brandskyddsbeskrivning
IN2021-09-08 Prevecon Brand & Riskkonsult AB
Sandra Torvfelt
64
Dok 1
2021-09-08 Fastighetsnämnden
191003 Bygglov beviljat bodetablering projekt 10522
IN2021-09-08 Trollhättans stad
Sandra Torvfelt
63
Dok 1
2022-02-01 Fastighetsnämnden
Förhandsanmälan av byggarbetsplats Neonantal projekt 10522
2022-02-01 -
Sandra Torvfelt
62
Dok 1
2022-02-01 Fastighetsnämnden
Arbetsmiljöplan - Neonatalen projekt 10522
2022-02-01 -
Sandra Torvfelt
61
Dok 1
2022-02-01 Fastighetsnämnden
180129 Norra Älvsborgs Länssjukhus, Neonatal om-och tillbyggnad, Systemhandlingsrapport projekt 10522
2022-02-01 -
Sandra Torvfelt
60
Dok 1
2021-09-08 Fastighetsnämnden
Systemhandling Styr projekt 10522
IN2021-09-08 Sweco Systems AB
Sandra Torvfelt
59
Dok 1
2021-09-08 Fastighetsnämnden
Systemhandling Rör Projekt 10522
IN2021-09-08 ÅF Infrastructure AB
Sandra Torvfelt
58
Dok 1
2021-09-08 Fastighetsnämnden
Systemhandling Konstruktion Projekt 10522
IN2021-09-08 ÅF Infrastructure AB
Sandra Torvfelt
57
Dok 1
2021-09-08 Fastighetsnämnden
Systemhandling El och Tele projekt 10522
IN2021-09-08 ÅF Infrastructure AB
Sandra Torvfelt
56
Dok 1
2021-09-08 Fastighetsnämnden
Systemhandling Brand projekt 10522
IN2021-09-08 Prevecon Brand & Riskkonsult AB
Sandra Torvfelt
55
Dok 1
2021-09-08 Fastighetsnämnden
Systemhandling Arkitekt projekt 10522
IN2021-09-08 Tengbom arkitekter
Sandra Torvfelt
54
Dok 1
2021-09-08 Fastighetsnämnden
Systemhandling Ventilation ÅF projekt 10522
IN2021-09-08 ÅF-Infrastructure AB
Sandra Torvfelt
53
Dok 1
2022-02-01 Fastighetsnämnden
Programskiss 2017-02-20 projekt 10522
2022-02-01 -
Sandra Torvfelt
52
Dok 1
2022-02-01 Fastighetsnämnden
10522 Neonatal Projektplan UTKAST inkl bilagor
2022-02-01 -
Sandra Torvfelt
51
Dok 1
2021-06-23 Fastighetsnämnden
00761 Avrop Midroc RH 10522 - signerat
IN2021-06-23 Midroc Elektro AB
Sandra Torvfelt
50
Dok 1
2021-05-26 Fastighetsnämnden
Projekt 10522 Avrop Miljökonsult Relement Förvaltning 00615 1 signerat
IN2021-05-26 Relement Mijö Väst AB
Sandra Torvfelt
49
Dok 1
2020-09-11 Fastighetsnämnden
WSP Markbesiktning - audit.
IN2020-09-11 WSP Sverige AB
Annette Neubauer
48
Dok 1
2020-09-11 Fastighetsnämnden
WSP Markbesiktning (part 1) - signed.
IN2020-09-11 WSP Sverige AB
Annette Neubauer
47
Dok 1
2020-09-07 Fastighetsnämnden
Sweco Byggbesiktning - audit.
IN2020-09-02 Sweco Management AB
Annette Neubauer
46
Dok 1
2020-09-07 Fastighetsnämnden
Sweco Byggbesiktning (part 1) - signerat.
IN2020-09-02 Sweco Management AB
Annette Neubauer
45
Dok 1
2020-09-04 Fastighetsnämnden
Arbetsmiljöplan - Näl ombyggnad Neonatal.
