190 Antal träffar

NR
FÖRVALTNING/NÄMND
HÄNDELSE
INKOM/UTGICK
HANDLÄGGARE
RS 2024-03493
Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av Akut andnöd/lunginflammation - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2024-07-24
Försäkringskassan
Madelene Läth
RS 2024-02694
Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av ryggbesvär - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2024-07-24
Försäkringskassan
Madelene Läth
RS 2024-00001
Regionstyrelsen
Sammanställning från Infomedia News Alert med mediebevakning av Västra Götalandsregionen 2024-07-24
IN 2024-07-24
Infomedia News Alert
Niclas Samsioe
RS 2024-03494
Regionstyrelsen
Förfrågan till medicinsk rådgivare - behandling av diskbråck - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2024-07-24
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Madelene Läth
RS 2024-03495
Regionstyrelsen
Förfrågan till medicinsk rådgivare - behandling av senruptur i höger axel - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2024-07-24
Södra Älvsborgs Sjukhus
Madelene Läth
RS 2021-03615
Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 202000756-005 om videolaryngoskop och flexibla intubationsvideoskop med Medtronic Aktiebolag till 2025-08-31
2024-04-04
-
Jenny Toresson
OSN 2023-01275
Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Sv: Löpande uppföljning Vårdval Rehab 2024 Medpro Clinic Rehab Noltorp
UT 2024-07-24
JNI Medpro
Lena Zetterberg
RS 2021-03614
Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 202000756-004 om videolaryngoskop och flexibla intubationsvideoskop med SECMA AB till 2025-08-31
2024-04-04
-
Jenny Toresson
RS 2021-03613
Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 202000756-003 om videolaryngoskop och flexibla intubationsvideoskop med Karl Storz Endoskop Sverige AB till 2025-08-31
2024-04-04
-
Jenny Toresson
RS 2021-06416
Regionstyrelsen
Tilldelning
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
RS 2021-06416
Regionstyrelsen
Utvärdering Näringsberäkningsprogram.xlsx
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
RS 2021-06416
Regionstyrelsen
Svar på VGRs frågor_20221004 CGI.docx
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
RS 2021-06416
Regionstyrelsen
Anbud CGI
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
RS 2023-03281
Regionstyrelsen
JÄVS dokument
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
RS 2021-06416
Regionstyrelsen
1.Avtalsvillkor-1 (6).pdf
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
RS 2023-03281
Regionstyrelsen
Upphandlings underlag
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
RS 2021-06416
Regionstyrelsen
Avtalet
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
RS 2023-03281
Regionstyrelsen
Tilldelningsbeslut
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
RS 2023-03281
Regionstyrelsen
Avtalet
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
FHSK 2024-00146
Folkhögskolorna
Beslut Informationshanteringsplan 2024 för styrelsen för folkhögskolorna
UT 2024-07-23
Folkhögskoleförvaltningen, Västra Götalandsregionen
Susanne Sandhede
RS 2023-00083
Regionstyrelsen
Tilldelning
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
RS 2023-00083
Regionstyrelsen
Avtalsvillkor Agilent (part 1) - signerat.pdf
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
RS 2023-00083
Regionstyrelsen
2.Anbudsinbjudan -1 (1).pdf
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
SSN 2024-00232
Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar från hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektörens ledningsstöd på skrivelse från patient (S.H.)
UT 2024-07-23
Sekretess
Andreas Cerny
RS 2023-00083
Regionstyrelsen
Avtalsvillkor med bilagor Agilent.pdf
2024-07-23
-
Isabella Pålsson
1 2 3 4 5 6 7 8 >