Diarium Delregional nämnd södra

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (6 stycken)
DRNS 2023-00004
2023-01-03
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021-2024 mellan Herrljunga kommun och Delregional nämnd södra
-
Lars Paulsson

Händelser

Senaste händelse står överst
6
Dok 1
2023-12-05 Delregional nämnd södra
Förfrågan om att förlänga nuvarande folkhälsoavtal med ett år
UT2023-12-05 -
Lars Paulsson
5
Dok 1 Dok 2
2023-11-21 Delregional nämnd södra
Beslut från delregional nämnd södra 17 november 2023 - Herrljunga kommun - verksamhetsplan och budget för lokalt folkhälsoarbete 2024
UT2023-11-21 Li Johansson Nyström
Christina Klaar
4
Dok 1
2023-11-20 Delregional nämnd södra
Protokollsutdrag från delregional nämnd södras sammanträde den 17 november 2023 - Herrljunga kommun - verksamhetsplan och budget för lokalt folkhälsoarbete 2024
2023-11-20 -
Lars Paulsson
3
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2023-10-24 Delregional nämnd södra
Beslut från kommunstyrelsen Herrljunga kommun 2023-10-16 KS § 173 - Budget och verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2024
IN2023-10-24 Herrljunga kommun
Lars Paulsson
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-11-10 Delregional nämnd södra
Herrljunga kommun - verksamhetsplan och budget för lokalt folkhälsoarbete 2024
2023-11-10 -
Lars Paulsson
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-01-23 Delregional nämnd södra
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete samt budget och ekonomisk redovisning Herrljunga kommun 2022
IN2023-01-23 Herrljunga kommun
Lars Paulsson