2020-09-04 -
Annette Neubauer
44
Dok 1
2020-06-22 Fastighetsnämnden
Avrop (osignerat) konsult Sweco Systems AB - Näl ombyggnad tillbyggnad neonatal, projektnummer 10522
UT2020-06-22 Sweco Systems AB
Matilda Vikström
43
Dok 1
2020-06-09 Fastighetsnämnden
Avrop Fas 2 genomförande utförandeentreprenad i partnering NCC Sverige AB - Näl ombyggnad tillbyggnad neonatal, projektnummer 10522
IN2019-10-10 NCC Sverige AB
Matilda Vikström
42
Dok 1
2020-06-09 Fastighetsnämnden
Uppdragsbekräftelse byggkalkyl systemhandling konsult White arkitekter AB - Näl ombyggnad tillbyggnad neonatal, projektnummer 10522
IN2018-05-17 White Arkitekter AB
Matilda Vikström
41
Dok 1
2020-06-09 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult Sweco Systems AB - Näl ombyggnad tillbyggnad neonatal, projektnummer 10522
IN2020-06-08 Sweco Systems AB
Matilda Vikström
40
Dok 1
2020-06-09 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult Albacon AB - Näl ombyggnad tillbyggnad neonatal, projektnummer 10522
IN2020-02-25 AlbaCon AB
Matilda Vikström
39
Dok 1
2020-06-09 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult Ramböll Sverige AB, besiktning styr- Näl ombyggnad tillbyggnad neonatal, projektnummer 10522
IN2020-03-24 Ramböll Sverige AB
Matilda Vikström
38
Dok 1
2020-06-09 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult Ramböll Sweden AB, VVS-besiktning - Näl ombyggnad tillbyggnad neonatal, projektnummer 10522
IN2020-03-24 Ramböll Sverige AB
Matilda Vikström
37
Dok 1
2020-06-09 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult Ramböll Sweden AB, el - och telebesiktning - Näl ombyggnad tillbyggnad neonatal, projektnummer 10522
IN2020-05-25 Ramböll Sweden AB
Matilda Vikström
36
Dok 1
2020-06-09 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult Nokas Teknik AB - Näl ombyggnad tillbyggnad neonatal, projektnummer 10522
IN2020-03-17 Nokas Teknik AB
Matilda Vikström
35
Dok 1
2020-06-09 Fastighetsnämnden
Påskrivet avrop konsult Tengbomgruppen AB - Näl ombyggnad tillbyggnad neonatal, projektnummer 10522
IN2020-03-19 Tengbomgruppen AB
Matilda Vikström
34
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-06-26 Fastighetsnämnden
Expediering av FAST 2016-01045-33 - Protokollsutdrag från fastighetsnämndens sammanträde den 12 juni 2019 - Tilläggsbeslut Norra Älvsborgs Länssjukhus byggnad M58 M60 Ombyggnad tillbyggnad neonatal projektnummer 10522
UT2019-06-26 Regionstyrelsen
Sandra Casperson
33
Dok 1
2019-06-25 Fastighetsnämnden
Protokollsutdrag från fastighetsnämndens sammanträde den 12 juni 2019 - Tilläggsbeslut Norra Älvsborgs Länssjukhus byggnad M58 M60 Ombyggnad tillbyggnad neonatal projektnummer 10522
2019-06-20 -
Zumra Boskovic
32
Dok 1
2019-06-05 Fastighetsnämnden
Tilläggsbeslut Norra Älvsborgs Länssjukhus byggnad M58 M60 Ombyggnad tillbyggnad neonatal projektnummer 10522
2019-06-05 -
Zumra Boskovic
31
Dok 1
2019-01-11 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult ÅF-Infrastructure AB - Näl ombyggnad tillbyggnad neonatal, projektnummer 10522
IN2018-12-10 ÅF-Infrastructure AB
Bo Kjellstrand
30
Dok 1
2018-12-17 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult ÅF Infrastructure AB - Ombyggnad och tillbyggnad Neonatal på NÄL - Projektnummer 10522
IN2018-10-08 ÅF Infrastructure AB
Jonas Carlson
29
Dok 1
2018-12-17 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult ÅF-Infrastructure AB - Ombyggnad och tillbyggnad Neonatal på NÄL - Projektnummer 10522
IN2018-10-08 ÅF-Infrastructure AB
Jonas Carlson
28
Dok 1
2018-12-17 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult ÅF-Infrastructure AB - Ombyggnad och tillbyggnad Neonatal på NÄL - Projektnummer 10522
IN2018-09-26 ÅF-Infrastructure AB
Jonas Carlson
27
Dok 1
2018-12-17 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult TENGBOMGRUPPEN AB - Ombyggnad och tillbyggnad Neonatal på NÄL - Projektnummer 10522
IN2018-10-11 Tengbomgruppen AB
Jonas Carlson
26
Dok 1
2018-12-17 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult Structor Miljö Väst AB - Ombyggnad och tillbyggnad Neonatal på NÄL - Projektnummer 10522
IN2018-09-21 Structor Miljö Väst AB
Jonas Carlson
25
Dok 1
2018-12-17 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult Prevecon Brand & Riskkonsult AB - Ombyggnad och tillbyggnad Neonatal på NÄL - Projektnummer 10522
IN2018-11-05 Prevecon Brand & Riskkonsult AB
Jonas Carlson
24
Dok 1
