5 Antal träffar

NR
FÖRVALTNING/NÄMND
HÄNDELSE
INKOM/UTGICK
HANDLÄGGARE
RS 2024-03493
Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av Akut andnöd/lunginflammation - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2024-07-24
Försäkringskassan
Madelene Läth
RS 2024-02694
Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av ryggbesvär - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2024-07-24
Försäkringskassan
Madelene Läth
RS 2024-00001
Regionstyrelsen
Sammanställning från Infomedia News Alert med mediebevakning av Västra Götalandsregionen 2024-07-24
IN 2024-07-24
Infomedia News Alert
Niclas Samsioe
RS 2024-03494
Regionstyrelsen
Förfrågan till medicinsk rådgivare - behandling av diskbråck - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2024-07-24
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Madelene Läth
OSN 2023-01275
Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Sv: Löpande uppföljning Vårdval Rehab 2024 Medpro Clinic Rehab Noltorp
UT 2024-07-24
JNI Medpro
Lena Zetterberg
1