2018-12-17 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult ML Projektledning i Uddevalla AB - Ombyggnad och tillbyggnad Neonatal på NÄL - Projektnummer 10522
IN2018-10-01 ML Projektledning i Uddevalla AB
Jonas Carlson
23
Dok 1
2018-12-17 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult DRY-IT AB - Ombyggnad och tillbyggnad på Neonatal NÄL - Projektnummer 10522
IN2018-11-23 DRY-IT AB
Jonas Carlson
22
Dok 1
2018-12-17 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult ÅF Infrastructure AB - Ombyggnad och tillbyggnad på Neonatal NÄL - Projektnummer 10522
IN2018-10-08 ÅF Infrastructure AB
Jonas Carlson
21
Dok 1
2018-06-19 Fastighetsnämnden
Västfastigheter Västra Götalandsregionen 2018-01-18 - Bestrida faktura 2518777, fakturadatum 2018-01-04, ÅF-Infrastructure AB
UT2018-06-19 ÅF-Infrastructure AB
Annica Lenhult
20
Dok 1
2018-06-19 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult WSP Sverige AB - Upprätta kalkyl gällande entreprenadkostnader för en samverkansentreprenad (gäller inte vvs, sprinkler, gas, teknisk utrustning och el), projektnummer 10522
IN2018-06-15 WSP Sverige AB
Annica Lenhult
19
Dok 1
2018-06-19 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult DRY-IT AB - Som byggnadsfysiker ansvara för fuktsäkerhet och lufttäthet i programhandling och systemhandling, projektnummer 10522
IN2018-06-15 DRY-IT AB
Annica Lenhult
18
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-04-05 Fastighetsnämnden
Expediering av FAST 2016-01045-17 - Protokollsutdrag från fastighetsnämndens sammanträde den 26 mars 2018 - Näl Ombyggnad tillbyggnad neonatal Projektnr 10522
UT2018-04-05 Regionstyrelsen
Sandra Casperson
17
Dok 1
2018-04-05 Fastighetsnämnden
Protokollsutdrag från fastighetsnämndens sammanträde den 26 mars 2018 - Näl Ombyggnad tillbyggnad neonatal Projektnr 10522
2018-04-05 -
Bengt Turesson
16
Dok 1 Dok 2
2018-03-19 Fastighetsnämnden
Näl Ombyggnad tillbyggnad neonatal Projektnr 10522
2018-03-19 -
Bengt Turesson
14
Dok 1 Dok 2
2022-02-01 Fastighetsnämnden
NÄL Ombyggnad tillbyggnad Neonatal
2022-02-01 -
Bengt Turesson
13
Dok 1
2017-09-05 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult - Structor Miljö Väst AB Ansvara för upprättande av miljöprogram, projekt 10522
IN2017-06-30 Structor Miljö Väst AB
Annica Lenhult
12
Dok 1
2017-09-05 Fastighetsnämnden
Påskrivet Avrop konsult - Brekke & Strand Akustik AB Ansvara för rumsakustik, buller och vibrationer, projekt 10522
IN2017-06-30 Brekke & Strand Akustik AB
Annica Lenhult
11
Dok 1
2017-05-05 Fastighetsnämnden
Avrop konsult - Sweco Systems AB ansvara för styr- och övervakningsprojekteringen (projekt 10522)
UT2017-03-03 Sweco Systems AB
Annica Lenhult
10
Dok 1
2017-05-05 Fastighetsnämnden
Avrop konsult - ÅF Infrastructure AB ansvara för utformningen av byggnadskonstruktionen (projekt 10522)
UT2017-03-03 ÅF-Infrastructure AB
Annica Lenhult
9
Dok 1
2017-05-05 Fastighetsnämnden
Avrop konsult - Prevecon Brand & Riskkonsult ansvara för brandskyddets utformning (projekt 10522)
UT2017-03-03 Prevecon Brand & Riskkonsult
Annica Lenhult
8
Dok 1
2017-05-05 Fastighetsnämnden
Avrop konsult - ÅF Infrastucture AB ansvara för energisamordningen (projekt 10522)
UT2017-03-03 ÅF-Infrastructure AB
Annica Lenhult
7
Dok 1
2017-05-05 Fastighetsnämnden
Avrop konsult - ÅF Infrastucture AB som VVS-projektör ansvara för VVS-projekteringen (projekt 10522)
UT2017-03-03 ÅF-Infrastructure AB
Annica Lenhult
6
Dok 1
2017-05-05 Fastighetsnämnden
Avrop konsult - ÅF Infrastructure AB Ansvar för el- och teleprojekteringen (projekt 10522)
UT2017-03-03 ÅF-Infrastructure AB
Annica Lenhult
5
Dok 1
2017-04-03 Fastighetsnämnden
Prövning och utvärdering Norra Älvsborgs Lasarett om- och tillbyggnad neonatal
2017-04-03 Enligt lista
Annica Lenhult
4
Dok 1
2017-04-03 Fastighetsnämnden
Öppningsprotokoll avseende upphandling om- och tillbyggnad neonatal
2017-04-03 Enligt lista
Annica Lenhult
3
Dok 1
2017-04-03 Fastighetsnämnden
Förfrågningsunderlag - Arkitektupphandling Neonatal Norra Älvsborgs Lasarett, projektnummer 10522
UT2017-04-03 Enligt lista
Annica Lenhult
2
Dok 1
2017-03-13 Fastighetsnämnden
Beställning konsult - Tengbomgruppen AB program- och systemskeden enligt AUC.1 i AF daterad 2016-07-25 (projekt 10522)
UT2016-11-18 Tengbomgruppen AB
Annica Lenhult
1
Dok 1
2016-12-20 Fastighetsnämnden
Översänder handlingar i ärendet - Om- och tillbyggnad neonatal Norra Älvsborgs lasarett
UT2016-12-15 Visma
Annica Lenhult